Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Skatt og sosiale avgifter som andel av bruttolønn i de nordiske landene

I forrige uke publiserte OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) en ny utgave av rapporten «Taxing Wages».
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/skatt-og-sosiale-avgifter-som-andel-av-bruttolonn-i-de-nordiske-landene/

Skattedirektoratet bekrefter feil i preutfylte data for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom

Det blir ikke lagt ut nye korrigerte data. Den skattepliktige må selv endre i skattemeldingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattedirektoratet-bekrefter-feil-i-preutfylte-data-for-skog-gardsbruk-og-annen-fast-eiendom/

Ny synlighetskampanje på trappene

Vi vil vise hvor viktig regnskapsførerens kompetanse er, og at det må mer til enn en app for å matche den faglige innsikten du besitter som regnskapsfører.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/ny-synlighetskampanje-pa-trappene/

Åpningstider påsken 2019

Åpningstiden er 08.00–15.30 mandag 15. og tirsdag 16. april. Onsdag 17. april er åpningstiden 08.00–12.00.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/apningstider-pasken-2019/

Aksjeloven klar for brexit

Nye overgangsregler sikrer at norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal brexit.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/aksjeloven-klar-for-brexit/

Finansdepartementet foreslår lovfesting av omgåelsesnormen

Finansdepartementet har lagt frem forslag til lovfesting av skatterettens generelle omgåelsesregel med virkning fra 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/finansdepartementet-foreslar-lovfesting-av-omgaelsesnormen/

Skyhøy behandlingstid og diskriminering av saker kjennetegner dagens behandling av skatteklager

Finansdepartementet har nylig offentliggjort en rapport som ser på opphopningen av ubehandlede klagesaker i Skatteklagenemnda og løsninger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skyhoy-behandlingstid-og-diskriminering-av-saker-kjennetegner-dagens-behandling-av-skatteklager/

Feil i forhåndsutfylte formuesverdier på skog, gårdsbruk og annen fast eiendom?

Mange kan være rammet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/feil-i-forhandsutfylte-formuesverdier-pa-skog-gardsbruk-og-annen-fast-eiendom/

Lederrollen, datadeling, og personal- og tredjepartsrabatter på dagsorden

Hvorfor lederutviklingsprogram for bransjen, hva rører seg rundt a-ordningen og hva skjer på naturalytelsesfronten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-14/

Krav om elektronisk faktura ved offentlige innkjøp

Fra 2. april 2019 må fakturaer som sendes offentlige myndigheter være i EHF-format.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/krav-om-elektronisk-faktura-ved-offentlige-innkjop/

Personalrabatter og gaver i arbeidsforhold - beløpsgrenser for 2019 endret

Beløpsgrensen for gaver i arbeidsforhold endres til kr 2 000 og personalrabatter på opptil 100 % kan gis med inntil 8 000 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/personalrabatter---forskriftsendringer-fastsatt/

Utredning om ajourhold av OTP ved deling av data fra a-ordningen

Skatteetaten skal utrede hvordan opplysninger som allerede rapporteres i a-ordningen kan gjøres tilgjengelig, og identifisere gevinstene en slik tilgang kan gi.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ajourhold-av-otp-ved-deling-av-data-fra-a-ordningen/

Innføring av obligatorisk virksomhetsnummer

Skatteetaten vil kjøre et informasjonsløp mot virksomhetene som berøres.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/innforing-av-obligatorisk-virksomhetsnummer/

Skattemeldingen 2018 – tips og råd

Hva må du passe på, og trenger du i det hele tatt å fylle den ut?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-2018--tips-og-rad/

I 2021 blir skattemelding for næringsdrivende temabasert

Flere næringsdrivende må levere via årsoppgjørssystem.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/i-2021-blir-skattemelding-for-naringsdrivende-temabasert/

Ibsen, momsen, Vårherre og Peer Gynt

Peer Gynt AS er selskapet bak teater- og naturopplevelsen ved Gålåvatnet som årlig trollbinder tusener. De er vant til å søke eksperthjelp fra fagfolk når ting må gjøres profesjonelt – uansett om det gjelder Ibsen eller momsen!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/ibsen-momsen-varherre-og-peer-gynt/

eFaktura 2.0: Nå kan alle fakturere privatkunder rett i nettbanken

Stadig flere privatpersoner aksepterer eFaktura fra alle godkjente utstedere. Det gjør faktureringen mer effektiv og billigere, samtidig som det forbedrer likviditeten og kundeopplevelsen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/efaktura-20-na-kan-alle-fakturere-privatkunder-rett-i--nettbanken/

Fusjon av selskap med deltakerfastsetting – Utstedelse av vederlagsandeler ikke påkrevet

Ved fusjon mellom selskaper med deltakerfastsetting (ANS/DA/KS) er utstedelse av vederlagsandeler ikke påkrevet. For selskap med identisk eiersammensetning er det heller ikke nødvendig å beregne bytteforhold.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/fusjon-av-selskap-med-deltakerfastsetting--utstedelse-av-vederlagsandeler-ikke-pakrevet/

Flere fagressurser og godt grunnlag for fremtidsoptimisme

Møt våre to nye fagressurser og verdens første sirkulære regnskapsklynge.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-13/

Hvordan du som regnskapsrådgiver tilfører verdi

3 prinsipper og 5 steg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hvordan-du-som-regnskapsradgiver-tilforer-verdi/

All in på utvikling og omstilling

7 steg for endringsprosesser og hva Regnskap Norge tilbyr innen endringsledelse og forretningsutvikling.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/all-in-pa-utvikling-og-omstilling/

Regnskapsforetak beveger seg mot å bli totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester

I Finanstilsynets årsmelding for 2018 går det frem at de ser en klar tendens til at regnskapsforetak utvider tjenestespekteret.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskapsforetak-beveger-seg-mot-a-bli-totalleverandor-av-okonomi--og-radgivningstjenester/

Hvitvasking - antall innrapporteringer til Økokrim på nivå med tidligere år

Regnskapsførere sendte i 2018 inn 61 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 42.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/hvitvasking---stabilt-niva-pa-innrapporteringer-til-okokrim/

Ny hvitvaskingsrutine – orientering og veiledning

Ny hvitvaskingslov gjør det nødvendig for regnskapsforetak å etablere ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/ny-hvitvaskingsrutine--orientering-og-veiledning/

Hvorfor engasjere seg?

Vi ønsker deg velkommen til årsmøte og generalforsamling i Regnskap Norge, 11.–13. juni.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/hvorfor-engasjere-seg/

Altinn flyttes fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med Difi

Endringen skjer med virkning fra 1. januar 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/altinn-flyttes-fra-bronnoysundregistrene-og-slas-sammen-med-difi/

Et jubelår

I år fyller foreningen 50 år. Jubileumsåret vil markeres flere ganger, med Overskudd 2019 – jubileumskonferansen som det desiderte høydepunktet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/et-jubelar/

Personal- og tredjepartsrabatter – Regnskap Norge foreslår ytterligere endringer

Regjeringen har lagt frem endringsforslag som i beskjeden grad bidrar til reduksjon i arbeidet arbeidsgiverne er pålagt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/personal--og-tredjepartsrabatter--regnskap-norge-foreslar-ytterligere-endringer/

Hva betyr endringene av skattereglene og Brexit for regnskapsbransjen?

Vi jobber stadig for å opplyse og påvirke myndighetene for å legge forholdene til rette for bransjen og næringslivet. Da er det godt å ha en innsiktsfull medlemsskare i ryggen!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/Hva-betyr-endingene-av-skattereglene-og-Brexit-for-regnskapsbransjen/

Regjeringen varsler endringer i beskatning av personalrabatter

Grenser for beskatning justeres, men arbeidsgivers administrative byrder påvirkes lite.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regjeringen-varsler-endringer-i-beskatning-av-personalrabatter/

Ordningen med frivillig retting virker godt

I 2018 ble uoppgitte formuer for seks milliarder meldt inn til skatteetaten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ordningen-med-frivillig-retting-oker-skatteprovenyet-betydelig/

KS Komplett 2019-1 er klar for nedlastning

Den største nyheten er utkast til ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ks-komplett-2019-1-er-klar-for-nedlasting/

Med akademi på menyen

Vi har lansert megameny og Regnskap Norge Akademiet – vårt eget kompetansehus.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/med-akademi-pa-menyen/

Niende utgave av Regelverk for regnskapsføring er klar

Regelverket regnskapsførere må forholde seg til vokser stadig. I denne utgaven er ny hvitvaskingslov, atferdsnorm for behandling av personopplysninger og kassasystemlov de største nyhetene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/niende-utgave-av-regelverk-for-regnskapsforing-er-klar/

E-guiden - et nytt tilbud til næringsdrivende

I Altinn er det lagt ut en e-guide for personer som vurderer å starte virksomhet i serveringsbransjen. Regnskapsførere med kunder i denne bransjen bør gjøre seg kjent med tilbudet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsutvikling/e-guiden---et-nytt-tilbud-til-naringsdrivende/

Utvikling og samarbeid

Vi jobber for å være den beste kursleverandøren innen våre fagområder, for å gi deg som medlem gode fordeler, og tilrettelegge for best mulige forhold for bransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/utvikling-samarbeid/

Spørsmål og svar knyttet til reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

Om praktiske problemstillinger rundt aksjonærlån og den skattemessige behandlingen av disse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/sporsmal-og-svar-om-reglene-for-beskatning-av-lan-fra-selskap-til-personlig-aksjonar/

Høring om mva-fritak for elektroniske publikasjoner

Bakgrunnen for forslaget er hensynet til lik avgiftsbehandling av bøker og tidsskrift. Regnskap Norge er positive, men har kommentert tre begrensende vilkår.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/horing-om-mva-fritak-for-elektroniske-publikasjoner/

Dette er resultatene fra kvalitetskontrollen 2018

89 % av de kontrollerte personene fikk godkjent den ordinære kontrollen i 2018. Til sammenligning med fjoråret, ser vi en tilbakegang i antall godkjente ordinære kontroller blant virksomhetene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/dette-er-resultatene-fra-kvalitetskontrollen-2018/

Gjør deg klar!

Det er ikke lenger et spørsmål OM det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men NÅR.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/gjor-deg-klar/

Snart kommer eBevis – et tiltak mot useriøse leverandører

Regjeringen har lagt frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Ett av tiltakene er eBevis, hvor data om bedrifter samles på ett sted.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/snart-kommer-ebevis--et-tiltak-mot-useriose-leverandorer/

Nye krav til kredittkort og andre forbrukslån

Bankene må tilpasse seg de nye kravene innen 15. mai 2019.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/nye-krav-til-a-utstede-kredittkort-og-andre-forbrukslan/

Mer tyngde på skatt, lønn og HR – og lettere mva

Vi har gitt forenklingsinnspill til Finansdepartementets mva-ekspertgruppe og fått to nye fagtunge ressurser på huset.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/mer-tyngde-pa-skatt-lonn-og-hr--og-lettere-mva/

Kontroll av årsoppgjør og skatteskjemaer

Utarbeidelse av skatteskjemaer og årsregnskap er selve finalen i et regnskapsoppdrag. Kontrollen av at alt er rett er prikken over i´en.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/kontroll-av-arsoppgjor-og-ligningsskjemaer/

Endringer i skatteskjemaene for 2018

Skattedirektoratet har laget en orientering om de viktigste endringene i skatteskjemaene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/endringer-i-skatteskjemaene-for-2018/

Norges første sirkulære regnskapsklynge er etablert

Sirkulærøkonomi er hetere enn noen gang, og det røk av Mass Andersens pistol og nettkabler i Oslo under Årsoppgjørets time denne uken.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/norges-forste-regnskapsklynge/

Digitale trusler og virkemidler

Om truslene relatert til regnskapsbransjen og kundene, og hva regnskapsbedriftene kan gjøre for å redusere risikoen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/digitale-trusler-og-virkemidler/

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket prioriteres særskilt fremover

Dette fremgår av Finanstilsynets strategi for perioden 2019 - 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/etterlevelse-av-hvitvaskingsregelverket-prioriteres-sarskilt-i-finanstilsynets-tilsynsvirksomhet/

Skattefordel knyttet til frigitte skogfondmidler

Det må gis avkall på fritak fra innbetaling til skogfond for å få utnyttet skattefordel knyttet til frigitte midler.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattefordel-knyttet-til-skogfond/

Forenkling eller forvanskning?

Den nye regjeringsplattformen er opptatt av forenklinger. Denne uken har vi deltatt i Debatten på NRK, hvor vi diskuterte det motsatte.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/forenkling-eller-forvansking/

Tiltak i den nye regjeringsplattformen

Det er mange positive signaler for næringslivet i den nye Regjeringsplattformen, der vi også kan regne hjem flere saker vi selv har jobbet for.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/tiltak-i-den-nye-regjeringsplattformen/

Ekspertgruppe skal vurdere enklere merverdiavgift

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ekspertgruppe-skal-vurdere-enklere-merverdiavgift/

Regnskapsførers bekreftelse av kapitalinnskudd må skje via registrert regnskapsforetak

Foretaksregisteret har vurdert egen praksis, men kommet til at det ikke gjøres endringer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/regnskapsforers-bekreftelse-av-kapitalinnskudd-ma-skje-via-registrert-regnskapsforetak/

Grensen for revisjonsplikt heves

Tiltaket i den nye regjeringsplattformen for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører er fornuftig, og det er all grunn til å tro at næringslivet vil håndtere det på en forsvarlig måte.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/revisjon/den-nye-regjeringen-vil-heve-grensen-for-revisjonsplikt-for-virksomheter-som-bruker-autorisert-regnskapsforer/

Sammen for å oppnå felles mål

U35 er i gang, stadig flere slår ring om sirkulærøkonomien og vi ivaretar den gode dialogen med aktører som har sammenfallende interesser med bransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/sammen-for-a-oppna-felles-mal/

Tross regelendring – ikke alle arbeidsgivere sender digital inntektsmelding til NAV

I 2018 gjorde Skatteetaten a-meldingen papirløs. Nå i 2019 har NAV skrotet papirskjemaet for inntektsopplysninger og erstattet det med en digital inntektsmelding. Men sen innsending og fortsatt noe bruk av papirskjemaer, gjør at behandlingen av saker stopper opp.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/tross-regelendring--ikke-alle-arbeidsgivere-sender-digital-inntektsmelding-til-nav/

Fribilletter til frivillige for dugnadsarbeid og til sponsorer

Finansdepartementet har uttalt seg om skattlegging ved dugnadsinnsats og for ansatte hos sponsorer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/fribilletter-til-frivillige-for-dugnadsarbeid-og-til-sponsorer/

Arbeidsgivers behandling av tips

I denne artikkelen vil du finne spørsmål og svar relatert til innrapporteringspliktene og regnskapsførselen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/arbeidsgivers-behandling-av-tips/

Kontantfaktura-unntaket bør gjelde generelt slik det er forstått til nå

Regnskap Norge ber om at Finansdepartementet avklarer situasjonen etter at Skattedirektoratet har avgitt uttalelse som begrenser adgangen til å bruke kontantfaktura.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/kontantfaktura-unntaket-bor-gjelde-generelt-slik-det-er-forstatt-til-na/

Årsoppgjørets time

En hektisk periode er i gang.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/arsoppgjoretstime/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost
Telefon
Melding

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA   •   Personvernopplysninger
Vår nettside bruker informasjonskapsler. lonningskontoret.no bruker informasjonskapsler primært til trafikkmåling og innholdsoptimalisering. Fortsett å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her​​