Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Christines hilsen uke 38

Mye aktivitet på flere arenaer for Regnskap Norge. Fra fagdager på Kreta, til Forenklingskonferansen og høstens begivenhet for mange – Overskudd 2017. Gratulerer til Årets Overskudd, Bente Sjøbakk!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-38/

Årets Overskudd-pris til Trondheim

Under en høytidelig kåring på Regnskap Norges storarrangement Overskudd 2017, ble Bente Sjøbakk fra Trondheims-bedriften Conto kåret til «Årets Overskudd».
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/arets-overskudd-pris-til-trondheim/

Årets overskudd – her er finalistene!

I kåringen av Årets overskudd har vi sett etter de personlige bidragene og vi har fått inn mange gode nominasjoner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/arets-overskudd--her-er-finalistene/

Forenklingene må i større grad inkludere de små bedriftene og rapporteringsprosessene må endres

Forenklingskonferansen 2017 gikk av stabelen 19. september, og her er vår oppsummering.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/forenklingene-ma-i-storre-grad-inkludere-de-sma-bedriftene-og-rapporteringsprosessene-ma-endres/

Christines hilsen uke 37

Møt den nye lederen for strategiske møteplasser, bli med i overskuddsgruppen og les hva Hanne og Jan Terje skal jobbe med fremover.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-37/

Frister for registrering i Foretaksregisteret innen nyttår

20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene i 2017.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/frister-for-registrering-i-foretaksregisteret/

Gode råd i tøffe tider

Rådgivning knyttet til en utfordrende økonomisk situasjon innhentes ofte for sent. Regnskapsfører og revisor kan her være viktige støttespillere for styret.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/gode-rad-i-toffe-tider/

Christines hilsen uke 36

Nordisk uke og nye ansikter, frokostseminar og entusiastiske foredragsholdere til Overskudd 2017.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-36/

Nå bør du melde fra om uoppgitt inntekt og formue i utlandet

Innen 30. september mottar Skatteetaten finansopplysninger fra 50 land som kan avdekke skattepliktige inntekter og formue i utlandet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/na-bor-du-melde-fra-om-uoppgitt-inntekt-og-formue-i-utlandet/

Får overskudd bare av tanken

Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen gleder seg stort til Overskudd 2017. Hun kjenner overskuddet melde seg bare ved tanken på at pilotene skal dele sine erfaringer fra arbeidet med forretningsutviklingspakken.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/far-overskudd-bare-av-tanken/

Gjeldsettergivelse – skattemessige konsekvenser for skyldneren

Ved gjeldsettergivelse må en både ta stilling til eventuell skatteplikt, og om ettergivelsen vil ha konsekvenser for retten til fremføre eventuelt opparbeidet underskudd hos skyldneren.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/gjeldsettergivelse--skattemessige-konsekvenser-for-skyldneren/

Christines hilsen uke 35

Kontrollørsamling, ikrafttredelse av ny organisering, styrets forventninger og fullbooket Overskudd.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-35/

Høy tillit til at andre virksomheter rapporterer det de skal til Skatteetaten

Kun 8 % har liten tiltro til at det store flertallet av virksomheter ikke rapporterer korrekt og fullstendig.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/naringslivet-har-hoy-tillit-til-at-andre-virksomheter-rapporterer-det-de-skal-til-skatteetaten/

Mine Kurs - ny tjeneste på regnskapnorge.no

Hold oversikt over påmeldte og gjennomførte kurs
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/mine-kurs---ny-tjeneste-pa-regnskapnorge.no/

Smart anvendelse av SAF-T-filen

SAF-T er kommet for å bli og har mange praktiske anvendelsesområder for deg som regnskapsfører.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/smart-anvendelse-av-saf-t-filen/

Tilordning av inntekt til riktig skattesubjekt

Normalt vil det være klart hvem en inntekt skal skattlegges hos. I noen tilfeller kan det imidlertid være tvil om hvem som er rette skattesubjekt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/tilordning-av-inntekt-til-riktig-skattesubjekt/

Ikke fradrag likevel for SkatteFUNN i selskap som utelukkende driver FoU for andre

FoU-prosjekt som er omtalt i forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet vil ikke bli godkjent av Forskningsrådets SkatteFUNN-administrasjon.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/ikke-fradrag-for-skattefunn-i-selskap-som-utelukkende-driver-fou-for-andre/

Christines hilsen uke 34

Uken preges av møtevirksomhet – som bidrar til dialog – som gir et enda bedre utgangspunkt for å gi dere som medlemmer den informasjonen dere trenger for å vite at vi stadig jobber for å bedre deres hverdag.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-34/

Christines hilsen uke 33

Høstens store happening, Overskudd 2017, har nå mer enn 450 påmeldte! Få med deg tidligrabatten ved kurspåmelding innen 22. august.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-33/

Hvis skyen var målet, ville Vingman vært «framme»

I løpet av høsten er alle kundene til Vingman i skyen. Men omstillingen er ikke over med det. Det er nå det virkelig begynner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/hvis-skyen-var-malet-ville--vingman-vart-framme/

Antall purringer etter årsregnskap halvert

13 661 regnskapspliktige enheter hadde ikke levert årsregnskap før 1. august.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/purringer-etter-arsregnskap-er-halvert/

Ny utgave av Regelverk for regnskapsføring

I 2017-utgaven er det etiske regelverket for regnskapsførere innarbeidet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/ny-utgave-av-regelverk-for-regnskapsforing/

Christines hilsen uke 32

Kurshøsten er i gang for fullt og mange av dere har allerede meldt dere på Overskudd 2017 – hvor blant annet resultatene fra pilotprosjektet blir presentert.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-32/

Altinn-portalen blir mer brukervennlig

Design, søk, innboksen, aktørvalg og handlingsknapper er områder som skal forbedres.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/altinn-portalen-blir-mer-brukervennlig/

Oppnå mva-fradrag for bygging av vann- og avløpsanlegg

Mange skulle gjerne hatt bedre fasiliteter på hytta. Merverdiavgiftsloven har løsningen for å unngå mva på anskaffelsen. Løsningen er imidlertid ikke for alle – visse vilkår må være til stede.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/oppna-mva-fradrag-for-bygging-vann--og-avlopsanlegg/

Christines hilsen uke 31

Nytt organisasjonskart, utvidet fagsupport og rekruttering av nye medlemmer.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-31/

58 229 regnskapspliktige mottar påminnelse om levering årsregnskap

Husk at forsinkelsesgebyr løper fra 1. august.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/58-229-regnskapspliktige-har-fortsatt-ikke-sendt-regnskapsregisteret-arsregnskapet-for-2016/

Så endringene – fikk omstillingshjelp

Adacc så endringene i bransjen og startet sitt interne omstillingsprogram for halvannet år siden. Forretningsutviklingspakken til Regnskap Norge ble likevel det som utgjorde forskjellen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/sa-endringene--fikk-omstillingshjelp/

Mistet (nesten) fremtiden

Fokus Regnskap innrømmer det: De var i ferd med å miste fremtiden. Deres egen suksess var blitt selskapets største trussel. Å miste en kunde fordi noen andre aktivt solgte inn nye, moderne løsninger, gjør så vondt at du ikke vil oppleve det på nytt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/mistet-nesten-fremtiden/

Kommunikasjon mellom ny og tidligere regnskapsfører

Kommunikasjon med tidligere regnskapsfører er viktig for at en regnskapsfører skal påta seg nye oppdrag under riktige forutsetninger. Likevel sviktes det ofte på dette området.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/kommunikasjon-mellom-ny-og-tidligere-regnskapsforer/

Små endringer i konkurstallene

Brønnøysundregistrenes halvårsstatistikk viser at tallet på konkurser og tvangsavviklinger gikk ned med 0,8 prosent sammenlignet med fjoråret.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/sma-endringer-i-konkurstallene/

Hva er internettsalg?

Salg over internett anses ikke som kontantsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften (fra 01.01.19). Ved slike salg kreves ikke bruk av kassasystem med produkterklæring etter kassasystemlova.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/hva-er-internettsalg/

Forenklingskonferansen 2017

Hovedtemaet i år er digitalisering og smart regulering. Er digitalisering og forenkling to sider av samme sak? Blir det enklere? I så tilfelle for hvem? Vi tar debatten på Forenklingskonferansen 19. september 2017.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/forenklingskonferansen-2017---apent-for-pamelding/

Fremtiden er her – nå må vi handle!

Økt fokus på lederskap, salg og rådgivning. Hvis dette er fjernt fra din hverdag, er forretningsutviklingspakken i regi av Regnskap Norge et smart sted å begynne.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/fremtiden-er-her--na-ma-vi-handle/

Skattytere med utsettelse til 30. juni: tvangsmulkt begynner å løpe 10 virkedager etter varsel er sendt

Det er forventet at påminnelse om manglende levering av skattemelding formues- og inntektsskatt sendes ut om lag 5. juli.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skattytere-med-utsettelse-til-30.-juni-tvangsmulkt-begynner-a-lope-10-virkedager-etter-varsel-er-sendt/

Regelendringer fra 1. juli 2017

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regelendringer-fra-1.-juli-2017/

Utredning om ny revisorlov er levert

Lovutvalget som utreder ny regnskapsfører- og revisorlovgivning leverte delutredningen om revisorloven 29. juni. Utredningen om regnskapsførerloven forventes i løpet av første halvår 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/revisjon/utredning-ny-revisorlov-er-levert/

Christines hilsen uke 26

Dette har vi gjort siden sist.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-26/

Søk på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene

Tjenesten BRIS gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, europeiske selskaper og norskregistrerte utenlandske foretak, samt tilsvarende organisasjonsformer i utlandet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/sok-pa-foretaksopplysninger-pa-tvers-av-landegrensene/

SAF-T Forvaltningsorgan

Regnskap Norge, Revisorforeningen og Skattedirektoratet innehar medlemmene i det konstituerte forvaltningsorganet for SAF-T.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/saf-t-forvaltningsorgan/

