Aktuelt - Lønningskontoret
Følg oss på facebook
Følg oss på linkedin
Følg oss på twitter
loenningskontoret
Meny

Nyheter fra regnskapnorge.no

Kompensasjonsordning 3 - kravet til omsetningsfall økes til 40 %

Endringen får virkning for september-oktober 2021, som er den siste perioden kompensasjonsordningen vil virke.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-3---kravet-til-omsetningsfall-okes-til-40-/

Ny regjering må fullføre revidering av forskriften om hjemmekontor

For små og mellomstore bedrifter kan rettigheter rundt fysisk arbeidsmiljø på hjemmekontor bli økonomisk utfordrende.   
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ny-regjering-ma-fullfore-revidering-av-forskriften-om-hjemmekontor/

Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

Den midlertidige lave satsen endres tilbake fra og med 1. oktober 2021. Bransjen bør være oppmerksom på de praktiske utfordringene dette medfører.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/lav-mva-sats-pa-6-prosent-tilbake-til-12-prosent/

Regnskap Norge-podden: VIEW Ledger-sjefen om regnskapsbransjens utvikling

Sjefen i VIEW Ledger er sikker i sin sak; bransjen må innføre fastpris, regnskapsføreren må ta mer plass og eie rådgiverrollen – også når det gjelder bærekraft.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-view-ledger-sjefen-om-regnskapsbransjens-utvikling/

Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler

Enkelte særregler om permittering og dagpenger forlenges frem til 1. november i år.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/forlengelse-av-permitteringsordningen--og-midlertidige-dagpengeregler/

Enda viktigere å innrapportere pensjon riktig!

Informasjon og råd til arbeidsgivere om pliktig innrapportering av tjenestepensjon etter endringen i januar i år.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/enda-viktigere-a-innrapportere-pensjon-riktig/

1 100 deltok på Norges viktigste regnskapskonferanse

Rekordmange deltakere samlet seg onsdag på Overskudd 2021 for faglig påfyll, inspirasjon og kompetanseheving.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/1-100-deltok-pa-norges-viktigste-regnskapskonferanse/

Bransjeprisen Årets Overskudd 2021 til Yassin Azari

Yassin Azari, COO og partner i ECIT Hønefoss, mottok prisen under regnskapskonferansen Overskudd.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bransjeprisen-arets-overskudd-2021-til-yassin-azari/

Kompensasjonsordning 3 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager

Kalkulatoren er nå oppdatert med tilskuddsperioden juli og august 2021. Excel-dokumentet inneholder også oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. I denne artikkelen finner du i tillegg avtalemaler.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-3---kalkulator-inkl.-eierstruktur-og-kontrollhandlinger/

Årets Overskudd 2021: Her er finalistene!

Kundeorientering, teknologiforståelse og gode ideer som gjennomføres er stikkord som kjennetegner årets finalister.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/arets-overskudd-2021-her-er-finalistene/

Regnskap Norge-podden: Formuesskatt svekker små og mellomstore bedrifter

For at små og mellomstore bedrifter skal fortsette å eksistere, så må det gjøres noe med formuesskatten på arbeidende kapital, sier ukens gjest Julie Brodtkorb.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-formuesskatt-svekker-sma-og-mellomstore-bedrifter/

Kompensasjonsordning 1 - regnskapsfører får ikke automatisk tilgang til purringer

For foretak som mangler bekreftelse, er det kun foretakene selv som mottar purringen i Altinn.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-1---kun-foretak-som-mangler-bekreftelse-mottar-purring/

Lang saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene

Årsaken skyldes økt pågang og manglende kapasitet hos Brønnøysundregistrene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/lang-saksbehandlingstid-hos-bronnoysundregistrene/

Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet

Utvalget skal foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/utvalg-skal-vurdere-finanstilsynsloven-og-finanstilsynets-virksomhet/

Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2021

11. oktober og 6. desember er de sentrale datoene i år.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/frister-for-registrering-i-foretaksregisteret-i-2021/

MVA-meldingen blir ny fra 2022

Fra 2024 foreslås det i tillegg å utvide rapporteringsplikten til et omfang vi aldri har sett maken til. 800 millioner transaksjoner skal rapporteres til Skatteetaten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/mva-meldingen-blir-ny-fra-2022/

Kompensasjonsordning 1 – fare for innkreving av støtte

(Oppdatert 09.09.21) Foretak som ennå ikke har fått bekreftet søknad om kompensasjon fra enten regnskapsfører eller revisor, vil motta purring i Altinn i uke 37.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-1-fare-for-innkreving-av-stotte/

Søk om lønnsstøtte fra 1. september

Arbeidsgivere kan søke om støtte for perioden 15. mars til 30. juni 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/sok-om-lonnsstotte-fra-1.-september/

Regnskap Norge-podden: Regnskapsforetak får store hvitvaskingsbøter

Flere regnskapsførerforetak kan få bøter fra Finanstilsynet for manglende oppfølging av hvitvaskingsloven. Ukens gjest synes loven er for komplisert.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-regnskapsforetak-far-store-hvitvaskingsboter/

Vil heve grensen for revisjonsplikt

Forslaget om å heve grensen gjør at flere små aksjeselskaper kan spare ressurser ved å fravelge revisjon.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/revisjon/hever-grensen-for-revisjonsplikt-for-sma-aksjeselskaper/

Kompensasjonsordning 1 - husk å sende inn bekreftelse!

