Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Christines hilsen uke 25

Økt trykk på forenklingsarbeidet hos myndighetene!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-25/

Flere forenklinger i aksjeloven

Regjeringen ønsker å fjerne flere krav i aksjeloven.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/flere-forenklinger-i-aksjeloven/

Mva-brev kommer i Altinn, men regnskapsførere får ikke full tilgang

Regnskapsførerne får kun tilgang til varsler om manglende mva-oppgave. Denne begrensningen i tilgang er uholdbar.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/endelig-kommer-brev-pa-mva-omradet-i-altinn-men-kun-de-avgiftspliktige-blir-mottakere/

Endring i kravene til opplysninger i reiseregning for bilgodtgjørelse

Skattedirektoratet moderniserer hva totalt kjørt distanse kan bygge på. Både kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok og nettbasert kartprogram godtas.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/endring-i-kravene-til-opplysninger-i-reiseregning-for-bilgodtgjorelse/

Regnskapsførerloven på høring

Høringsfristen er 20. oktober 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/regnskapsforerloven-pa-horing/

Christines hilsen uke 24

Tusen takk for et fantastisk årsmøte – med gode debatter, inspirerende foredrag og god stemning!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-24/

Oppdragsansvarliges oppgaver - tematilsyn avdekker mangler

Finanstilsynet påpeker at regnskapsbransjen må øke oppmerksomheten mot å oppfylle krav som stilles til yrkesutøvelsen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/grfs/tematilsyn-avdekker-alvorlige-mangler/

Nytt styre i Regnskap Norge

Vi gratulerer og ser frem til å jobbe med dere!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/nytt-styre-i-regnskap-norge/

Takket regnskapsførerne for En utrolig viktig jobb

Finansminister Siv Jensen har selv puslet som regnskapsrådgiver for mange år siden, og adresserte årsmøtet til Regnskap Norge med stor respekt for faget de utøver: «Dere er hjelpere og rådgivere med stor innflytelse,» slo hun fast.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/finansministeren-takket-regnskapsforerne-for-en-utrolig-viktig-jobb/

Christines hilsen uke 23

Styrket kapasitet på fagsupport og kompetanse!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-23/

En enkel vei til bedre likviditet

Det er ingen hemmelighet, men likevel ikke allmennkunnskap: Du kan styrke selskapets likviditet og samtidig sikre dere mot kunder som ikke betaler – med statens hjelp. Ikke er det dyrt heller.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/en-enkel-vei-til-bedre-likviditet/

Lurt med EHF på Lura

Når man har solgt husmannskost i snart 70 år, er det enkelte ting man ikke vil spare på. Men krovert Christian Waage innførte EHF da regnskapsføreren anbefalte det som et effektiviseringstiltak. Det har han ikke angret på!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/lurt-med-ehf-pa-lura/

En frontkjemper i den emosjonelle revolusjon

Slutt å tenke på at robotene vil overta jobbene våre, og tenk heller på hvordan vi kan gjøre mest mulig ut av vår «menneskelige kjernemuskulatur». Det er dette som vil hjelpe oss gjennom den fjerde industrielle revolusjonen, mener Kathrine Aspaas.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/en-frontkjemper-i-den-emosjonelle-revolusjon/

Regnskapsførere får tommel opp i kundetilfredshetsanalyse

Siste måling fra markedsanalyseinstituttet EPSI Rating Norge viser at kundene er fornøyde med sine regnskapsførere.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/regnskapsforere-far-tommel-opp-i-kundetilfredshetsanalyse/

Påminnelse om manglende årsregnskap sendes ut 24. juli

Regnskapsregisteret har pt. godkjent om lag samme antall årsregnskap som i fjor.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/paminnelse-om-manglende-arsregnskap-sendes-ut-24.-juli/

Christines hilsen uke 22

Offisiell overlevering av NOU om regnskapsførerloven gjør fredag 1. juni til en merkedag i bransjens historie!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-22/

Styremedlemmer mister rollen "Lønn- og personalmedarbeider"

Styremedlemmer vil ikke lenger ha tilgang til tjenester knyttet til denne rollen, men tilgangen kan delegeres.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/styremedlemmer-mister-rollen-lonn--og-personalmedarbeider/

Revisjonsforetakene øker omsetningen, tross 58 000 færre oppdrag

De fem største revisjonsselskapene nærmer seg 70 % markedsandel, mot 62 % i 2010.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/revisjon/revisjonsforetakene-oker-omsetningen-tross-58-000-farre-oppdrag/

NOU om ny regnskapsførerlov - oppsummering av forslagene

Forslaget til ny lov viderefører i hovedsak innhold og omfang på reguleringen fra den gjeldende regnskapsførerloven og -forskriften, men tar noen viktige grep. Lovutvalget foreslår, i likhet med den gjeldende loven, en lov basert på minstekrav til yrkesutøvernes kvalifikasjoner og skikkethet. Det foreslås imidlertid mer regulering direkte i loven og mindre bruk av forskrift.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/nou-regnskapsforerloven---oppsummering-av-forslagene/

Ny regnskapsførerlov

Vi er godt fornøyd med lovforslaget og har fått gjennomslag for det aller meste Regnskap Norge har jobbet for. Her er de viktigste endringene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/forslag-til-ny-regnskapsforerlov/

Fradragsrett for kostnader i virksomhet

En gjennomgang av vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens bestemmelser.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/fradragsrett-for-kostnader-i-virksomhet/

Folketrygdens grunnbeløp økes til 96 883 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2018. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2018 blir dermed kr 95 800.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/folketrygdens-grunnbelop-okes-til-96-883-kroner/

Regnskap Norge fraråder ytterligere innberetningsplikter for arbeidsgivere

Ytelser fra forretningsforbindelser bør heller rapporteres fra disse direkte, som står nærmest til å verdsette fordelen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regnskap-norge-frarader-ytterligere-innberetningsplikter-for-arbeidsgivere/

Regnskap Norge mener Skatteklagenemndas sekretariat må tilføres ressurser

Dette i stedet for å overføre klagesaker tilbake til Skattedirektoratet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regnskap-norge-mener-skatteklagenemndas-sekretariat-ma-tilfores-ressurser/

Kravspesifikasjoner ved utkontraktering av system- og driftsoppgaver fra regnskapsvirksomheten til andre

Dette vil hjelpe regnskapsfører å ivareta sitt ansvar på en enkel og oversiktlig måte.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/kravspesifikasjoner-ved-utkontraktering-av-system--og-driftsoppgaver-fra-regnskapsvirksomheten-til-andre/

Christines hilsen uke 21

Vi har sett på resultatene av regjeringens forenklingsarbeid og tatt opp tvangsmulktpraktisering med skattedirektoratet, og Hans har testet Segway.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-21/

Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2017

Regnskapsførere og revisorer kan også i 2018 søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/soknad-om-utsettelse---skattemelding-formue-og-inntekt-2017/

31. mai – fristen for innlevering av skattemelding for næringsdrivende

Rekker du ikke å levere i tide kan du lese mer om hvordan søke om utsatt frist for innlevering samt hvordan unngå tvangsmulkt her.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/31.-mai--fristen-for-innlevering-av-skattemelding-for-naringsdrivende/

Mulig å angi foretrukken varslingsmetode i Altinn

Det er nå mulig å angi om du foretrekker å motta varsler fra Altinn via e-post eller SMS.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/mulig-a-angi-foretrukken-varslingsmetode-i-altinn/

Christines hilsen uke 20

Se utkast til atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen og vår oppsummering av skatte- og avgiftsendringene i revidert nasjonalbudsjett.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-20/

Løsning for utveksling av regnskapsdata innad i Norden skal utvikles

Den nye løsningen skal bidra til utveksling av oppdaterte regnskapsdata mellom bedrifter og mellom bedrifter og offentlige myndigheter. Dette kommer i tillegg til SAF-T-standarden, som allerede er utviklet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/losning-for-utveksling-av-regnskapsdata-innad-i-norden-skal-utvikles/

Skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2018

Den største nyheten er at arbeidsgivere blir pliktige til å rapportere fordeler ansatte mottar fra forretningsforbindelser.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsendringer-i-revidert-nasjonalbudsjett-2018/

Atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen

Normen skal være et hjelpemiddel for å tilpasse seg den nye personopplysningsloven som trer i kraft i sommer. Den sendes nå på høring blant medlemmene samtidig som den sendes til Datatilsynet for gjennomgang.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/atferdsnorm-for-behandling-av-personopplysninger-i-regnskapsbransjen/

Christines hilsen uke 19

Påmeldingen til Overskudd 2018 er nå åpen. Årets konferanse handler om personlig utvikling og utvikling av din bedrift – nemlig forretningsutvikling.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-19/

Nå kan SAF-T-filer sendes Skatteetaten

I Altinn finner du nå det nye skjemaet RF-1363 SAF-T Regnskap.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/na-kan-saf-t-filer-sendes-skatteetaten/

MVA-unntaket ved omsetning fra ideelle organisasjoner og foreninger

Når er omsetning fra organisasjoner og foreninger avgiftspliktig?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/mva-unntaket-ved-omsetning-fra-ideelle-organisasjoner-og-foreninger/

Én milliard til gode ideer

Har bedriften din eller noen av dine kunder en god idé? Forskningsrådet lyser nå ut en milliard kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/en-milliard-til-gode-ideer/

Faktura for tilsynsavgift 2018

Tilsynsavgift å betale for 2018 er kr 1 658 for hver regnskapsfører. Forfall er 28. mai.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/faktura-for-tilsynsavgift-2018/

Personvern og bruk av e-post i gjennomføring av regnskapsoppdrag

Daglig sendes det personopplysninger på e-post mellom oppdragsgiver og regnskapsfører for å sikre at blant annet lønnsutbetalinger, trygderefusjoner og a-meldingen blir korrekt. Er det greit?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/personvern-og-bruk-av-e-post-i-gjennomforing-av-regnskapsoppdrag/

Christines hilsen uke 18

Vi gratulerer Green Bags UB med prisen Beste Regnskap i NM for ungdomsbedrifter.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-18/

Regnskapsfører og revisor må signere Samordnet registermelding

Ved innsending av Samordnet registermelding via Altinn kan ikke regnskapsførere og revisorer lenger bekrefte oppdrag med hjelp av vedlegg.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/bekreftelse-av-oppdrag-ma-na-skje-i-samordnet-registermelding/

Fra 2. mai kan regnskapsførere bekrefte innbetalt aksjeinnskudd

Dette tiltaket skal gjøre det enklere og rimeligere å innhente slike attestasjoner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/fra-2.-mai-kan-regnskapsforere-bekrefte-aksjeinnskudd/

Arbeidslivskriminalitet – hva er det og hvilke plikter har regnskapsfører?

Vi har vært så heldige å få kursholdere fra Politihøgskolen og Skattedirektoratet til å holde kurs om arbeidslivskriminalitet i år. Benytt sjansen!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/arbeidslivskriminalitet--hva-er-det-og-hvilke-plikter-har-regnskapsforer/

Forslag om skattlegging av negative inngangsverdier på aksjer som overføres til aksjesparekonto

Regjeringen legger dette frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Hvis forslaget vedtas får det virkning fra 26. april 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/forslag-om-skattlegging-av-negative-inngangsverdier-pa-aksjer-som-overfores-til-aksjesparekonto/

Christines hilsen uke 17

For å lykkes må vi legge mer energi i menneskene enn teknologien. Godt lederskap og utvikling av medarbeidere er essensielt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-17/

Mistet rettigheter i Altinn?

Husk at dere kan delegere roller via fil. Dette er for de fleste raskere enn enkeltvise delegeringer.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/mistet-rettigheter-i-altinn/

Kryptovaluta i personlig skattemelding

Lurer du på hvordan du fører bitcoin og annen digital valuta i skattemeldingen?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/kryptovaluta-i-personlig-skattemelding/

Hva vil nye personvernregler bety for deg som privatperson?

Det er liten tvil om at næringslivet får en krevende oppgave med å tilpasse seg ny personopplysningslov. Hva innebærer så dette for hver enkelt av oss, som loven jo skal beskytte?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/hva-vil-nye-personvernregler-bety-for-deg-som-privatperson/

Utsetter ny personopplysningslov

Ny dato anslås til 1. juli. Personvernnormen for regnskapsbransjen er derimot snart klar.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/utsetter-ny-personopplysningslov/

Gamle roller i Altinn er nå slettet

Dersom du ikke lenger har tilgang til kunde, må du få tildelt en av de nye rollene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/gamle-roller-i-altinn-er-na-slettet/

Christines hilsen uke 16

Nytt forenklingsprosjekt, nye utdanningsbehov og nye verktøy for effektive prosesser og gode beslutningsgrunnlag.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-16/

Digital sykmelding - hvordan få kontroll på om den ansatte sender inn søknaden om sykepenger?

Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger bærer risikoen for om kriteriene for refusjon av sykepenger er oppfylt, og er derfor avhengig av at ansatte sender inn søknad om sykepenger.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/hvordan-kan-vi-fa-kontroll-pa-om-den-ansatte-sender-inn-soknaden-om-sykepenger/

Helhetsvurdering medførte at leilighet ikke kunne selges skattefritt som pendlerbolig

Skattyter hadde i en periode benyttet leilighet som pendlerbolig frem til han ble langvarig syk. I anmodning om bindende forhåndsuttalelse ble det spurt om leiligheten kunne selges skattefritt som pendlerbolig hvor det forelå brukshindring.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/helhetsvurdering-medforte-at-leilighet-ikke-kunne-selges-skattefritt-som-pendlerbolig/

Nå må pålagt varslingsadresse registreres i Altinn

Fra 2018 er registreringsenheter i Enhetsregisteret pålagt å melde minst én elektronisk varslingsadresse til registeret.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/omsider-mulig-a-registrere-palagt-varslingsadresse-i-altinn/

Skattedirektoratet vil ikke prioritere skjemautskrifter i Altinn

I årene frem mot ny digital skattemelding ligger det an til at utskrifter i Altinn av skattemelding for aksjeselskaper og næringsoppgavene kun vil bli tilbudt som såkalt webskjema.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skattedirektoratet-vil-ikke-prioritere-skjemautskrifter-i-altinn/

Justerer opp terskelverdier for offentlige anskaffelser

Alle terskelverdier er endret med umiddelbar virkning.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/justerer-opp-terskelverdier-for-offentlige-anskaffelser/

SAF-T suse - vi nærmer oss effektiv dataflyt

Skattedirektoratet har nylig kunngjort «Standard for innhold og format ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger». Hva er så SAF-T, og hva må du som regnskapsfører gjøre?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/saf-t-suse---vi-narmer-oss-effektiv-dataflyt/

Christines hilsen uke 15

Forslag til ny regnskapsførerlov i sluttspurten, kundens syn på regnskapsbransjen og råd til skattytere i media.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-15/

Skatteetaten overtar NAV Innkreving

NAV Innkreving ble en del av Skatteetaten 1. april 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/skatteetaten-overtar-nav-innkreving/

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner vil tre i kraft fra 1. januar 2019

Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/avgift/ny-forskrift-om-merverdiavgiftskompensasjon-til-frivillige-organisasjoner-vil-tre-i-kraft-fra-1.-januar-2019/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost*
Telefon
Melding
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA   •   Personvernopplysninger