Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Likestilling i årsberetningen - regnskapsloven er endret

I tillegg er likestillings- og diskrimineringsloven endret, slik at aktivitets- og dokumentasjonsplikten samt redegjørelsesplikten fremkommer der.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/omtale-av-likestilling-i-arsberetningen/

Ny fagressurs og fullt hus hos Regnskap Norge

Vi har fått på plass fagansvarlig for merverdiavgift. Frokostseminar om rådgiverdialog fylte lokalene våre denne uken – dette gjør vi mer av!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/chr-hilsen-uke-34/

Plattformisering gir nye forretningsmuligheter

Plattformisering fjerner konkurransebarrierer, skaper nye forretningsmodeller og snur hele bransjer opp ned. Hva med regnskapsbransjen?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/plattformisering/

Søk SkatteFUNN-midler innen garantifristen 1. september

Inntil 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/sok-skattefunn-midler-innen-garantifristen-12.-september/

Det er ingen skam å snu!

Vi fortsetter kampen for å få våre myndigheter og politikere til å forstå hva millimeternøyaktigheten de etterstreber faktisk innebærer. 
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/det-er-ingen-skam-a-snu/

Regnskap Norge debatterte nye regler som hindrer forenklinger og skaper kjeltringer

Flere meter med millimeterregler forvansker hverdagen til næringslivet. Det ble tydelig foran et fullsatt publikum under forenklingsdebatten på Arendalsuka.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regnskap-norge-debatterte-nye-regler-som-hindrer-forenklinger-og-skaper-kjeltringer/

Søknad om merverdiavgiftskompensasjon må sendes inn innen 1. september

Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/frivillige-organisasjoner-ma-sende-inn-soknad-om-merverdiavgiftskompensasjon-innen-1.-september/

Aksjeloven § 3-8 – Unntak for avtaler som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet

Som hovedregel skal avtaler mellom aksjeselskap og aksjeeier mv inngås i tråd med saksbehandlingsreglene i § 3-8. Det er imidlertid praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen, noe denne artikkelen går nærmere inn på.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/aksjeloven--3-8--unntak-for-avtaler-som-inngas-som-ledd-i-selskapets-vanlige-virksomhet/

Klager behandlet i Klagenemnda for revisor- og regnskapsførersaker

Sakene omhandlet klager om avslag på søknad om autorisasjon som regnskapsfører og tilbakekall av autorisasjon.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/klager-behandlet-i-klagenemnda-for-revisor--og-regnskapsforersaker/

Oppfordring: Hvem skal du nominere til Årets Overskudd?

Flere har lurt på hva som kreves og hvem vi ser etter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/oppfordring-hvem-skal-du-nominere-til-arets-overskudd/

Oppdatert risikovurderingsrapport fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/oppdatert-risikovurderingsrapport-fra-finanstilsynet/

Siste frist for innsendelse av årsregnskap er 31. juli

Det gis ingen utsettelse på fristen og forsinkelsesgebyr beregnes fra 1. august.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/siste-frist-for-innsendelse-av-arsregnskap-er-31.-juli/

Dom mot autorisert regnskapsfører

Autorisert regnskapsfører dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for manglende oppfyllelse av bokføringsbestemmelser, medvirkning til skattesvik og drift av regnskapsvirksomhet med grove regelbrudd over tid.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/dom-mot-autorisert-regnskapsforer/

Forslag til opplysningsplikt om skatterådgiveres skatteplanleggingspakker

Et utvalg har utredet og vurdert skatterådgiveres opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker. Skatterådgivernes opplysningsplikt og taushetsplikt overfor skattemyndighetene er også vurdert.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/forslag-til-opplysningsplikt-om-skatteradgiveres-skatteplanleggingspakker/

Skattefritaket for arbeidsgivers dekning av flybilletter videreføres

Regjeringen går tilbake til den ordningen som gjaldt frem til nyttår 2019, slik at det fortsatt vil være skattefritak for arbeidsgivers dekning av pendleres besøkreiser med fly innenfor EØS området.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/finansdepartementet-snur-og-videreforer-skattefritaket-for-arbeidsgivers-dekning-av-flybilletter/

Riktig god sommer!

Her er litt av hva som rører seg på oppløpssiden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilse-uke-26/

Er ny hvitvaskingsrutine på plass?

Eiendomsmeglere har allerede fått saftige bøter
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/er-ny-hvitvaskingsrutine-pa-plass-eiendomsmeglere-har-allerede-fatt-saftige-boter/

Økokrim advarer - se opp for bedragerier i sommer

Falske fakturaer, e-post-svindel og CEO-bedragerier. Betaler du ut pengene, er de ofte tapt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/okokrim-advarer---se-opp-for-bedragerier-i-sommer/

Finanstilsynet med egen varslingsportal

Varsler kan om ønskelig gis anonymt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/finanstilsynet-med-egen-varslingsportal/

Kursmenyen 2019 – hva bør du prioritere?

