Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Seks ting å vurdere når du skal velge eller bytte skybasert regnskapssystem

«Regnskap i skyen» er først og fremst en plattform for samhandling, og derfor er det veldig viktig med gjennomtenkte rolleavklaringer, sier advokat Harald F. Strandenæs. Han mener integrasjonene som gode skysystemer tilbyr er spennende, men også rettslig krevende.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/seks-ting-a-vurdere-nar-du-skal-velge-eller-bytte-skybasert-regnskapssystem/

Kunstig intelligens: Kan gi bedre innsikt i økonomien

– Foreløpig trumfer god regelstyring kunstig intelligens, men snart vil teknologi gi en mye bedre forståelse av hva tallene forteller om bedriftsøkonomien, sier Martin Vikesland. I dag leder han en regnskapsbedrift, etter 12 år som sjef for et digitalt konsulentselskap.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/kunstig-intelligens-kan-gi-bedre-innsikt-i-okonomien/

Fjong: Moteriktig sirkulærøkonomi

Gjennom delingsøkonomien kan du allerede tjene penger på hytta, leiligheten og bilen din: Med fjong.com kan du også tjene penger på klærne dine.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/fjong--moteriktig-sirkularokonomi/

Tusen takk for et fint årsmøte!

Vår første generalforsamling med elektronisk avstemming er gjennomført og Akademiet er lansert.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-242/

Finansdepartementet vant i Staten mot Staten

Oslo tingrett avsa den 28. mai dom i saken der Finansdepartementet gikk til sak mot Skatteklagenemnda. Dette er den første saken der Finansdepartementet har benyttet søksmålsadgangen etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/finansdepartementet-vant-i-staten-mot-staten/

Forenklingskonferansen 2019

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup skal snakke om regjeringens digitaliseringspolitikk og bidraget den gir til forenklinger for næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/forenklingskonferansen-2019/

Det merverdiavgiftsrettslige utleiebegrepet og konsekvenser for ulike co-workingkonsepter

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse vurdert forskjellige ytelser som typisk kan tilbys i et co-workingkonsept, og tatt stilling til avgiftsmessig behandling.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/det-merverdiavgiftsrettslige-utleiebegrepet-og-konsekvenser-for-ulike-co-workingkonsepter/

Regnskap Norge og bransjen roses for sitt bidrag til forenklingsarbeidet

Årsmøtet 2019 er det femtiende av sitt slag. På foreningsdagen var det tydelig at det ikke bare er regnskapsbransjen som er i utvikling, men norsk økonomi i sin helhet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-roses-for-sitt-bidrag-til-forenklinger-for-naringslivet/

Ett ærestegn og tre hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2019

Vi gratulerer Jarle Tveit, Roy Kristensen, May-Liz Christensen og Hanne Opsahl.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/ett-arestegn-og-tre-hederstegn-ble-utdelt-pa-regnskap-norges-arsmote-2019/

Styret gjenvalgt under generalforsamlingen i Regnskap Norge

Vi gratulerer og ser frem til et godt samarbeid videre.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/styret-gjenvalgt-under-generalforsamlingen-i-regnskap-norge/

Er du forberedt til kvalitetskontrollen?

Vi har laget en veiledning og tatt i mot nye ressurser som vil bidra med regnskapsfaglig tyngde og utvikling av kompetanseprogrammene våre.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/er-du-for-forberedt-til-kvalitetskontrollen/

Disse kontrollpunktene må du være obs på!

Her finner du en veiledning til de kontrollområdene som topper statistikken over mest forekommende feil.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/disse-kontrollpunktene-ma-du-vare-obs-pa/

Regnskapsbedriftene presterer best!

Regnskapsførerne skårer høyt på kundetilfredshet i en ny undersøkelse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskapsbedriftene-presterer-best/

Sky 101 – en innføring

Det du trenger å vite om sky for å kunne følge med i en normal lunsjsamtale om temaet, og kanskje også få inn noen egne poeng.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/sky-101--en-innforing/

Forenklinger og naturalytelser på bordet hos skattedirektøren

Regnskap Norge hadde denne uken det årlige møtet med skattedirektøren, som vil fortsette forenklingsarbeidet i sin nye periode i stillingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/forenklinger-og-naturalytelser-pa-bordet-hos-skattedirektoren/

Regnskap og skatt - kan vi få bedre samkjørt regelverk?

Finansdepartementet har fått utarbeidet en forstudie i hvordan regelverket for årsregnskap og skatt kan tilpasses hverandre. Dette for å se på forenklingsmuligheter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regnskap-og-skatt---kan-vi-forvente-mer-samkjort-regelverk/

Ekspertutvalg anbefaler én merverdiavgiftssats

Utvalget hadde fått i mandat å vurdere hvordan dagens merverdiavgiftssystem kan forenkles ved å redusere antall satser i systemet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/ekspertutvalg-anbefaler-en-merverdiavgiftssats/

Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2018

Regnskapsførere og revisorer kan også i 2019 søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/soknad-om-utsettelse---skattemelding-formue-og-inntekt-2018/

Skal du inngå ny avtale om IT-system?

Still krav til leverandøren for å sikre at du driver i samsvar med regnskapsførerloven og GRFS. Vi hjelper deg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/kravspesifikasjoner-ved-inngaelse-avtaler-it/

Sirkulærøkonomi på dagsorden i Trøndelag

Regnskapsbransjen er berettiget rollen som virksomhetenes nærmeste rådgiver – i lang tid fremover!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/sirkularokonomi-pa-dagsorden-i-trondelag/

Har dine ansatte råd til «venner og kjente»-rabatter?

Én konsekvens av regjeringens nye regelverk for naturalytelser er at «venner og kjente»-rabatter kan bli så dyrt for både bedrift og ansatte at mange trolig vil avskaffe dem helt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/har-dine-ansatte-rad-til-venner-og-kjente-rabatter/

Personalbilletter - Transportsektoren får mer tid

Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. januar 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/personalbilletter---transportsektoren-far-mer-tid/

Folketrygdens grunnbeløp økes til 99 858 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2019. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2019 blir dermed kr 98 866.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/folketrygdens-grunnbelop-okes-til-99-858-kroner/

SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter

Ingen avskjæring av SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter for inntektsåret 2018.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattefunn-for-foretak-i-okonomiske-vanskeligheter/

Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring

Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer nå reglene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/okt-sykepengesats-og-endrede-regler-for-personalforsikring/

Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag

Elektroniske tidsskrifter og bøker skal få fritak for merverdiavgift fra 1. juli 2019. I tillegg kommer blant annet endringer i ektefellebeskatningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/revidert-statsbudsjett-oppsummering-av-skatte--og-avgiftsforslag/

Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning

Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/revidert-statsbudsjett-selvstendig-naringsdrivende-far-bedre-sykepengeordning/

Slik blir den nye arveloven

Ny arvelov ble vedtatt av Stortinget 9. mai 2019.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/slik-blir-den-nye-arveloven/

Finansdepartementet snur om personalforsikringer

Etter massiv «protest» fra Regnskap Norge og andre organisasjoner endrer Finansdepartementet reglene slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris som før.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/finansdepartementet-snur-om-personalforsikringer/

Personalforsikringer – økt skatt og merarbeid

I stedet for å lønnsinnberette andel av arbeidsgivers kostnad, skal den skattepliktige fordelen nå verdsettes til det den ansatte kan kjøpe forsikringen til privat. Resultatet kan gi stor skatteøkning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/personalforsikringer--okt-skatt-og-merarbeid/

Gratulerer med dagen!

Torsdag 9. mai er det 50 år siden Regnskap Norge ble stiftet under navnet Norske Regnskapsbyråers Forening. I dag markerer vi 50 år med utvikling og vekst.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/gratulerer-med-dagen/

Webinar om revidert nasjonalbudsjett

Torsdag 16. mai oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/webinar-om-revidert-nasjonalbudsjett/

Faktura for tilsynsavgift 2019

Tilsynsavgift å betale for 2019 er kr 1 772 for hver regnskapsfører.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/faktura-for-tilsynsavgift-2019/

Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som også inkluderer spørsmål og svar på en rekke problemstillinger. Det legges opp til streng praktisering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/veiledning-til-de-nye-reglene-om-rapportering-og-skattlegging-av-naturalytelser/

Formuesskatt - Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper vurderes endret

Det foreslås at endringene får virkning allerede fra inntektsåret 2019.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/formuesskatt---verdsettelse-av-ikke-borsnoterte-aksjer-i-nystiftede-selskaper-vurderes-endret/

Nå får du rabatt på nettkurs

Vi lanserer RN Fleksi – rabattmodellen for nettkurs og fortsetter å fremme skattyters rettsikkerhet i media!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/na-far-du-rabatt-pa-nettkurs/

Tilskuer til egen sak – svikt i rettssikkerheten

Når staten saksøker staten i skattespørsmål, blir skattyteren selv bare en tilskuer til sin egen sak. Fem slike saker står for døren nå.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/tilskuer-til-egen-sak--svikt-i-rettssikkerheten/

Forenklinger på Arendalsuka 2019

Regjeringen forenkler og endrer, men tilbakemeldingene fra næringslivet er at det ikke monner. Regnskap Norge tar saken!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/forenklinger-pa-arendalsuka-2019/

Skatteregler i Stortingets glemmebok

I skattemessig forstand er Stortinget arbeidsgiveren til representantene, selv om arbeidsmiljøloven tilsier noe annet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatteregler-i-stortingets-glemmebok/

Tidfesting av erstatning for avlingsskade på grunn av tørke

Erstatning for tap av grovfôr på grunn av tørke i 2018 kan inntektsføres i takt med kostnadene, men ikke senere enn inntektsåret 2019.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/tidfesting-av-erstatning-for-avlingsskade-pa-grunn-av-torke/

Skatt og sosiale avgifter som andel av bruttolønn i de nordiske landene

I forrige uke publiserte OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) en ny utgave av rapporten «Taxing Wages».
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/skatt-og-sosiale-avgifter-som-andel-av-bruttolonn-i-de-nordiske-landene/

Skattedirektoratet bekrefter feil i forhåndsutfylte formuesverdier for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom

Skatteetaten legger ikke ut nye forhåndsutfylte skattemeldinger, men endrer formuesverdiene i egne systemer slik at skatteoppgjørene blir korrekte.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattedirektoratet-bekrefter-feil-i-preutfylte-data-for-skog-gardsbruk-og-annen-fast-eiendom/

Ny synlighetskampanje på trappene

Vi vil vise hvor viktig regnskapsførerens kompetanse er, og at det må mer til enn en app for å matche den faglige innsikten du besitter som regnskapsfører.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/ny-synlighetskampanje-pa-trappene/

Åpningstider påsken 2019

Åpningstiden er 08.00–15.30 mandag 15. og tirsdag 16. april. Onsdag 17. april er åpningstiden 08.00–12.00.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/apningstider-pasken-2019/

Aksjeloven klar for brexit

Nye overgangsregler sikrer at norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal brexit.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/aksjeloven-klar-for-brexit/

Finansdepartementet foreslår lovfesting av omgåelsesnormen

Finansdepartementet har lagt frem forslag til lovfesting av skatterettens generelle omgåelsesregel med virkning fra 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/finansdepartementet-foreslar-lovfesting-av-omgaelsesnormen/

Skyhøy behandlingstid og diskriminering av saker kjennetegner dagens behandling av skatteklager

Finansdepartementet har nylig offentliggjort en rapport som ser på opphopningen av ubehandlede klagesaker i Skatteklagenemnda og løsninger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skyhoy-behandlingstid-og-diskriminering-av-saker-kjennetegner-dagens-behandling-av-skatteklager/

Feil i forhåndsutfylte formuesverdier på skog, gårdsbruk og annen fast eiendom?

Mange kan være rammet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/feil-i-forhandsutfylte-formuesverdier-pa-skog-gardsbruk-og-annen-fast-eiendom/

Lederrollen, datadeling, og personal- og tredjepartsrabatter på dagsorden

Hvorfor lederutviklingsprogram for bransjen, hva rører seg rundt a-ordningen og hva skjer på naturalytelsesfronten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-14/

Krav om elektronisk faktura ved offentlige innkjøp

Fra 2. april 2019 må fakturaer som sendes offentlige myndigheter være i EHF-format.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/krav-om-elektronisk-faktura-ved-offentlige-innkjop/

Personalrabatter og gaver i arbeidsforhold - beløpsgrenser for 2019 endret

Beløpsgrensen for gaver i arbeidsforhold endres til kr 2 000 og personalrabatter på opptil 100 % kan gis med inntil 8 000 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/personalrabatter---forskriftsendringer-fastsatt/

Utredning om ajourhold av OTP ved deling av data fra a-ordningen

Skatteetaten skal utrede hvordan opplysninger som allerede rapporteres i a-ordningen kan gjøres tilgjengelig, og identifisere gevinstene en slik tilgang kan gi.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ajourhold-av-otp-ved-deling-av-data-fra-a-ordningen/

Innføring av obligatorisk virksomhetsnummer

Skatteetaten vil kjøre et informasjonsløp mot virksomhetene som berøres.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/innforing-av-obligatorisk-virksomhetsnummer/

Skattemeldingen 2018 – tips og råd

Hva må du passe på, og trenger du i det hele tatt å fylle den ut?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-2018--tips-og-rad/

I 2021 blir skattemelding for næringsdrivende temabasert

Flere næringsdrivende må levere via årsoppgjørssystem.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/i-2021-blir-skattemelding-for-naringsdrivende-temabasert/

Ibsen, momsen, Vårherre og Peer Gynt

Peer Gynt AS er selskapet bak teater- og naturopplevelsen ved Gålåvatnet som årlig trollbinder tusener. De er vant til å søke eksperthjelp fra fagfolk når ting må gjøres profesjonelt – uansett om det gjelder Ibsen eller momsen!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/ibsen-momsen-varherre-og-peer-gynt/

eFaktura 2.0: Nå kan alle fakturere privatkunder rett i nettbanken

Stadig flere privatpersoner aksepterer eFaktura fra alle godkjente utstedere. Det gjør faktureringen mer effektiv og billigere, samtidig som det forbedrer likviditeten og kundeopplevelsen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/efaktura-20-na-kan-alle-fakturere-privatkunder-rett-i--nettbanken/

Fusjon av selskap med deltakerfastsetting – Utstedelse av vederlagsandeler ikke påkrevet

Ved fusjon mellom selskaper med deltakerfastsetting (ANS/DA/KS) er utstedelse av vederlagsandeler ikke påkrevet. For selskap med identisk eiersammensetning er det heller ikke nødvendig å beregne bytteforhold.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/fusjon-av-selskap-med-deltakerfastsetting--utstedelse-av-vederlagsandeler-ikke-pakrevet/

Flere fagressurser og godt grunnlag for fremtidsoptimisme

Møt våre to nye fagressurser og verdens første sirkulære regnskapsklynge.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-13/

Hvordan du som regnskapsrådgiver tilfører verdi

3 prinsipper og 5 steg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hvordan-du-som-regnskapsradgiver-tilforer-verdi/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost
Telefon
Melding

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA   •   Personvernopplysninger
Vår nettside bruker informasjonskapsler. lonningskontoret.no bruker informasjonskapsler primært til trafikkmåling og innholdsoptimalisering. Fortsett å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her​​