Lønn - Lønningskontoret

Lønn

Lønningskontoret har mange års erfaring med lønns- og regnskapstjenester for bedrifter av ulik størrelse. Vi er fleksible og tilpasser oss hver enkelt kundes behov. Lønn omfatter i dag også i stor grad behandling av fravær, reiseregninger og rene utlegg av ulik art.
person som utfører lønn og lønnnigstjenester for lønningskontoret

Lønningskontoret kan gi deg følgende tjenester vedrørende lønn, personal og regnskap:

 
 • Lønnskjøring fra A – Å
 • App for reiseoppgjør og utlegg
 • App for registrering av ferie og fravær
 • App for mottak av lønnsslipp
 • Innsendelse av krav om refusjon av sykepenger til NAV, samt utarbeide lovpålagt sykefraværsstatistikk
 • Meldinger til forsikringsselskap, Statistisk Sentralbyrå og Altinn
 • Fordeling av personalkostnadene på avdeling og prosjekt
 • Bistand i arbeidet med utarbeidelse av personalbudsjett
 • Konsulentbistand vedrørende diverse personalspørsmål
 • Ordinære regnskaps- og forretningsføreroppdrag


Planleggings- og timeregistreringssystem i skyen gir store besparelser

I tilfeller der det finnes mange variable lønnsdata, og man har en elektronisk løsning for å holde orden på disse, vil normalt dataene kunne importeres rett inn i lønnssystemet. Her kan det ligge store besparelser for arbeidsgivere som benytter seg av timelønn og ulike tillegg til denne. Vi har lang erfaring med å importere data fra en av de ledende leverandørene av en slik skyløsning. Systemet er vel så viktig som et planleggingssystem for riktig bemanning.
 

Webbasert og brukervennlig system

Våre kunder får tilbud om å bruke et webbasert system for reiseregninger og utlegg. Systemet har egne apper for å ta bilde av kvitteringer/bilag som da automatisk lastes opp til løsningen. Disse ligger da klar i systemet når jobben med å kreve refusjon skal fullføres. Det er også mulig å bruke en egen app for å logge bilkjøring og bompenger. Man velger da selv hvilke turer man vil overføre til reiseregningsløsningen. Alt blir papirløst og vi setter opp de interne godkjenningsrutinene som er ønskelige. Man kan velge mellom å godkjenne via nett eller ved å kun bruke appen for mobil eller nettbrett. Systemet er selvfølgelig tett integrert med lønnssystemet, slik at det blir en optimal totalløsning.
 
 • Benytter man ofte kredittkort på sine reiser, kan løsningen også kobles opp mot flere ulike kortleverandører – slik at man kan hente inn utvalgte transer til den aktuelle reiseregningen.
 • Alt av satser for bilgodtgjørelse, diett, valuta osv. er selvfølgelig oppdatert i løsningen til enhver tid, og man sikrer at de formelle dokumentasjonskravene blir fulgt – med den enkle trinn for trinn-guiden i systemet.


Papirløst og praktisk

Småbedrifter kan selvfølgelig fortsatt rapportere ferie og fravær til oss på skjemaer – men det finnes en god løsning i form av en app som er tett integrert med lønnssystemet. Vi distribuerer normalt passordbeskyttede lønnsslipper på e-post – men disse kan imidlertid også distribueres til en app på mobilen – eller til den digitale postkassen Digipost.
 

Lønnsberedskap

I mange bedrifter er det bare én person som jobber med lønn, og man er sårbar om noe skulle skje med vedkommende. Har man på forhånd skrevet en avtale med oss om lønnsberedskap, vil vi kunne overta ansvaret for enkelte lønnskjøringer på relativt kort varsel. Ved slik avtaleinngåelse vil vi selvfølgelig måtte kartlegge og dokumentere deres lønnsrutiner nøye, slik at vi kan være i stand til å gjøre jobben ute hos dere i vedkommendes fravær.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost*
Telefon
Melding
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA