Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Endringer i NRS 16 Årsberetning

Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det gjort endringer i NRS 16 Årsberetning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/endringer-i-nrs-16-arsberetning2/

Ny strategi for en enklere hverdag for småbedrifter

I slutten av august la regjeringen frem sin strategi for små og mellomstore bedrifter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ny-strategi-for-en-enklere-hverdag-for-smabedrifter/

Hvor er forenklingene i statsbudsjettet?

Under direktesendt webinar kommenterte vi skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet. Dessverre var det manko på forenklinger for næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/hvor-er-forenklingene-i-statsbudsjettet/

Statsbudsjettet 2020 - endringer i Skattefunn-regelen

Regjeringen foreslår flere endringer i Skattefunn-reglene. De foreslåtte endringene vil få virkning fra inntektsåret 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/statsbudsjettet-2020---endringer-i-skattefunn-regelen/

Statsbudsjettet 2020 - 350-kroners grensen for avgiftsfri netthandel fjernes

Samtidig foreslås et generelt toll- og særavgiftsfritak for forsendelser opp til kr 3000, men med viktige unntak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/statsbudsjettet-2020-350-kronersgrensen-for-avgiftsfri-netthandel-fjernes/

Dispensasjonsadgang SAF-T

Skatteetaten varsler restriktiv dispensasjonsadgang fra kravet om å gjengi elektroniske opplysninger i SAF-T-formatet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/dispensasjonsadgang-saf-t/

Opptak av webinar om statsbudsjettet

Fikk du ikke sett webinaret om statsbudsjettet live? Nå kan du se opptaket.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/opptak-av-webinar-om-statsbudsjettet/

Skatte- og avgiftsopplegget 2020 – forslag til statsbudsjett

Fjerning av 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareimport og endringer i formuesverdsettelse av aksjer ved kapitalendringer er de største nyhetene for næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsopplegget-2020--forslag-til-statsbudsjett/

– Dagens MVA-system må oppdateres

Skattedirektør Hans Christian Holte har loset Skatteetaten gjennom endringer og sammenslåinger i seks år. Her forteller han litt om prioriteringene for sin neste seksårsperiode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/moms-og-forenklinger/

– Naturalytelser til ansatte er årets store tema

De nye reglene rundt naturalytelser til ansatte er en snakkis i økonomi- og regnskapsavdelinger overalt. Advokat Harald Breivik holder kurs i reglene over hele landet, men han hadde helst sett at det ikke var nødvendig i det hele tatt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/-naturalytelser-til-ansatte-er-arets-store-tema/

Når regnskapsfører er kundens vekst-hjelper

Regnskapsfører har mye å tilføre bedrifter i vekst, inkludert å få på plass likviditet til å realisere målene. Vi har snakket med en regnskapsfører som spiller en nøkkelrolle for en ny, innovativ og grønn bedrift i Stavanger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/nar-regnskapsforer-er-kundens-vekst-hjelper/

Bør bærekraftsrapportering bli obligatorisk?

Den sirkulære regnskapsklyngen jobber allerede med å definere hvilke måleparametere virksomheter bør styre etter og rapportere på.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/bor-barekraftsrapportering-bli-obligatorisk/

Webinar om statsbudsjettet

Tirsdag 8. oktober oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i statsbudsjettet 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/webinar-om-statsbudsjettet/

43 prosent har mottatt faktura for varer som ikke er bestilt

Årets Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse fra privat og offentlig sektor foreligger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/43-prosent-har-mottatt-faktura-for-varer-som-ikke-er-bestilt/

Bærekraftsrapportering – også for de små?

Bærekraftsrapportering bør standardiseres og tilrettelegges alle foretak, uavhengig av størrelse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/barekraftsrapportering--ogsa-for-de-sma/

Dokumentbasert tilsyn må besvares innen 21. oktober 2019

Alle som har autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap må besvare tilsynet. Det stilles blant annet spørsmål om du er i rute med kursoppdatering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/autorisasjon/dokumentbasert-tilsyn-ma-besvares-innen-21.-oktober-2019/

U35-treff

Denne uken møttes de unge i regnskapsbransjen til workshop om rådgiverdialog.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/u35-treff/

eBevis – får seriøse aktører til å fremstå som useriøse?

Å bekjempe arbeidslivskriminalitet er en viktig oppgave, men vi mener det er like mye å hente på å bruke gulrot som på offentliggjøring og pisk, som det kan virke som det legges opp til.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/ebevis--far-seriose-aktorer-til-a-fremsta-som-useriose/

Slik kan Big Data styrke kundeforholdet ditt

Ved riktig bruk av data og måte du jobber på kan du enkelt levere flere tjenester og gi kunden merverdi.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/slik-kan-big-data-styrke-kundeforholdet-ditt/

Samarbeid mellom regnskapsførere ved overføring av kunder

Hvordan sikre alle parters interesser når en oppdragsgiver bytter regnskapsfører?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/grfs/samarbeid-mellom-regnskapsforere-ved-overforing-av-kunder/

Hva nå, Finansdepartementet?

Vi er nok ikke ferdig snakket om naturalytelser.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/hva-na-skatteetaten/

Teknologiske aspekter ved personopplysningsloven

Personopplysningsloven krever at du har god kontroll på informasjonen og rutinene i orden. Hva kreves?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/teknologiske-aspekter-ved-personopplysningsloven/

Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte

En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/gratis-opplaering-i-it-sikkerhet-for-virksomheter-under-20-ansatte/

Høst er tiden for kompetansepåfyll!

Flere av fagdagene blir ekstra staselige i år, og opplysningsarbeidet om den viktige omstillingen til bærekraftig drift for bransjen og næringslivet fortsetter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/host-er-tiden-for-kompetansepafyll/

API – hverdagshelten få kjenner

Nesten hver gang du bruker en tjeneste på nettet våkner et API opp i bakgrunn uten at du vet det. Men hva gjør det?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/api--hverdagshelten-fa-kjenner/

Forslag om innføring av én mva-sats

Nå foreligger høringssvar til ekspertutvalgets forslag om fjerning av reduserte merverdiavgiftssatser og nullsats.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/forslag-om-innforing-av-en-mva-sats/

Hvordan dokumentere, bokføre og rapportere mva ved innførsel av varer

Næringsdrivende og offentlige virksomheter som kjøper varer fra utlandet må som hovedregel betale merverdiavgift ved innførsel til Norge.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/hvordan-dokumentere-bokfore-og-rapportere-mva-ved-innforsel-av-varer/

For en fest!

Tusen takk til alle som kom – dere bidro til å gjøre årets konferanse til det største bransjetreffet noensinne. Jeg håper dere koste dere like mye som meg!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/for-en-fest/

Utbytte basert på mellombalanse som ikke er revidert

Når iverksettes den vedtatte lovendringen? Artikkelen erstatter upresis artikkel fra 28. august.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/utdeling-av-ekstraordinart-utbytte-basert-pa-mellombalanse/

Felles bruk av én BankID vurdert som lovstridig

Tilgangsrettigheter skal være personlige.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/felles-bruk-av-en-bankid-vurdert-som-lovstridig/

Overskudd 2019 ble tidenes største bransjetreff

Jubileumskonferansen var en hyllest til regnskapsbransjen, utviklingen så langt og det som kommer, og ble en verdig markering av en stolt 50-årsjubilant.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/overskudd-2019-ble-tidenes-storste-bransjetreff/

Hvordan får vi et bærekraftig næringsliv?

Et synonym til bærekraft er utholdenhet. Hva er holdbarheten til kloden vår? Det kommer mye an på hvor bærekraftig utvikling vi har.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hvordan-far-vi-et-barekraftig-naringsliv/

Beredskapsplaner i regnskapsbransjen

Det er ikke helt intuitivt hvordan en slik plan skal utarbeides, selve innholdet og vedlikehold av den. Og hva må du tenke på ved et driftsavbrudd?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/beredskapsplaner-i-regnskapsbransjen/

Årets Overskudd 2019

Vi gratulerer vinneren Bjørg Dalane!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/arets-overskudd-2019/

KS Komplett beveger seg opp i skyen

Regnskap Norge introduserer KS Komplett som en skytjeneste. På kskomplett.no vil du finne veiledere og maler for effektiv og kvalitetssikret drift. Samtidig introduserer vi KS Komplett as a Service, en tjeneste hvor systemleverandører kan integrere seg med KS Komplett på en effektiv måte.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/ks-komplett-beveger-seg-opp-i-skyen/

Kontrollsesongen er i gang og jubileumskonferansen er rett rundt hjørnet

Vi sees på Overskudd 2019 – det største bransjetreffet vårt noensinne!  
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-352/

Her er finalistene til prisen Årets overskudd 2019

Vi gratulerer Bjørg Dalane, Åslaug Stadheim Ese og Henning Grindstuen!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/her-er-finalistene-til-prisen-arets-overskudd-2019/

Betalingsoppdrag – høyere bevissthet om risiko og gode rutiner bør på plass

Finanstilsynet forutsetter at regnskapsforetak med betalingsoppdrag bruker rapport fra tematilsyn til evaluering av egen virksomhet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/tilsyn/betalingsoppdrag--hoyere-bevissthet-om-risiko-og-gode-rutiner-bor-pa-plass/

Nytt skybasert regnskapssystem?

Seks ting å vurdere når du skal investere i nytt system.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/nytt-skybasert-regnskapssystem/

Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2019

20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/frister-for-registrering-i-foretaksregisteret-innen-nyttar/

Teknologi i en sirkulær økonomi

Overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi utfordrer finansiering, forretningsmodeller og rapporteringen fra bedriftene. Hvilke teknologiske utfordringer gir dette?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/teknologi-i-en-sirkular-okonomi/

Likestilling i årsberetningen - regnskapsloven er endret

I tillegg er likestillings- og diskrimineringsloven endret, slik at aktivitets- og dokumentasjonsplikten samt redegjørelsesplikten fremkommer der.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/omtale-av-likestilling-i-arsberetningen/

Likestilling i årsberetningen - regnskapsloven er endret

I tillegg er likestillings- og diskrimineringsloven endret, slik at aktivitets- og dokumentasjonsplikten samt redegjørelsesplikten fremkommer der.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/omtale-av-likestilling-i-arsberetningen/

Ny fagressurs og fullt hus hos Regnskap Norge

Vi har fått på plass fagansvarlig for merverdiavgift. Frokostseminar om rådgiverdialog fylte lokalene våre denne uken – dette gjør vi mer av!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/chr-hilsen-uke-34/

Plattformisering gir nye forretningsmuligheter

Plattformisering fjerner konkurransebarrierer, skaper nye forretningsmodeller og snur hele bransjer opp ned. Hva med regnskapsbransjen?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/plattformisering/

Søk SkatteFUNN-midler innen garantifristen 1. september

Inntil 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/sok-skattefunn-midler-innen-garantifristen-12.-september/

Det er ingen skam å snu!

Vi fortsetter kampen for å få våre myndigheter og politikere til å forstå hva millimeternøyaktigheten de etterstreber faktisk innebærer. 
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/det-er-ingen-skam-a-snu/

Regnskap Norge debatterte nye regler som hindrer forenklinger og skaper kjeltringer

Flere meter med millimeterregler forvansker hverdagen til næringslivet. Det ble tydelig foran et fullsatt publikum under forenklingsdebatten på Arendalsuka.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regnskap-norge-debatterte-nye-regler-som-hindrer-forenklinger-og-skaper-kjeltringer/

Søknad om merverdiavgiftskompensasjon må sendes inn innen 1. september

Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/frivillige-organisasjoner-ma-sende-inn-soknad-om-merverdiavgiftskompensasjon-innen-1.-september/

Aksjeloven § 3-8 – Unntak for avtaler som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet

Som hovedregel skal avtaler mellom aksjeselskap og aksjeeier mv inngås i tråd med saksbehandlingsreglene i § 3-8. Det er imidlertid praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen, noe denne artikkelen går nærmere inn på.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/aksjeloven--3-8--unntak-for-avtaler-som-inngas-som-ledd-i-selskapets-vanlige-virksomhet/

Klager behandlet i Klagenemnda for revisor- og regnskapsførersaker

Sakene omhandlet klager om avslag på søknad om autorisasjon som regnskapsfører og tilbakekall av autorisasjon.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/klager-behandlet-i-klagenemnda-for-revisor--og-regnskapsforersaker/

Oppfordring: Hvem skal du nominere til Årets Overskudd?

Flere har lurt på hva som kreves og hvem vi ser etter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/oppfordring-hvem-skal-du-nominere-til-arets-overskudd/

Oppdatert risikovurderingsrapport fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/oppdatert-risikovurderingsrapport-fra-finanstilsynet/

Siste frist for innsendelse av årsregnskap er 31. juli

Det gis ingen utsettelse på fristen og forsinkelsesgebyr beregnes fra 1. august.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/siste-frist-for-innsendelse-av-arsregnskap-er-31.-juli/

Dom mot autorisert regnskapsfører

Autorisert regnskapsfører dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for manglende oppfyllelse av bokføringsbestemmelser, medvirkning til skattesvik og drift av regnskapsvirksomhet med grove regelbrudd over tid.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/dom-mot-autorisert-regnskapsforer/

Forslag til opplysningsplikt om skatterådgiveres skatteplanleggingspakker

Et utvalg har utredet og vurdert skatterådgiveres opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker. Skatterådgivernes opplysningsplikt og taushetsplikt overfor skattemyndighetene er også vurdert.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/forslag-til-opplysningsplikt-om-skatteradgiveres-skatteplanleggingspakker/

Skattefritaket for arbeidsgivers dekning av flybilletter videreføres

Regjeringen går tilbake til den ordningen som gjaldt frem til nyttår 2019, slik at det fortsatt vil være skattefritak for arbeidsgivers dekning av pendleres besøkreiser med fly innenfor EØS området.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/finansdepartementet-snur-og-videreforer-skattefritaket-for-arbeidsgivers-dekning-av-flybilletter/

Riktig god sommer!

Her er litt av hva som rører seg på oppløpssiden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilse-uke-26/

Er ny hvitvaskingsrutine på plass?

Eiendomsmeglere har allerede fått saftige bøter
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/er-ny-hvitvaskingsrutine-pa-plass-eiendomsmeglere-har-allerede-fatt-saftige-boter/

Økokrim advarer - se opp for bedragerier i sommer

Falske fakturaer, e-post-svindel og CEO-bedragerier. Betaler du ut pengene, er de ofte tapt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/okokrim-advarer---se-opp-for-bedragerier-i-sommer/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.