Forsinkelsesrente på 8,5 prosent beholdes ut året

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader økes til 370 kroner
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/forsinkelsesrente-pa-85-prosent-beholdes-ut-aret/

God regnskapsføringsskikk oppdatert pr juni 2017

Endringene skyldes hovedsakelig nye begreper og nye henvisninger etter ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven 01.01.17.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/grfs/god-regnskapsforingsskikk-er-oppdatert/

Mange forenklinger i aksjeloven

Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, forenklet generalforsamling, handleplikt knyttet til egenkapital, fravalg av revisjon og færre krav til særattestasjoner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/mange-forenklinger-i-aksjeloven/

Små holdingselskaper kan fravelge revisjon

Morselskap i konsern kan velge bort revisjon hvis konsernet sett under ett ligger under terskelverdiene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/sma-holdingselskaper-slipper-revisjonsplikt/

Autoriserte regnskapsførere skal kunne bekrefte aksjeinnskudd gjort opp med penger

Lovvedtaket er på plass, men ikrafttredelsen er usikker.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/autoriserte-regnskapsforere-skal-kunne-bekrefte-aksjeinnskudd-gjort-opp-med-penger/

Historisk høy kundetilfredshet hos regnskapsbedriftene

Siste måling fra markedsanalyseinstituttet EPSI Rating Norge viser den høyeste tilfredshet med regnskapsførere siden målingene startet i 2012.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/historisk-hoy-kundetilfredshet-hos-regnskapsbedriftene/

Årsberetningen for små foretak – snart en saga blott?

Finansdepartementet foreslår å unnta små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning. Det foreslås også å fjerne kravet til åpningsbalanse, og at god regnskapsskikk kan åpne for begrenset regnskapsplikt for små enkeltpersonforetak og ANSer.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/arsberetningen-for-sma-foretak---snart-en-saga-blott/

Hvor henter du inspirasjon?

Administrerende direktør, Christine Lundberg Larsen, snakker direkte til medlemmene fra lederspalten i Medlemsnytt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/hvor-henter-du-inspirasjon/

Nye minstelønnssatser fra 1. juni 2017

Minstelønnssatsene gjelder næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/nye-minstelonnssatser-fra-1.-juni-2017/

Kravet om å redegjøre for status likestilling i årsberetningen oppheves

Endringen får virkning fra 01.01.2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/kravet-om-a-redegjore-for-status-likestilling-i-arsberetningen-oppheves/

Virksomheter med fem eller flere ansatte må utarbeide varslingsrutiner

Det er vedtatt endringer som skal styrke vernet av varslere. Endringene får virkning allerede fra 1. juli.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/virksomheter-med-fem-eller-flere-ansatte-ma-utarbeide-varslingsrutiner/

Nå blir det tillatt å arbeide mellom kl 21 og 23

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid endres med virkning fra 1. juli.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/na-blir-det-tillatt-a-arbeide-mellom-kl-21-og-23/

Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske

Byggherren må dermed ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre personallisten.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/fra-1.-juli-far-ogsa-byggenaringen-krav-til-personallister/

A-meldingen får ny veiledning - testing ønskes

Det skal velges mellom to alternative menystrukturer. Testingen avgjør hvilken løsning som velges.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/a-ordningen-far-ny-veiledning.-din-hjelp-til-a-teste-onskes/

Christines hilsen uke 25

En liten orientering om hva vi gjør for tiden.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-leder/

Tony Olsen ny styreleder i Regnskap Norge

Den nye styrelederen kommer fra Regnskapsservice AS, mens ny nestleder er Cedric Gormond fra Vangdal Regnskap AS. De understreker at det ikke blir vesentlige kursjusteringer for foreningen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/tony-olsen-ny-styreleder-i-regnskap-norge/

De første skatteoppgjørene kommer 22.–23. juni

I år kan regnskapsfører få tilgang til skatteoppgjøret.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/i-ar-kan-du-fa-tilgang-til-skatteoppgjor-pa-privatkunder/

Husk nedetid i Altinn til helgen

Altinn bytter ut serverpark og blir derfor utilgjengelig fra fredag 16. juni kl 18 til mandag 19. juni kl 6.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/husk-nedetid-i-altinn-til-helgen/

Påminnelse om manglende årsregnskap sendes ut 25. juli

Regnskapsregisteret har pt. godkjent 12 % flere årsregnskap enn i fjor. Fortsetter denne utviklingen ligger det an til langt kortere saksbehandlingstid.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/paminnelse-om-manglende-arsregnskap-sendes-ut-i-slutten-av-juli/

Reduserte satser for arbeidsgiveravgift gjeninnføres for transport- og energiforetak I 2018

Gjeninnføringen av reduserte satser kommer som følge av endringer i EUs regelverk.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arbeidsgiveravgift/reduserte-satser-for-arbeidsgiveravgift-gjeninnfores-i-2018-for-transport--og-energiforetak/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost*
Telefon
Melding
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA