Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Kunne reiseregningsjuks på Stortinget vært unngått?

Mye tyder på at det er manglende kontrollrutiner som har gjort det mulig for Keshvari å få utbetalt så store summer uten å ha rett på det.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/kunne-reiseregningsjuks-pa-stortinget-vart-unngatt/

Christines hilsen uke 42

Vi taler i mot økte administrative byrder i høringsmøte på Stortinget, og du kan laste ned årets lønnsundersøkelse og bransjerapport.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-422/

Fradragsrett for transaksjonskostnader – i fritt fall?

I de senere årene har Skatteetatens praksis utviklet seg i retning av å innskrenke fradragsretten for mva på transaksjonskostnader.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/fradragsrett-for-transaksjonskostnader--i-fritt-fall/

Regnskap Norge i høring om skatteforslagene i Statsbudsjettet 2019

Mandag var Regnskap Norge i Finanskomiteens høringsmøte om Statsbudsjettet. Der snakket vi for forenklinger og rettssikkerheten for skattytere.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/horing-om-skatteforslagene-i-statsbudsjettet-2019/

Lønnsstatistikk 2018

Nå kan du laste ned resultatene fra årets lønnsundersøkelse. Lønnsveksten er 3 prosent fra året før.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/lonnsstatistikk-2018/

Når må jeg slette ansattopplysninger?

Som arbeidsgiver må du sette deg inn i hvilke regler og retningslinjer som gjelder for lagringstid av opplysninger om de ansatte.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/nar-ma-jeg-slette-ansattopplysninger/

Christines hilsen uke 41

Vi følger opp statsbudsjettet og utvikler lederutviklingsprogram i tett samarbeid med bransjen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-412/

De viktigste økonomiske utviklingstrekkene i regnskapsbransjen

Omsetningen i regnskapsbransjen var totalt 14,9 mrd. i 2017, dette tilsier en økning på 4,5 prosent fra året før.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/de-viktigste-okonomsike-utviklingstrekkene/

Selskapsbeskatning - Endringer foreslås i rentebegrensningsregelen og i hjemmehørendebegrepet

Hensikten med forslagene er å motvirke konkurransevridende overskuddsflytting og skattetilpasninger.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/selskapsbeskatning---endringer-foreslas-i-rentebegrensningsregelen-og-i-hjemmehorendebegrepet/

Skattefrie satser for dagdiett reduseres betydelig i 2019

Regjeringen foreslår å redusere satsene for skattefrie dagdietter til henholdsvis 200 og 400 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skattefrie-satser-for-dagdiett-reduseres-i-2019/

Reglene for skattefri overtidsmat endres fra 2019

Det vil være lengden på arbeidstiden og ikke fraværet fra hjemmet som avgjør om du kan få skattefri overtidsmat. Beløpsgrensen er foreslått satt til 200 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skattefri-overtidsmat-endres-fra-2019/

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2019

Fastsettelse av øvre grense for personalrabatter og rapporteringsplikt for tips er blant de viktigste nyhetene i Statsbudsjettet 2019.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regjeringens-forslag-til-skatte--og-avgiftsopplegg-for-2019/

Christines hilsen uke 40

Vi har hatt fullsatt frokostseminar om endringsledelse i Stavanger denne uken. I tillegg har vi vært hos Skattedirektoratet og huset Norsk Regnskapsstiftelses fagutvalg for små foretak.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-402/

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid kan søkes om digitalt

Digitalt søknadsskjema er tilgjengelig på arbeidstilsynet.no og lagres i Altinn.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/gjennomsnittsberegning-av-arbeidstid-kan-sokes-om-digitalt/

Vilkår for å behandle erstatningsutbetalinger som ulempeerstatning

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse tatt for seg vilkårene for å la en erstatning redusere inngangsverdien fremfor direkte inntektsføring.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/vilkar-for-a-behandle-erstatningsutbetalinger-som-ulempeerstatning/

Christines hilsen uke 39

Sirkulærøkonomi er i vinden. Det er også regnskapsførernes rolle i omstillingen. En rolle som sikrer bærekraftige og lønnsomme løsninger i norsk næringsliv.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-392/

Slik digitaliseres økonomifunksjonen

Digitalisering kan være veien til en mer effektiv økonomifunksjon. Mer enn teknologi og duppeditter er dette ofte et spørsmål om prioriteringer, datakvalitet og godt håndtert endringsledelse.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/slik-digitaliseres-okonomifunksjonen/

Den tolvte spilleren på Sarpsborg 08

Fotballfans diskuterer gjerne strategien for neste kamp, langt færre snakker om hvordan klubbene styrer sin økonomi. Sarpsborg 08 er kjent for god og nøktern drift, og det får de ekstern hjelp til.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/den-tolvte-spilleren-pa-sarpsborg-08/

Direktørsvindel kan koste deg jobben

Direktørsvindel kan koste virksomheten dyrt, og det er ikke uvanlig at den som faller for det mister jobben. Svindlerne kan være overbevisende, men også enkle å avsløre – hvis man vet hvordan.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/direktorsvindel-kan-koste-deg-jobben/

Viktig å trene på fremtiden

Ett år etter den offisielle lanseringen av Regnskap Norges program for forretningsutvikling, var tiden kommet for å høre om resultatene. – Det har gitt oss en mer solid organisasjon, sier én av deltakerne.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/viktig-a-trene-pa-fremtiden/

Snur i spørsmålet om papirkvitteringer

Det blir ikke krav om utskrift av papirkvittering hvis det benyttes en integrert betalingsløsning, ikke betales med sedler og mynter og kunden ikke ønsker kvittering.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/snur-i-sporsmalet-om-papirkvitteringer/

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.18

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.18.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/oppdatert-veiledning-pensjonsforutsetninger-pr.-31.08.18/

Christines hilsen uke 38

Tusen takk for to fantastiske dager fylt med energi og input. Jeg håper dere fikk verktøy som bidrar til at dere går med overskudd og når målene deres.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-382/

– Det digitale styrker det menneskelige i oss!

På første dag av Overskudd 2018 var foredragsholderne skjønt enige: Når datamaskinene overtar stadig mer av jobbene våre, blir det enda viktigere for oss å være mennesker!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/-det-digitale-styrker-det-menneskelige-i-oss/

Retningslinjer for bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Skattedirektoratet har offentliggjort retningslinjene som Skatteetaten skal bruke ved ileggelse av sanksjoner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/retningslinjer-for-bruk-av-tvangsmulkt-og-overtredelsesgebyr/

Årets overskudd 2018

Vi gratulerer vinneren Linn Murray!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/arets-overskudd-2018/

Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober 2018

Den nye loven med forskrift skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak og risikovurderinger med tiltak.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/hvitvasking/nytt-hvitvaskingsregelverk-trer-i-kraft-15.-oktober-2018/

Årets overskudd 2018 – her er finalistene

Juryen har igjen sett etter de personlige bidragene, og finalistene er plukket ut blant mange gode nominasjoner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/arets-overskudd-2018--her-er-finalistene/

Christines hilsen uke 37

Det er gledelig at Forenklingskonferansen har etablert seg som en sterk stemme og pådriver i forenklingsarbeidet, hvor flere sentrale og tunge aktører prioriterer å være tilstede.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-372/

7672 foretak har fortsatt ikke levert årsregnskap for 2017

I morgen, 14. september, går andre påminnelse ut til enhetene og de solidaransvarlige.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/7672-foretak-har-fortsatt-ikke-levert-arsregnskap-for-2017/

Hvorfor merker de næringsdrivende lite til forenklingene og hva kreves for å lykkes?

Forenklingskonferansen 2018 gikk av stabelen 11. september, og her er vår oppsummering.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/hvorfor-merker-de-naringsdrivende-lite-til-forenklingene-og-hva-kreves-av-et-vellykket-forenklingsarbeid-fremover/

Temadager 2018 - Økonomistyring og ledelse

Temadager er Regnskap Norges nye møteplass med kurs innenfor økonomistyring og ledelse. Kursene er tilrettelagt for ledere, økonomi- og regnskapsansvarlige, regnskapsførere og andre som ønsker fordypning innen strategiske utfordringer, ledelsesfag og økonomistyring.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/temadager-/

Status atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen

Datatilsynet har nå påbegynt arbeidet med normen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/status-atferdsnorm-for-behandling-av-personopplysninger-i-regnskapsbransjen/

Omorganisering av eierinteresser – gaveoverføring, opphevelse av aksjeklasser, fusjon og fisjon

En planlagt omorganisering av et konsern kunne gjennomføres med skattemessig kontinuitet og uten realisasjonsbeskatning.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/omorganisering-av-eierinteresser--opphevelse-av-aksjeklasser-fusjon-og-fisjon/

Christines hilsen uke 36

48 forenklingsforslag til næringsministeren og nytt nettverk for unge, lovende regnskapsførere.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-36.18/

48 forenklingsforslag til Næringsministeren

Regjeringen har satt seg som mål å forenkle for nye 10 mrd. kroner innen utgangen av 2021. Regnskap Norge overleverte tirsdag en liste med 48 forenklingsforslag.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/48-forenklingsforslag-fra-regnskap-norge/

Christines hilsen 35

Prosjekt for forenkling og modernisering av god regnskapsføringsskikk, møte med Skattedirektoratet og kvalitetssikring i alle ledd på kursfronten.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen/

Dette er fristene for registrering i Foretaksregisteret

20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene i 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/dette-er-fristene-for-registrering-i-foretaksregisteret/

Ny organisering av Skatteetaten

Fra 1. januar 2019 går Skatteetaten fra regional til landsdekkende organisering. Skattekontorene vil etter omorganiseringen bidra til å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet, ikke bare for egen region.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/ny-organisering-av-skatteetaten/

Er teaterbilletter fra arbeidsgiver skattepliktig?

Lønn er skattepliktig inntekt, mens rimelige velferdstiltak kan mottas skattefritt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/er-teaterbilletter-fra-arbeidsgiver-skattepliktig/

Christines hilsen uke 34

Ny ressurs på fagsupport med kompetanse innen arbeidsrettslige spørsmål, HR og lønn.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-342/

Grønt lys for regnskapsførerlovutredningen

Regelrådet gir ros for en grundig og oversiktlig utredning av forslaget til ny regnskapsførerlov.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/gront-lys-for-regnskapsforerlovutredningen/

Ny Databehandleravtale tilpasset den nye personopplysningsloven

Om oppdatert avtale og hvordan håndtere eksisterende avtaleforhold med kundene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/ny-databehandleravtale-tilpasset-den-nye-personopplysningsloven/

Christines hilsen uke 33

Stinn brakke og konstruktiv debatt om skattyternes rettssikkerhet på Arendalsuka. Vi setter pris på at skatteetaten hører på oss.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-332/

Har Skatteetaten drukket for mye Møllers tran?

Det var stinn brakke da den konstruktive debatten om skattyters rettssikkerhet gikk av stabelen under Arendalsuka.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/har-skatteetaten-drukket-for-mye-mollers-tran/

Regnskap Norge med på det grønne skiftet og norsk sirkulærøkonomi under Arendalsuka

I det grønne skiftet vil regnskapsføreren være kundenes økonomirådgiver og bidra til lønnsomme løsninger.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-med-pa-det-gronne-skiftet-for-norsk-sirkular-okonomi-under-arendalsuka/

Lav sats for elavgift ved utvinning av kryptovaluta

Datasenter som utvinner kryptovaluta som sin hovedvirksomhet og har et uttak av elektrisk kraft over 0,5 MW, skal betale elavgift med redusert sats.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/avgift/lav-sats-for-elavgift-ved-utvinning-av-kryptovaluta/

Christines hilsen uke 32

Vi styrker vår kompetanse med tre nye kolleger, og ser frem til en spennende debatt med skattedirektøren på Arendalsuka.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-322/

Enklere betaling for tilsyn med fiskemottak

Ordningen med at fiskemottak må betale en årsavgift for tilsyn fra Justervesenet videreføres, men beregnings- og betalingsordningen forenkles.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/avgift/enklere-betaling-for-tilsyn-med-fiskemottak/

Ny forskrift om innsyn i e-post mv.

Forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten og ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/ny-forskrift-om-innsyn-i-e-post/

Endringer i kassasystemforskriften

De gjennomførte endringene i kassasystemforskriften innebærer i hovedsak presisering av gjeldende rett og harmonisering med annet regelverk.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/justeringer-i-kassasystemforskriften/

5 på topp rettssikkerhetsgarantier

Vi er opptatt av rettssikkerheten for skattyterne, og inviterer til debatt under Arendalsuka. Her peker vi på fem viktige rettssikkerhetsgarantier.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/5-pa-topp-rettssikkerhetsgarantier/

Skattedirektoratet overtar som klageinstans for Skatteklagenemda

Fra 1. august 2018 blir Skattedirektoratet klageinstans på tre nye områder. Regnskap Norge stiller seg kritisk til dette av hensyn til rettsikkerheten.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skattedirektoratet-overtar-som-klageinstans-for-skatteklagenemda/

Statens særavtaler for reiser endelig fastsatt

Noen måneder på etterskudd er Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands endelig klare. De nye satsene gjelder fra og med 22. juni 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/statens-saravtaler-for-reiser-endelig-fastsatt/

Arbeidstaker kan kreve ny ferie ved sykdom

I disse ferietider kan det være verdt å huske at en arbeidstaker som blir syk i ferien, kan kreve ny ferie.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/arbeidstaker-kan-kreve-ny-ferie-ved-sykdom/

Avgiftslettelser for reindriftsnæringen

Fra 1. juli 2018 gjelder nye regler om fritak for engangsavgift og fradragsrett for mva for snøscootere og ATVer til bruk i reindriftsnæringen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/avgiftslettelser-for-reindriftsnaringen/

Sommeren er høysesong for svindlere

I sommermånedene har mange virksomheter færre ansatte på jobb, flere vikarer og dårligere rutiner og intern kontroll. Dette utnytter svindlerne seg av.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/sommeren-er-hoytid-for-svindlere/

Evaluering av Skattefunn

En ny rapport anbefaler å videreføre Skattefunn-ordningen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/evaluering-av-skattefunn/

Høringer om endring i kontantsalgsreglene

Regnskap Norge støtter forenkling og modernisering av bokføringsreglene, men mener man kan gå lenger. Vi er skeptiske til å fjerne adgangen til å dokumentere kontantsalg med kontantnotaer.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/horing-om-endringer-i-kontantsalgsreglene/

Forenklingskonferansen 2018 er åpnet for påmelding

Forenklinger som monner eller status quo? Vi tar debatten på Forenklingskonferansen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/forenklingskonferansen-2018/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost
Telefon
Melding

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA   •   Personvernopplysninger
Vår nettside bruker informasjonskapsler. lonningskontoret.no bruker informasjonskapsler primært til trafikkmåling og innholdsoptimalisering. Fortsett å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her​​