Faglige utfordringer står i kø og digitaliseringen påvirker hverdagen stadig mer og raskere. Hva bør etterutdanningen inneholde i år?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/kursmenyen-2019--hva-bor-du-prioritere/

Forslag om endringer i aksjeloven

Nedre beløpsgrense for selskapets avtaler med aksjeeier mv. forhøyes
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/forslag-til-endringer-i-aksjeloven/

Ny standard for EHF-faktura skaper hodebry for regnskapsførere og deres kunder

Fra 2020 kan ikke en PDF-faktura legges ved EHF-filen som en såkalt Commercial Invoice.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/ny-standard-for-ehf-faktura-skaper-hodebry-for-regnskapsforere-og-deres-kunder/

Forsinkelsesrenten øker til 9,25 prosent fra 1. juli 2019

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 390 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/forsinkelsesrenten-oker-til-925-prosent-fra-1.-januar-2019/

Nye minstelønnssatser

Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/nye-minstelonnssatser/

Hovedadministrator – ny rolle i Altinn

Rollen åpner for at daglig leder kan delegere tilgangstyring i Altinn til annen person.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/hovedadministrator--ny-rolle-i-altinn/

Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument

Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/prinsipputtalelse-vedrorende-oreavrunding-av-vederlag-i-salgsdokument/

Når millimeterregler står i veien

Henrik Syse har vært innom og vi snakket om hva komplekse regler betyr for næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/nar-millimeterregler-star-i-veien/

Husk fristen for skattefri omdanning 1. juli

Dersom en skal kunne gjennomføre skattfri omdanning til aksjeselskap med virkning for inneværende år, er det et vilkår at selskapet er stiftet og melding er sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli. Denne fristen er absolutt!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/husk-fristen-for-skattefri-omdanning-1.-juli/

Unngå å komme i ansvar i sommer!

Husk at når du ligger på en solseng på Kreta og mottar et hasteoppdrag fra kunden om bistand til betaling av faktura, så gjelder det samme profesjonsansvaret som om du hadde gjort jobben fra kontorstolen i Norge.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/unnga-a-komme-i-ansvar-i-sommer/

Seks ting å vurdere når du skal velge eller bytte skybasert regnskapssystem

«Regnskap i skyen» er først og fremst en plattform for samhandling, og derfor er det veldig viktig med gjennomtenkte rolleavklaringer, sier advokat Harald F. Strandenæs. Han mener integrasjonene som gode skysystemer tilbyr er spennende, men også rettslig krevende.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/seks-ting-a-vurdere-nar-du-skal-velge-eller-bytte-skybasert-regnskapssystem/

Kunstig intelligens: Kan gi bedre innsikt i økonomien

– Foreløpig trumfer god regelstyring kunstig intelligens, men snart vil teknologi gi en mye bedre forståelse av hva tallene forteller om bedriftsøkonomien, sier Martin Vikesland. I dag leder han en regnskapsbedrift, etter 12 år som sjef for et digitalt konsulentselskap.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/kunstig-intelligens-kan-gi-bedre-innsikt-i-okonomien/

Fjong: Moteriktig sirkulærøkonomi

Gjennom delingsøkonomien kan du allerede tjene penger på hytta, leiligheten og bilen din: Med fjong.com kan du også tjene penger på klærne dine.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/fjong--moteriktig-sirkularokonomi/

Tusen takk for et fint årsmøte!

Vår første generalforsamling med elektronisk avstemming er gjennomført og Akademiet er lansert.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-242/

Finansdepartementet vant i Staten mot Staten

Oslo tingrett avsa den 28. mai dom i saken der Finansdepartementet gikk til sak mot Skatteklagenemnda. Dette er den første saken der Finansdepartementet har benyttet søksmålsadgangen etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/finansdepartementet-vant-i-staten-mot-staten/

Forenklingskonferansen 2019

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup skal snakke om regjeringens digitaliseringspolitikk og bidraget den gir til forenklinger for næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/forenklingskonferansen-2019/

Det merverdiavgiftsrettslige utleiebegrepet og konsekvenser for ulike co-workingkonsepter

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse vurdert forskjellige ytelser som typisk kan tilbys i et co-workingkonsept, og tatt stilling til avgiftsmessig behandling.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/det-merverdiavgiftsrettslige-utleiebegrepet-og-konsekvenser-for-ulike-co-workingkonsepter/

Regnskap Norge og bransjen roses for sitt bidrag til forenklingsarbeidet

Årsmøtet 2019 er det femtiende av sitt slag. På foreningsdagen var det tydelig at det ikke bare er regnskapsbransjen som er i utvikling, men norsk økonomi i sin helhet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-roses-for-sitt-bidrag-til-forenklinger-for-naringslivet/

Ett ærestegn og tre hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2019

Vi gratulerer Jarle Tveit, Roy Kristensen, May-Liz Christensen og Hanne Opsahl.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/ett-arestegn-og-tre-hederstegn-ble-utdelt-pa-regnskap-norges-arsmote-2019/

Styret gjenvalgt under generalforsamlingen i Regnskap Norge

Vi gratulerer og ser frem til et godt samarbeid videre.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/styret-gjenvalgt-under-generalforsamlingen-i-regnskap-norge/

Er du forberedt til kvalitetskontrollen?

Vi har laget en veiledning og tatt i mot nye ressurser som vil bidra med regnskapsfaglig tyngde og utvikling av kompetanseprogrammene våre.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/er-du-for-forberedt-til-kvalitetskontrollen/

Disse kontrollpunktene må du være obs på!

Her finner du en veiledning til de kontrollområdene som topper statistikken over mest forekommende feil.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/disse-kontrollpunktene-ma-du-vare-obs-pa/

Regnskapsbedriftene presterer best!

Regnskapsførerne skårer høyt på kundetilfredshet i en ny undersøkelse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskapsbedriftene-presterer-best/

Sky 101 – en innføring

Det du trenger å vite om sky for å kunne følge med i en normal lunsjsamtale om temaet, og kanskje også få inn noen egne poeng.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/sky-101--en-innforing/

Forenklinger og naturalytelser på bordet hos skattedirektøren

Regnskap Norge hadde denne uken det årlige møtet med skattedirektøren, som vil fortsette forenklingsarbeidet i sin nye periode i stillingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/forenklinger-og-naturalytelser-pa-bordet-hos-skattedirektoren/

Regnskap og skatt - kan vi få bedre samkjørt regelverk?

Finansdepartementet har fått utarbeidet en forstudie i hvordan regelverket for årsregnskap og skatt kan tilpasses hverandre. Dette for å se på forenklingsmuligheter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regnskap-og-skatt---kan-vi-forvente-mer-samkjort-regelverk/

Ekspertutvalg anbefaler én merverdiavgiftssats

Utvalget hadde fått i mandat å vurdere hvordan dagens merverdiavgiftssystem kan forenkles ved å redusere antall satser i systemet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/ekspertutvalg-anbefaler-en-merverdiavgiftssats/

Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2018

Regnskapsførere og revisorer kan også i 2019 søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/soknad-om-utsettelse---skattemelding-formue-og-inntekt-2018/

Skal du inngå ny avtale om IT-system?

Still krav til leverandøren for å sikre at du driver i samsvar med regnskapsførerloven og GRFS. Vi hjelper deg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/kravspesifikasjoner-ved-inngaelse-avtaler-it/

Sirkulærøkonomi på dagsorden i Trøndelag

Regnskapsbransjen er berettiget rollen som virksomhetenes nærmeste rådgiver – i lang tid fremover!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/sirkularokonomi-pa-dagsorden-i-trondelag/

Har dine ansatte råd til «venner og kjente»-rabatter?

Én konsekvens av regjeringens nye regelverk for naturalytelser er at «venner og kjente»-rabatter kan bli så dyrt for både bedrift og ansatte at mange trolig vil avskaffe dem helt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/har-dine-ansatte-rad-til-venner-og-kjente-rabatter/

Personalbilletter - Transportsektoren får mer tid

Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. januar 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/personalbilletter---transportsektoren-far-mer-tid/

Folketrygdens grunnbeløp økes til 99 858 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2019. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2019 blir dermed kr 98 866.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/folketrygdens-grunnbelop-okes-til-99-858-kroner/

SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter

Ingen avskjæring av SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter for inntektsåret 2018.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattefunn-for-foretak-i-okonomiske-vanskeligheter/

Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring

Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer nå reglene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/okt-sykepengesats-og-endrede-regler-for-personalforsikring/

Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag

Elektroniske tidsskrifter og bøker skal få fritak for merverdiavgift fra 1. juli 2019. I tillegg kommer blant annet endringer i ektefellebeskatningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/revidert-statsbudsjett-oppsummering-av-skatte--og-avgiftsforslag/

Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning

Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/revidert-statsbudsjett-selvstendig-naringsdrivende-far-bedre-sykepengeordning/

Slik blir den nye arveloven

Ny arvelov ble vedtatt av Stortinget 9. mai 2019.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/slik-blir-den-nye-arveloven/

Finansdepartementet snur om personalforsikringer

Etter massiv «protest» fra Regnskap Norge og andre organisasjoner endrer Finansdepartementet reglene slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris som før.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/finansdepartementet-snur-om-personalforsikringer/

Personalforsikringer – økt skatt og merarbeid

I stedet for å lønnsinnberette andel av arbeidsgivers kostnad, skal den skattepliktige fordelen nå verdsettes til det den ansatte kan kjøpe forsikringen til privat. Resultatet kan gi stor skatteøkning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/personalforsikringer--okt-skatt-og-merarbeid/

Gratulerer med dagen!

Torsdag 9. mai er det 50 år siden Regnskap Norge ble stiftet under navnet Norske Regnskapsbyråers Forening. I dag markerer vi 50 år med utvikling og vekst.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/gratulerer-med-dagen/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost
Telefon
Melding

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA   •   Personvernopplysninger
Vår nettside bruker informasjonskapsler. lonningskontoret.no bruker informasjonskapsler primært til trafikkmåling og innholdsoptimalisering. Fortsett å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her​​