Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Gamle roller i Altinn er nå slettet

Dersom du ikke lenger har tilgang til kunde, må du få tildelt en av de nye rollene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/gamle-roller-i-altinn-er-na-slettet/

Christines hilsen uke 16

Nytt forenklingsprosjekt, nye utdanningsbehov og nye verktøy for effektive prosesser og gode beslutningsgrunnlag.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-16/

Digital sykmelding - hvordan få kontroll på om den ansatte sender inn søknaden om sykepenger?

Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger bærer risikoen for om kriteriene for refusjon av sykepenger er oppfylt, og er derfor avhengig av at ansatte sender inn søknad om sykepenger.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/hvordan-kan-vi-fa-kontroll-pa-om-den-ansatte-sender-inn-soknaden-om-sykepenger/

Helhetsvurdering medførte at leilighet ikke kunne selges skattefritt som pendlerbolig

Skattyter hadde i en periode benyttet leilighet som pendlerbolig frem til han ble langvarig syk. I anmodning om bindende forhåndsuttalelse ble det spurt om leiligheten kunne selges skattefritt som pendlerbolig hvor det forelå brukshindring.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/helhetsvurdering-medforte-at-leilighet-ikke-kunne-selges-skattefritt-som-pendlerbolig/

Nå må pålagt varslingsadresse registreres i Altinn

Fra 2018 er registreringsenheter i Enhetsregisteret pålagt å melde minst én elektronisk varslingsadresse til registeret.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/omsider-mulig-a-registrere-palagt-varslingsadresse-i-altinn/

Skattedirektoratet vil ikke prioritere skjemautskrifter i Altinn

I årene frem mot ny digital skattemelding ligger det an til at utskrifter i Altinn av skattemelding for aksjeselskaper og næringsoppgavene kun vil bli tilbudt som såkalt webskjema.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skattedirektoratet-vil-ikke-prioritere-skjemautskrifter-i-altinn/

Justerer opp terskelverdier for offentlige anskaffelser

Alle terskelverdier er endret med umiddelbar virkning.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/justerer-opp-terskelverdier-for-offentlige-anskaffelser/

SAF-T suse - vi nærmer oss effektiv dataflyt

Skattedirektoratet har nylig kunngjort «Standard for innhold og format ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger». Hva er så SAF-T, og hva må du som regnskapsfører gjøre?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/saf-t-suse---vi-narmer-oss-effektiv-dataflyt/

Christines hilsen uke 15

Forslag til ny regnskapsførerlov i sluttspurten, kundens syn på regnskapsbransjen og råd til skattytere i media.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-15/

Skatteetaten overtar NAV Innkreving

NAV Innkreving ble en del av Skatteetaten 1. april 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/skatteetaten-overtar-nav-innkreving/

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner vil tre i kraft fra 1. januar 2019

Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/avgift/ny-forskrift-om-merverdiavgiftskompensasjon-til-frivillige-organisasjoner-vil-tre-i-kraft-fra-1.-januar-2019/

Informasjonsbrev til aksjonærer som må korrigere skattemeldingen

Utsendelsen skal bidra til å sikre unødvendige feil i skattemeldinger.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/informasjonsbrev-til-aksjonarer-som-ma-korrigere-skattemeldingen/

Vanlige feil i skattemeldinger fra fiskere

Skatteetaten har oppsummert hvilke feil de ser gjentar seg hos fiskere som driver enkeltpersonforetak.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/vanlige-feil-i-skattemeldinger-fra-fiskere/

Christines hilsen uke 12

Vi har fått bekreftet at Siv Jensen kommer til Årsmøtet. Denne uken har vi også møtt engasjerte medlemmer som har tatt eierskap til rådgiverrollen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-12/

82 regnskapsførere og 24 regnskapsførerselskaper mistet autorisasjonen i 2017

Det er særlig manglende oppfyllelse av etterutdanningskravet som er årsak til tilbakekall av autorisasjoner. Dette fremkommer i Finanstilsynets årsmelding for 2017.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/82-regnskapsforere-og-24-regnskapsforerselskaper-mistet-autorisasjonen-i-2017/

Utfylling av RF-1098 Formue av næringseiendom 2017

Som følge av upresis tekst i veiledningen har Skattedirektoratet valgt å presisere hvordan utfyllingen skal være i tilfeller hvor markedsverdi kreves lagt til grunn i formuesverdsettelsen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skattedirektoratet-presiserer-hvordan-rf-1098-formue-av-naringseiendom-2017-skal-fylles-ut/

Christines hilsen uke 11

Vi lanserer kompetanseapp om personvern og ser mulighetene som åpner seg for regnskapsbransjen ved overgangen til sirkulærøkonomi.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-11/

Arbeidstilsynets tilsynssatsninger i 2018

Bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking er prioriterte tilsynsområder.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/arbeidstilsynets-tilsynssatsninger-i-2018/

Flere leverer årsregnskap

1. mars var det 1 586 årsregnskapspliktige som fortsatt ikke hadde levert inn 2016-regnskapet. Om lag en fjerdedel av disse er registrert med ekstern regnskapsfører. En femtedel er registrert med revisor.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/flere-leverer-arsregnskap/

Endringer i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Regnskapstandardstyret har endret NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/ndringer-i-nrsf-god-regnskapsskikk-for-ideelle-organisasjoner/

Regnskapsførere er likere enn andre

Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/regnskapsforere-er-likere-enn-andre/

Samfakturering av nettleie og elektrisk energi

Finansdepartementet har med virkning fra 12.03.18 vedtatt endringer i bokføringsforskriften som tillater samfakturering av nettleie og elektrisk energi.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/samfakturering-av-nettleie-og-elektrisk-energi/

Fra bilselger til mobilitetsleverandør

– Innen 2030 skal mer enn 30 prosent av våre inntekterkomme fra nye mobilitetstjenester, forteller konsernsjef Terje Male i Møller Mobility Group. Én av disse tjenestene er et konsept for dem som ikke selv ønsker å eie sin egen bil.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/fra-bilselger-til-mobilitetsleverandor/

Forsikringene bedriften må, bør og kan ha

Noen forsikringer er påkrevd, andre er det uansvarlig å la være å kjøpe. Risikoen som omgir bedriften er det avgjørende for riktig forsikring. Stikkordene er sannsynlighet for skade, og evne til å bære økonomiske tap.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/forsikringene-bedriften-ma-bor-og-kan-ha/

Den vanskelige oppsigelsen

– Som arbeidsgiver må man være tydelig og konsekvent på hva en oppsigelse skyldes, sier advokat Ole André Oftebro. Her forteller han om noen av de vanligste fellene ved oppsigelser.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/den-vanskelige-oppsigelsen/

Christines hilsen uke 10

Elektronisk avstemning, påstander uten hold i media og ny rabattmodell på nettkurs.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-10/

Årsrapport fra Regnskapsstandardstyret

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse har avgitt sin årsrapport for 2017. Regnskapsstandardstyret avventer videre standardsetting i påvente av en avklaring om fremdriften med en ny regnskapslov.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/arsrapport-fra-regnskapsstandardstyret2/

Endringer i NRS 16 Årsberetning

Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 16 Årsberetning som følge av endringer i regnskapslovens krav til informasjon om likestilling og diskriminering.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/endringer-i-nrs-16-arsberetning/

Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning mv.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/endringer-i-nrs-8-god-regnskapsskikk-for-sma-foretak/

Personallistekravet bør revurderes

Hvis man mener alvor med forenkling, må første bud være å fjerne regler som ikke virker.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/personallistekravet-bor-revurderes/

Christines hilsen uke 9

Vi skal være tilstede under Arendalsuka, og har begynt å jobbe med vårt bidrag til arrangementet. I tillegg har regnskapsførerloven vært under lupen denne uken.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-9/

Se opp for falske e-poster og fakturasvindel!

Den siste tiden har flere svindlere forsøkt seg. Her er eksemplene vi har registrert, samt hva du bør være obs på for ikke å bli lurt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/se-opp-for-falske-e-poster-og-fakturasvindel/

Preutfyllingsdata til skattemeldingene forventes å bli tilgjengelige for årsoppgjørssystemene 23. mars

I Altinn blir skattemeldingene tilgjengelige først 4. april.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/preutfyllingsdata-til-skattemeldingene-forventes-a-bli-tilgjengelige-23.-mars/

Ekspertutvalg anbefaler at formueskatten avvikles

Regjeringen har mottatt kapitaltilgangsutvalgets forslag for å forbedre næringslivets tilgang til økonomiske midler.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/okonomistyring/ekspertutvalg-anbefaler-at-formueskatten-avvikles/

God ergonomi bidrar til trivsel på arbeidsplassen. Hvilke krav stilles til arbeidsgiver?

Arbeidsmiljølovens § 4-4 stiller en rekke krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Faktorer som luftkvalitet, lydoppfattelse, belysning og arbeidsstillinger skal vurderes ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/god-ergonomi-bidrar-til-trivsel-pa-arbeidsplassen.-hvilke-krav-stilles-til-arbeidsgiver/

Høy kundetilfredshet blant regnskapsbyråene!

Regnskapsbyråene og revisjonsselskapene har de mest tilfredse kundene i Norge. Det viser EPSI Rating sin kundetilfredshetsstudie gjennomført i 2017.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/hoy-kundetilfredshet-blant-regnskapsbyraene/

Regjeringen med forslag om ny hvitvaskingslov

Lovforslaget skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak og risikovurderinger med tiltak. Også på dette området skal det nå ilegges overtredelsesgebyrer.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/hvitvasking/regjeringen-med-forslag-om-ny-hvitvaskingslov/

Christines hilsen uke 8

I 2018 slår vi igjen på stortrommen og arrangerer både Forenklingskonferansen, Årsmøte og Overskudd. Planleggingen er i gang for fullt!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-8/

Skattedirektoratet foreslår at tips blir innberetningspliktig for arbeidsgiver fra 2019

Dersom forslaget vedtas blir det også plikt til å foreta skattetrekk i ytelsene. Arbeidsgiver blir dessuten belastet med arbeidsgiveravgift.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skattedirektoratet-foreslar-at-tips-blir-innberetningspliktig-for-arbeidsgiver-fra-2019/

Høringssak om å overføre klagesaker fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Finansdepartementet foreslår å overføre enkelte typer klagesaker fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet. Regnskap Norge er sterkt kritiske til de forslagene som er fremmet, som vi mener svekker skattyternes rettssikkerhet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/horingssak-om-a-overfore-klagesaker-fra-skatteklagenemnda-til-skattedirektoratet/

KS Komplett 2018-1 er klar for nedlasting

Her finner du blant annet nytt skjema for å kartlegge og identifisere risiko knyttet til behandling av personopplysninger, nytt skjema for planlegging og gjennomføring av kvalitetskontroll og frasemaler til bruk i rapportering til kunde.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/versjon-2018-01-av-ks-komlett-er-klar-for-nedlasting/

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å se på OL i arbeidstiden?

Det er OL i Pyeongchang og mange ønsker å følge med på sine favorittøvelser – også de som er på jobb. Spørsmålet er om de har anledning til dette.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/kan-arbeidsgiver-nekte-ansatte-a-se-pa-ol-i-arbeidstiden/

Gjeninnføring av trekkfri diettsats - behandling i a-meldingen

Skattedirektoratet har fastsatt ny diettsats for arbeidstakere på yrkesopphold som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter for 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/gjeninnforing-av-trekkfri-brakkesats---behandling-i-a-meldingen/

Endret innleveringsfrist for RF-0009 (skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon)

Korrigert kompensasjonsmelding kan leveres frem til og med onsdag 21.02.2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/endret-innleveringsfrist-for-rf-0009-skattemelding-for-merverdiavgiftskompensasjon/

Christines hilsen uke 7

Altinn-trøbbel, kompliserte diett-regler og utvikling av bransjenorm for personvern har vært med på å prege denne uken – i tillegg til vellykket frokostseminar og møte med erfa-gruppe 6 i Oslo.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-7/

Har arbeidstaker rett på betalt spisepause?

