Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Christines hilsen uke 46

Sammen skal vi presentere bransjen vår utad, og dra nytte av hverandre.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-46/

Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar

Sykmeldinger og sykepengesøknader (del D) blir å finne i Altinn.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/15.-januar-omfattes-hele-landet-av-digital-sykmelding/

Altinn i ny drakt

Endringene konsentrerer seg først og fremst om nytt design, med hovedvekt på god brukeropplevelse.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/altinn-i-ny-drakt/

Christines hilsen uke 45

Høytidelig signering av felles nordiske prinsipper, sirkulær økonomi på agendaen og møte i Lovutvalget.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-45/

Lønnsstatistikk 2017

Basis årslønn for autoriserte regnskapsførere i 2017 er kr 630 930 målt ved gjennomsnitt. Lønnsveksten er 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/lonnsstatistikk-2017/

IPS – Årets pensjonsnyhet

1. november gikk startskuddet for årets store pensjonsnyhet: IPS – individuell pensjonssparing.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/arets-pensjonsnyhet/

Dine synspunkter er viktige for oss

Som medlem er du vår viktigste informasjonskilde til hvordan Regnskap Norge utfører sine tjenester og serviceytelser.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/dine-synspunkter-er-viktig-for-oss/

Nytt om a-ordningen

Avstemmingsrapport finansskatt, ny inntektsbeskrivelse og nye permisjonsbeskrivelser er noen av nyhetene som gjelder a-ordningen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/nytt-om-a-ordningen/

Christines hilsen uke 44

Resultatene fra systemundersøkelsen er publisert, og vi kan melde om god møteaktivitet de siste dagene. Har du meldt deg på medlemsmøtet?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-44/

Yrkesbil til besvær – elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?

Endringer i regelverket for bilbeskatning fører til økt privat bruk av yrkesbiler blant ansatte i privat næringsliv og offentlige etater. Manglende kunnskap og veiledning får store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/yrkesbil-til-besvar/

Internasjonal inntektsskatterett for selskaper

I denne artikkelen tar vi opp hvordan systemet er bygget opp og enkelte sentrale regler, for å bidra til økt bevissthet og kunnskap rundt de internasjonale skattereglene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/innforing-i-internasjonal-inntektsskatterett-for-selskaper/

Kan ansatte kreve redusert arbeidstid?

I løpet av en ansettelsesperiode vil arbeidstakers livssituasjon ofte variere, og enkelte vil kanskje be om å få arbeide redusert i en periode. Men har den ansatte krav på deltid?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/kan-ansatte-kreve-redusert-arbeidstid/

Slik vurderes de mest brukte regnskapssystemene i 2017

Her er resultatene fra årets undersøkelse om regnskapssystemer og teknologiutvikling. Du får også vite hvor stor andel av oppgavene regnskapsbransjen selv tror kan automatiseres, og når det tidligst vil skje.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/slik-vurderes-de-mest-brukte-regnskapsystemene-i-2017/

Skattedirektoratet endrer reglene om trekkfri kostgodtgjørelse på dagsreiser

De nye reglene gjelder allerede fra 1. november 2017.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/skattedirektoratet-endrer-reglene-om-trekkfri-kostgodtgjorelse-pa-dagsreiser/

Ny digital tjeneste for søknad om skattekort

Arbeidsgiver kan søke for sine utenlandske arbeidstakere.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/ny-digital-tjeneste-arbeidsgiver-kan-soke-om-skattekort-for-utenlandske-ansatte/

Christines hilsen uke 43

Høring i Finanskomiteen og fremtidens offentlige dataløsninger er noe av det som har stått på blokka denne uken.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-43/

Forskrift om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Forskriften trer i kraft 1. november 2017.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/forskrift-om-ny-ordning-for-skattefavorisert-individuell-sparing-til-pensjon/

Nå kan du bestille time hos skattekontoret

Skattekontorene tilbyr forhåndsavtalt tid for samtale, dersom det er ønskelig å diskutere problemstillinger om skatt, avgift eller folkeregistrering.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/na-kan-du-bestille-time-hos-skattekontoret/

Aksjonærer kan ha fått for høy formuesverdi på aksjer i 2016

Dette gjelder personlige aksjonærer i ikke-børsnotert aksjeselskap som har hatt kapitalendring m.m. i løpet av inntektsåret 2016 og hvor dette selskapet eier aksjer direkte eller indirekte i underliggende ikke-børsnotert aksjeselskap med næringseiendom.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/mange-kan-ha-fatt-for-hoy-formuesverdi-pa-aksjer-i-2016/

Dyre pensjonsråd!

Pensjon er ikke lett. Den som skal være rådgiver, må sette seg inn i både valgmuligheter og konsekvenser. Da kreves fagkunnskap og oversikt. Ellers kan rådene bli dyre.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/dyre-pensjonsrad/

Bokføring 2017 – ofte stilte spørsmål

Riktig bokføring er fundamentet for korrekte årsregnskaper, fastsettingsskjemaer skatt, mva-meldinger mv. Her svarer vi på spørsmål som er relevante for deg som fører regnskap.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/bokforing-2017--ofte-stilte-sporsmal/

Hva skjer på bokføringsområdet?

Nye krav til kassasystemer endrer reglene for registrering og dokumentasjon av kontantsalg, ny mva-melding og ny ordning for innførselsmerverdiavgift fra 2017 samt SAF-T som standard dataformat er blant nyhetene innen bokføringsområdet i 2017.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/hva-skjer-pa-bokforingsomradet/

Regnskap Norge med fokus på rettssikkerhet og forenklinger i møte med Finanskomiteen

Vi tok opp utfordringer ved restansene i Skatteklagenemnda, innrapportering til SFU og økt rapporteringsbyrde for naturalytelser.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regnskap-norge-med-fokus-pa-rettssikkerhet-og-forenklinger-i-mote-med-finanskomiteen/

Christines hilsen uke 42

Fagdagene er i gang, vi har vært med på paneldebatt hos Virke, spilt inn film om bransjen og holdt IT-forum.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-42/

Personvern for dummies – hvordan gå frem

Les om bakgrunn for ny lov, begreper og hvordan du som regnskapsfører kan gå frem for å tilpasse deg den nye forordningen. Mye dreier seg om sunn fornuft, bevisste valg og dokumentasjon av personopplysninger, risiko, konsekvenser og rutiner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/personvern-for-dummies/

Hva betyr kunstig intelligens for regnskapsbransjen?

Når to av verdens mest kjente ledere innen teknologi, Elon Musk fra Tesla og Mark Zuckerberg fra Facebook, barker sammen på Twitter i uenighet om hva utviklingen av kunstig intelligens vil bety, er det ikke lett for oss andre å se hvordan den vil påvirke oss og vårt arbeid.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/hva-betyr-kunstig-intelligens-for-regnskapsbransjen/

Svak omsetningsutvikling i fjor

Omsetningsveksten i regnskapsbransjen var kun 1,8 prosent fra 2015 til 2016. Det til tross for at priser på regnskaps- og bokføringstjenester, ved utgangen av 2016, var 4,4 prosent høyere enn på samme tid året før.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/bransjerapporten-2016/

Har du behov for forretningsutvikling?

Regnskap Norge tilbyr medlemsbedriftene en behovsavklarende workshop.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/har-du-behov-for-forretningsutvikling/

Våkn opp, kjære ledere

Norske ledere liker å tro at de er flinke på digitalisering, men vi er faktisk blant de dårligste i klassen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/vakn-opp-kjare-ledere/

Hvordan unngå utro tjenere

Mange virksomheter opplever svinn fra både butikk og kasse og andre lovbrudd som er begått av medarbeidere. Det kan aldri unngås helt, men her får du tips til hvordan du minsker risikoen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/Hvordan-unnga-utro-tjenere/

Christines hilsen uke 41

Medlemssenteret får gode tilbakemeldinger, vi vurderer forslagene i statsbudsjettet og har vært i møte med Finanstilsynet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-41/

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018

Det mest spennende i statsbudsjettet er kanskje at Skattedirektoratet får en halv milliard for å forenkle innrapportering av skattemeldinger.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regjeringens-forslag-til-skatte--og-avgiftsopplegg-for-2018/

Dagpengepraksis ved permittering – ny Høyesterettsdom

Dommen bidrar til å styrke permitteringsinstituttet ytterligere.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/dagpengepraksis-ved-permittering--ny-hoyesterettsdom/

Christines hilsen uke 40

Nytt medlemssenter og utvidet åpningstider på fagsupporten, innspilling av nettkurs om bruk av det nye avtaleverket, de nye personvernreglene og møte i Disiplinærutvalget har stått på agendaen denne uken.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-40/

Nye og bedre oppdragsavtaler med tilhørende kurs

Et mer profesjonalisert og kravstort næringsliv tilsier at oppdragsavtalen må dekke hele tjenesteleveransen samt tydelig regulere begge parters plikter og rettigheter i hele oppdragsperioden.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/nye-og-bedre-oppdragsavtaler-med-tilhorende-nettkurs/

A-meldingen: Ny og bedre veiledning om arbeidsforhold

Veiledningen omhandler helt sentrale temaer det er mange spørsmål om, som for eksempel arbeidsforholds-ID, sluttdato, endring av stilling, fusjon/fisjon, feriepenger til tidligere ansatt og ikke minst bytte av lønnssystem og regnskapsfører.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/ny-og-bedre-veiledning-om-arbeidsforholdsopplysninger-i-a-meldingen/

Automatisert, men ikke borte!

Computerworlds konferanse, digitalisering av regnskapsbransjen, handlet om en bransje i stor endring hvor det store spørsmålet var hva fremtiden vil bringe for regnskapsbedriftene. Deltakerne fikk med seg høyst ulike scenarier. Ragnvald Sannes ved Handelshøyskolen BI spådde at ny teknologi vil automatisere store deler av yrket, mens Øystein Moan i Visma ser gode tider for en profesjon som vil være etterspurt i lang tid fremover og med god omsetningsvekst.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/automatisert-men-ikke-borte/

Christines hilsen uke 39

Bransjedager i Sverige, nytt satsingsområde – lønn og HR, møte i Lovutvalget og rapportering til myndighetene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-39/

Hva regnes som overtid?

Fra tid til annen har arbeidsgiver behov for at ansatte arbeider utover avtalt arbeidstid. Det er imidlertid ikke slik at alt ekstraarbeid gir rett til overtidsbetaling.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/hva-regnes-som-overtid/

En eventyrlig respons!

Etter pilotbedriftenes presentasjon av prosjektet med forretningsutviklingspakken på Overskudd 2017 har responsen fra bedrifter som vil være med vært langt over forventning.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/en-eventyrlig-respons/

Høyere sykepengedekning til selvstendig næringsdrivende fra 1. oktober

Dekningsgraden øker fra 65 til 75 prosent.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/hoyere-sykepengedekning-til-selvstendig-naringsdrivende-fra-1.-oktober/

Har idrettslag med kiosksalg plikt til å benytte kassasystem?

Hvis idrettslagets salg fra kiosk er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt er det ikke plikt til å benytte kassasystem for å dokumentere kontantsalg.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/har-idrettslag-med-kiosksalg-plikt-til-a-benytte-kassasystem/

Christines hilsen uke 38

Mye aktivitet på flere arenaer for Regnskap Norge. Fra fagdager på Kreta, til Forenklingskonferansen og høstens begivenhet for mange – Overskudd 2017. Gratulerer til Årets Overskudd, Bente Sjøbakk!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-38/

Årets Overskudd-pris til Trondheim

Under en høytidelig kåring på Regnskap Norges storarrangement Overskudd 2017, ble Bente Sjøbakk fra Trondheims-bedriften Conto kåret til «Årets Overskudd».
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/arets-overskudd-pris-til-trondheim/

Årets overskudd – her er finalistene!

I kåringen av Årets overskudd har vi sett etter de personlige bidragene og vi har fått inn mange gode nominasjoner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/arets-overskudd--her-er-finalistene/

Forenklingene må i større grad inkludere de små bedriftene og rapporteringsprosessene må endres

Forenklingskonferansen 2017 gikk av stabelen 19. september, og her er vår oppsummering.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/forenklingene-ma-i-storre-grad-inkludere-de-sma-bedriftene-og-rapporteringsprosessene-ma-endres/

Christines hilsen uke 37

Møt den nye lederen for strategiske møteplasser, bli med i overskuddsgruppen og les hva Hanne og Jan Terje skal jobbe med fremover.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-37/

Frister for registrering i Foretaksregisteret innen nyttår

20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene i 2017.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/frister-for-registrering-i-foretaksregisteret/

Gode råd i tøffe tider

Rådgivning knyttet til en utfordrende økonomisk situasjon innhentes ofte for sent. Regnskapsfører og revisor kan her være viktige støttespillere for styret.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/gode-rad-i-toffe-tider/

Christines hilsen uke 36

Nordisk uke og nye ansikter, frokostseminar og entusiastiske foredragsholdere til Overskudd 2017.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-36/

Nå bør du melde fra om uoppgitt inntekt og formue i utlandet

Innen 30. september mottar Skatteetaten finansopplysninger fra 50 land som kan avdekke skattepliktige inntekter og formue i utlandet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/na-bor-du-melde-fra-om-uoppgitt-inntekt-og-formue-i-utlandet/

Får overskudd bare av tanken

Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen gleder seg stort til Overskudd 2017. Hun kjenner overskuddet melde seg bare ved tanken på at pilotene skal dele sine erfaringer fra arbeidet med forretningsutviklingspakken.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/far-overskudd-bare-av-tanken/

Gjeldsettergivelse – skattemessige konsekvenser for skyldneren

Ved gjeldsettergivelse må en både ta stilling til eventuell skatteplikt, og om ettergivelsen vil ha konsekvenser for retten til fremføre eventuelt opparbeidet underskudd hos skyldneren.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/gjeldsettergivelse--skattemessige-konsekvenser-for-skyldneren/

Christines hilsen uke 35

Kontrollørsamling, ikrafttredelse av ny organisering, styrets forventninger og fullbooket Overskudd.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-35/

Høy tillit til at andre virksomheter rapporterer det de skal til Skatteetaten

Kun 8 % har liten tiltro til at det store flertallet av virksomheter ikke rapporterer korrekt og fullstendig.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/naringslivet-har-hoy-tillit-til-at-andre-virksomheter-rapporterer-det-de-skal-til-skatteetaten/

Mine Kurs - ny tjeneste på regnskapnorge.no

Hold oversikt over påmeldte og gjennomførte kurs
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/mine-kurs---ny-tjeneste-pa-regnskapnorge.no/

Smart anvendelse av SAF-T-filen

SAF-T er kommet for å bli og har mange praktiske anvendelsesområder for deg som regnskapsfører.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/smart-anvendelse-av-saf-t-filen/

Tilordning av inntekt til riktig skattesubjekt

Normalt vil det være klart hvem en inntekt skal skattlegges hos. I noen tilfeller kan det imidlertid være tvil om hvem som er rette skattesubjekt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/tilordning-av-inntekt-til-riktig-skattesubjekt/

Ikke fradrag likevel for SkatteFUNN i selskap som utelukkende driver FoU for andre

FoU-prosjekt som er omtalt i forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet vil ikke bli godkjent av Forskningsrådets SkatteFUNN-administrasjon.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/ikke-fradrag-for-skattefunn-i-selskap-som-utelukkende-driver-fou-for-andre/

Christines hilsen uke 34

Uken preges av møtevirksomhet – som bidrar til dialog – som gir et enda bedre utgangspunkt for å gi dere som medlemmer den informasjonen dere trenger for å vite at vi stadig jobber for å bedre deres hverdag.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-34/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost*
Telefon
Melding
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA