Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Arbeidsgivere blir ikke varslet når arbeidstaker har endret skattekort

Dette betyr at du ved hver lønnskjøring må laste ned oppdatert skattetrekksinformasjon.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/varslingstjenesten-for-endrede-skattekort-er-skrudd-av/

Endringer i hvitvaskingsloven – veiledning om kontantforbudet

Fra 1. juli 2017 ble det innført forbud for forhandlere av gjenstander å motta kr 40.000 eller mer i kontanter.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/hvitvasking/endringer-i-hvitvaskingsloven--veiledning-om-kontantforbudet/

Christines hilsen uke 3

Vi jobber med å posisjonere bransjen i den sirkulære økonomien og har orientert Google og McKinsey om at vi ikke blir tatt helt på senga av automatiseringens inntog.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-3/

Del din beste kundehistorie med 15 000 lesere

Av og til er det lov å skryte litt, av en kollega, av en kunde eller til og med av seg selv. Dette er en av de gangene, for vi er på utkikk etter gode historier fra din hverdag.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/del-din-beste-kundehistorie-med-15-000-lesere/

Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse som tar for seg oppbevaringsplikt og dispensasjonsadgang ved opphør av virksomhet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/oppbevaring-av-regnskapsmateriale-ved-avvikling-og-konkurs/

Varsler i Altinn – regnskapsførere og revisorer får endelig kopi

Dette er et viktig bidrag for å forbedre etterlevelse og unngå unødvendige sanksjoner som tvangsmulkt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/altinn---na-skal-regnskapsforere-og-revisorer-fa-kopi-av-varsler-som-sendes-kunder/

Jobbene forsvinner ikke, de endres

Det har nærmest gått inflasjon i å kaste ut dommedagsprediksjoner over hvilke yrker som vil forsvinne i en relativt nær fremtid.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/jobbene-forsvinner-ikke-de-endres/

Nå omfattes hele landet av digital sykmelding

Arbeidsgivere vil fremover motta sykmeldinger og søknader om sykepenger elektronisk i Altinn.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/na-omfattes-hele-landet-av-digital-sykmelding/

Enklere å oppdatere varslingsadresser i Altinn for regnskapsførere og revisorer

Dette gjør du med hjelp av klientdelegering på fil. Vi forklarer hvordan.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/bedre-losning-for-oppdatering-av-varslingsadresser-i-altinn-for-regnskapsforer-og-revisor/

Slik tar Geir og Leif regnskapet opp i skyene

Å skulle ta over regnskapsføringen for Helling-gruppen, når noen andre har sittet med det i over 20 år, er ikke bare-bare. Geir Finholdt fra ABR Regnskap har likevel tatt utfordringen på strak arm. Det viktigste for ham er å tilby løsninger som øker verdiskapningen i selskapet og frigjør tid for kunden.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/markedsorientering/slik-tar-geir-og-leif-regnskapet-opp-i-skyene/

Ryktet om vår død er sterkt overdrevet

Mediene har ved ulike anledninger funnet det for godt å varsle om vår bortgang, eventuelt spådd vår snarlige død. Christine Lundberg Larsen nyanserer bildet i sin kommentar til e24.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/ryktet-om-var-dod-er-sterkt-overdrevet/

Christines hilsen uke 2

Vi har vært i møte med Skattedirektoratet, kommentert påstander om bransjens fremtid i media og gått gjennom varslingsrutinene våre.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-2/

Fiskere får utstedt skattekort, etter feilaktig å ha fått utskrevet forskuddsskatt

Skattetrekksmelding er i ferd med å bli sendt ut til de som er berørt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/fiskere-far-utstedt-skattekort-etter-feilaktig-a-ha-fatt-utskrevet-forskuddsskatt/

Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

Det er tilstrekkelig å avtale med arbeidsgiver.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/sykmeldte-kan-ga-tilbake-til-jobb-uten-a-avtale-med-nav/

Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"

Hvem skal innrapporteres? Hva skal oppgaven inneholde? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Dette er noen av spørsmålene vi gir svar på i denne artikkelen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/sporsmal-og-svar-om-oppgaven-betalinger-til-selvstendig-naringsdrivende/

Hva skifter ved det digitale skiftet?

I mitt møte med medlemmer rundt om i Norge får jeg stadig en påminnelse om at det digitale skiftet ikke er noe nytt for regnskapsførere.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/hva-skifter-ved-det-digitale-skiftet/

7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon

Med virkning fra 2018 er terskelverdiene for revisjonsplikt hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner kroner i balansesum.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/revisjon/7-500-flere-selskaper-kan-velge-bort-revisjon/

Må min virksomhet ansette et personvernombud?

Etter de nye reglene vil mange virksomheter – små som store – bli pålagt å opprette et personvernombud.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/ma-min-virksomhet-ansette-et-personvernombud/

Christines hilsen uke 1

Med synlighetskampanje og medieoppslag løfter vi bransjen og sakene vi brenner for.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-1/

Lott eller part som er opptjent i 2017 og utbetalt i 2018

Frist for rapportering og betaling er henholdsvis 20. februar og 15. mars. Dessverre blir det beregnet forsinkelsesrenter, så dialog med kommunekasserer må påregnes.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/lott-eller-part-som-er-opptjent-i-2017-og-utbetalt-i-2018/

SAF-T blir lovpålagt fra 2020

Implementeringen skjer 10 år etter at Regnskap Norge startet arbeidet med standard dataformat.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/saf-t-blir-lovpalagt-fra-2020/

Uendret forsinkelsesrente i første halvår 2018

Forsinkelsesrenten blir liggende på 8,5 prosent. Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader økes til 380 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/uendret-forsinkelsesrente-inn-i-2018/

Regelendringer fra 1. januar 2018

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer innenfor Finansdepartementets ansvarsområde.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regelendringer-fra-1.-januar-2018/

Selvstendig næringsdrivende mot Goliat

Skatteetaten opptrer som «Goliat» når de ilegger tvangsmulkt. Rene misforståelser bør ikke ende med bøter på titusener av kroner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/selvstendig-naringsdrivende-mot-goliat/

– Regnskapsføreren min får brynt seg

Musiker Tom Bogstad har et utradisjonelt yrke. Noen ganger tror han at det skaper utfordringer for regnskapsfører Jan-Ove Molle. Derfor setter han ekstra pris på at Jan-Ove ikke bare styrer regnskapet, men også er hans nærmeste rådgiver.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/markedsorientering/-regnskapsforeren-min-far-brynt-seg/

Satser for trekkfri kostgodtgjørelse for 2018

Det har vært mye oppmerksomhet rundt trekkfrie satser for kostgodtgjørelse i høst etter at det i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått flere endringer på dette området. Sats for overnatting på hybel/brakke med kokemulighet eller privat overnatting fjernes fra og med inntektsåret 2018, i tråd med det som er varslet tidligere. Det er også reduksjon i satsene som gjelder ved overnatting innenlands.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/satser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse-for-2018/

God jul og godt nytt år!

For ett år siden var det en ganske fersk administrerende direktør som ønsket god jul fra oss i Regnskap Norge. Siden da har Christine Lundberg Larsen fått møte mange av dere, og hun er veldig stolt over å få representere bransjen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/god-jul-og-godt-nytt-ar/

– Kunder i dag forventer mer av regnskapsføreren sin

Hvor mye skal man egentlig kreve av regnskapsføreren sin? Ganske mye, ifølge økonomisjef Cecilie Kronstad Hansen i Tun Media. For henne har det blitt alfa og omega at regnskapsfører Ingeborg Johannessen fra BDO er innom kontoret deres én gang i måneden.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/markedsorientering/-kunder-i-dag-forventer-mer-av-regnskapsforeren-sin/

Åpningstider julen 2017

Vi har redusert bemanning i romjulen. Åpningstiden er onsdag 27.12 til fredag 29.12 fra kl. 10 til 14.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/apningstider-julen-2017/

EFTA-domstolen gir klart svar på at reisetid er arbeidstid

Er kjøring tilknyttet arbeidsoppdrag å definere som arbeidstid eller reisetid? Spørsmålet ble nylig fremlagt for EFTA-domstolen av Norges Høyesterett.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/efta-domstolen-gir-klart-svar-pa-at-reisetid-er-arbeidstid/

Altinn - hvordan finne frem i innboksen

I denne artikkelen får du informasjon om hvordan innboksen i Altinn er satt opp.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/altinn---sok-pa-tvers-av-aktorer/

Ny regel om påseplikt kan gjøre deg til lovbryter

1. januar trer en ny regel om påseplikt i kraft. Overtredelse av plikten kan i ytterste fall medføre straffeansvar.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/ny-regel-om-paseplikt-kan-gjore-deg-til-lovbryter/

Endringer i regnskapsloven for regnskapsåret 2017

Fjerning av krav om årsberetning og innføring av begrenset regnskapsplikt for små foretak får virkning for regnskapsåret 2017. For andre enn små foretak gjeninnføres imidlertid kravet om redegjørelse for likestilling og diskriminering i årsberetningen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/endringer-i-regnskapsloven-for-regnskapsaret-2017/

Christines hilsen uke 50

Vårt første medlemsmøte-webinar ble en suksess og med ny synlighetskampanje vil vi øke bevisstheten rundt kompetansen i bransjen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-50/

Fra 2018 blir det pliktig å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret

Den nye plikten gjelder både nye og gamle virksomheter, og blir viktig å følge opp.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/fra-2018-blir-det-pliktig-a-melde-elektronisk-adresse-til-enhetsregisteret/

Altinn - søk på tvers av aktører

I denne artikkelen får du informasjon om hvordan du søker på tvers av flere kunder.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/altinn-og-sok-pa-flere-aktorer/

Digitale sykmeldinger og bistand fra ekstern regnskapsfører

Hvordan kan eksterne regnskapsførere bistå sine kunder når den digitale sykmeldingen benyttes?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/digitale-sykmeldinger-og-bistand-fra-ekstern-regnskapsforer/

Høringssvar ny revisorlov

Regnskap Norge synes lovutvalget har fremmet et godt forslag til ny revisorlov. Utredningen avklarer også profesjonsrollene, og har flere løsninger som gir samordningsgrunnlag for regnskapsførerloven.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/revisjon/horingssvar-ny-revisorlov/

Hva må med i arbeidsavtalen?

Her får du viktig informasjon om når arbeidsavtalen skal inngås, hvordan det skal gjøres og hva den må inneholde.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/hva-ma-med-i-arbeidsavtalen/

Christines hilsen uke 49

Morgendagens kompetansebehov, webinar og julegensere.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-49/

Hvor går de juridiske grensene for seksuell trakassering?

Seksuell trakassering defineres i loven som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer». Hva betyr egentlig dette?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/hvor-gar-de-juridiske-grensene-for-seksuell-trakassering/

Fisjon av selskap med ulike aksjeklasser med ulik verdi

Skattedirektoratet har i uttalelse konkludert med at slik fisjon kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet, dersom den reelle verdien av aksjekapitalen fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/fisjon-av-selskap-med-ulike-aksjeklasser-med-ulik-verdi/

A-melding for desember 2017 - tvangsmulkt fra 24. januar

Fristen for å levere a-melding for desember 2017 er fredag 5. januar 2018. Påminnelsesbrev sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/a-melding-for-desember-2017---tvangsmulkt-fra-24.-januar/

Christines hilsen uke 48

Medlemsmøte-turneen er i full gang! Når medlemmene forteller at de synes møtene er nyttige – og inspireres til å samarbeide med hverandre i etterkant – tar vi det som et godt tegn.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-48/

Synliggjøring av regnskapsbransjen

Nylig gjorde Morten Mero, medlem av Regnskap Norge, en fremragende jobb da han fremmet regnskapsføreren og bransjen under Starte og drive bedrift-dagen i Oslo. Han fortalte gründerne hvor viktig det er å engasjere en regnskapsfører i oppstarten av en bedrift.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/synliggjoring-av-regnskapsbransjen/

Kan du si opp sykmeldte ansatte?

Svaret er i utgangspunktet nei, men du kan likevel gjøre det dersom du kan bevise at oppsigelsen skyldes noe annet enn sykefraværet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/kan-du-si-opp-sykmeldte-ansatte/

Endringer i regnskapsloven

Flertallet i Finanskomiteen støtter Finansdepartementets forslag om unntak for små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning, begrenset regnskapsplikt for små ansvarlige selskaper og enkeltpersonforetak, samt fjerning av krav om åpningsbalanser.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/endringer-i-regnskapsloven/

Hyretillegg blir skattepliktig fra 2018

Budsjettavtalen på Stortinget fører til økt skattebyrde for sjøfolk.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/hyretillegg-blir-skattepliktig-fra-2018/

Delegering av klientroller i Altinn

Klientroller kan delegeres enkeltvis eller samlet via fil. Spørsmålet er aktualisert som følge av at Altinn sletter gamle roller til fordel for de nye regnskapsfører-rollene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/delegering-av-klientroller-i-altinn/

Viktig! Snart slettes gamle roller i Altinn

For to år siden innførte Altinn særskilte roller for regnskapsførere og revisorer. Nå forsvinner mange av de gamle rollene, blant annet rollene Utfyller/innsender og Lønn og personal.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/viktig-alle-ansatte-i-regnskapsforetak-ma-ha-nye-altinn-roller-innen-20.-desember/

Christines hilsen uke 47

Hyggelig besøk av ERFA-gruppe og ikke fullt så hyggelig besøk av Ylva har vært med på å prege uken som har gått.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-47/

Takseringsregler for 2017

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2017.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/takseringsregler-for-2017/

Enighet om statsbudsjettet for 2018

Maskinskatten fjernes og opsjonsbeskatningen for nyetablerte mindre selskaper blir vesentlig bedre enn først foreslått. Det er gode nyheter for norsk næringsliv!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/enighet-om-statsbudsjettet-for-2018/

Aksjonæroppgaven – veiledning og sjekkliste

Her får du innspill til forhold det er viktig å være spesielt oppmerksom på, forslag til standardbrev til kunden, og tips til hvor du finner nyttig informasjon som kan hjelpe deg i utfylling av oppgavene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/aksjonaroppgaven--veiledning-og-sjekkliste/

Salg av tomter fra allmenninger utløser ikke skatteplikt

Dette er konklusjonen i en nylig avsagt dom i Høyesterett. Det er de allmenningsberettigede som er skattepliktig for denne gevinsten.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/salg-av-tomter-fra-allmenninger-utloser-ikke-skatteplikt/

Spørreundersøkelse om varsling fra Altinn

Altinn arbeider med å etablere felles retningslinjer for varsling til regnskapsførere og revisorer. Som ledd i dette ønsker Altinn din hjelp.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/sporreundersokelse-om-varsling-fra-altinn/

Næringsdrivende som sponser ideelle organisasjoner

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om skatte- og avgiftsmessige konsekvenser knyttet til innsamling til og sponsing av ideelle organisasjoner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/naringsdrivende-som-sponser-ideelle-organisasjoner/

Christines hilsen uke 46

Sammen skal vi presentere bransjen vår utad, og dra nytte av hverandre.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-46/

Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar

Sykmeldinger og sykepengesøknader (del D) blir å finne i Altinn.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/15.-januar-omfattes-hele-landet-av-digital-sykmelding/

Altinn i ny drakt

Endringene konsentrerer seg først og fremst om nytt design, med hovedvekt på god brukeropplevelse.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/altinn-i-ny-drakt/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost*
Telefon
Melding
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA   •   Personvernopplysninger