Hvor lang pause har arbeidstaker rett på i løpet av arbeidsdagen? Og skal lunsjen være betalt?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/har-arbeidstaker-rett-pa-betalt-spisepause/

Tekniske problemer i Altinn

Flere får ikke levert skattemelding for merverdiavgift på grunn av ustabiliteten forårsaket av en ny release.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/tekniske-problemer-i-altinn/

Christines hilsen uke 6

Hyggelige resultat fra medlemsundersøkelsen, bransjens fremtid og regnskapsførerens rolle i den sirkulære økonomien.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-6/

Nye vilkår for avgiftsplikt - skogbrukere må selv melde sletting fra mva-registeret

Fra 1. januar 2018 gjelder nye vilkår for avgiftsplikt innen skogbruk. Den enkelte skogbruker må selv melde sletting dersom de nye vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret ikke lenger er oppfylt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/skogbruk-og-avgiftsmessig-virksomhetsbegrep/

Utvikling i lønnsulikhet for autoriserte regnskapsførere

Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere, og om trendene følger samme mønster som vi ser ellers i samfunnet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/utvikling-i-lonnsulikhet/

Når er søndagsarbeid lovlig?

Er søndagsarbeid lovlig i virksomheten din? I tilfelle hvor ofte, og hvor mye kan de ansatte jobbe på søndager? Alt du trenger å vite om søndagsarbeid, finner du her.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/er-sondagsarbeid-lovlig/

66 meldinger om mistenkelige transaksjoner fra regnskapsførere i 2017

Revisorer rapporterte 51 MT-meldinger til Økokrim.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/hvitvasking/66-meldinger-om-mistenkelige-transaksjoner-fra-regnskapsforere-i-2017/

Alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018

Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha et system som tilfredsstiller de nye lovkravene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/ny-kassasystemlov--alle-kassasystem-ma-vare-oppgradert-i-lopet-av-2018/

Kvalitetskontrollen 2017: oppfølgingskontrollen viser en betydelig forbedring

Det mest gledelige med resultatene fra kvalitetskontrollen 2017 er at hele 92 % av oppfølgingskontrollene ble godkjent.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/resultatet-fra-kvalitetskontrollen-2017-er-her/

Trekkfri diettsats ved overnatting privat/hybel/brakke med kokemulighet gjeninnføres

Trekkfri sats settes til kr 88.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/trekkfri-diettsats-ved-overnatting-privathybelbrakke-med-kokemulighet-gjeninnfores/

Har nyansatte rett til ferie?

Arbeidsgiver skal påse at samtlige ansatte avvikler ferie hvert år, men hvordan er regelverket ved nyansettelser?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/har-nyansatte-rett-til-ferie/

Christines hilsen uke 5

Vårt splitter nye studio ble denne uken innviet med live-webinar. Vi er storfornøyde med over 1 100 påmeldinger!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-5/

Risikovurdering for å forebygge hvitvasking

Finanstilsynet legger til grunn at økt automatisering i regnskapsførselen øker faren for at mistenkelige transaksjoner ikke blir avdekket.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/hvitvasking/risikovurdering-for-a-forebygge-hvitvasking/

Skattekortendringer: Arbeidsgiver varsles via melding i Altinn Innboks

Derimot går det fortsatt ikke ut varsler om disse Altinn-meldingene via e-post eller SMS.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/skattekortendringer-arbeidsgiver-varsles-via-melding-i-altinn-innboks/

Christines hilsen uke 4

Vi har begynt nytt strategiarbeid, diskutert personvern og bransjens fremtid med medlemsnettverk og i tillegg har lovutvalget hatt møte.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-4/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost*
Telefon
Melding
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA   •   Personvernopplysninger