Dersom bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører ikke sendes inn, vil det bli sendt ut krav om tilbakebetaling.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-1---husk-a-sende-inn-bekreftelse/

Regnskap Norge med i referansegruppe for Skatteutvalget

Gruppen vil bidra med sine synspunkt til skattesystemet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regnskap-norge-med-i-referansegruppe-for-skatteutvalget/

Kursmenyen 2021 – hvilke kurs bør du ta?

Koronatid, lovendringer og hvitvaskingstilsyn. Hva bør etterutdanningen inneholde i år?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/kursmenyen-2021--hva-skal-du-prioritere/

Lang saksbehandlingstid i Brønnøysund

Særlig uheldig at selskaper settes på hold under pandemien.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/lang-saksbehandlingstid-i-bronnoysund/

Regnskap Norge-podden: Spar penger ved å drive bærekraftig

60 % av CO2-utslippene i Europa stammer fra SMBene. NSRS gjør det enkelt for de små å drive bærekraftig.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-spar-penger-ved-a-drive-barekraftig/

Regnskap Norge-podden: Gode rutiner gir god likviditet

Har du opplevd at en regning har gått til inkasso? Eller har du hatt en kunde som ikke har betalt for seg og derfor sendt fakturaen til inkasso? Gode rutiner gjør det lettere å få betalt, mener ukens gjest.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-gode-rutiner-gir-god-likviditet/

Kompensasjonsordning 3 – ordningen videreføres i to nye perioder

Kompensasjon ytes også i perioden juli - oktober, men trappes ned.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-3--ordningen-viderefores-i-to-nye-perioder/

Bli med på Forenklingskonferansen 2021

Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen arrangeres digitalt 30. september.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/forenklingskonferansen-2021/

Hør på podkast i sommer

Trenger du noe å lytte til på late feriedager? Regnskap Norge-podden er aldri langt unna.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hor-pa-podkast-i-sommer/

Oppfordring: Hvem skal du nominere til Årets Overskudd?

Hva kreves, hvem vi ser etter – og hvorfor har vi denne prisen?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/oppfordring-hvem-skal-du-nominere-til-arets-overskudd/

Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har besluttet å videreføre statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands ut året.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/statens-saravtaler-for-reiser-innenlands-og-utenlands-viderefores/

Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

Når rabatter angis i ett beløp, må det klart fremgå hvilke varelinjer rabatten gjelder.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/angivelse-av-rabatter-i-salgsdokumentet/

Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift når det tas i bruk

De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/gavekort-pa-kosmetisk-behandling-solgt-for-lovendring-ma-tillegges-merverdiavgift/

Endringer for permitteringsperioden og koronarelaterte sykepenger og omsorgspenger

Permitteringsperioden tilbakestilles og særregler for sykepenger og omsorgspenger videreføres.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/endringer-for-permitteringsperioden-og-koronarelaterte-sykepenger-og-omsorgspenger/

Slutt for rettsrådmonopolet

Proposisjonen til Norges første advokatlov er fremlagt. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/slutt-for-rettsradmonopolet/

Sommeren er høytid for svindel og feilutbetalinger

Vær oppmerksom når kunden mener det haster å få betalt regningene. Da kan du være i ferd med å bli lurt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/sommeren-er-hoytid-for-svindel-og-feilutbetalinger/

Regnskap Norge-podden: Pass opp for svindel i sommer!

Sommeren er høytid for såkalt direktørsvindel. Ukens gjest forteller deg hva du skal være obs på når svindlerne slår til.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-pass-opp-for-svindel-i-sommer/

Resultater kvalitetskontrollen 2020

Kontrollresultatene viser fremgang, både for ordinære kontroller og etterkontroller. Kvalitetsutviklingen har fortsatt, også under korona.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/resultater-kvalitetskontrollen-2020/

Fra skatteetaten i sentrum til skattyters behov i fokus

Her er skattedirektørens innlegg på Regnskap Norges årsmøte 2021 – om etatens planer og hva de er opptatt av.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/fra-skatteetaten-i-sentrum-til--skattyters-behov-i-fokus/

Mva-registrering for britiske selskaper etter Brexit

Britiske avgiftssubjekter skal fortsatt kunne registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten bruk av representant.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/mva-registrering-for-britiske-selskaper-etter-brexit/

Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen

Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/avviklingen-av-350-kronersgrensen--overgangsordningen/

Forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet

Stortinget har vedtatt lovendringer for å forhindre og bekjempe arbeidslivskriminalitet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/forsterket-strafferettslig-og-administrativ-oppfolging-av-arbeidslivskriminalitet/

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

De midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen er forlenget til og med 30. september 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/regler-om-permitterte-ansatte-i-private-tjenestepensjonsordninger-forlenges/

Pensjon fra første krone

Det er lagt frem lovforslag som skal innføre krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/pensjon-fra-forste-krone/

Unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati videreføres

Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/unntaket-fra-merverdiavgift-pa-akupunktur-naprapati-og-osteopati-viderefores/

Midlertidig lav merverdiavgiftssats forlenges

Ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % forlenges til og med 30. september 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/midlertidig-lav-merverdiavgiftssats-forlenges/

Siste frist for å søke om betalingsutsettelser etter midlertidig ordning er 30. juni

Skattytere som fremdeles har økonomiske problemer på grunn av covid-19-utbruddet må etter 30. juni eventuelt søke om betalingsutsettelse etter ordinære regler.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/siste-frist-for-a-soke-om-betalingsutsettelser-etter-midlertidig-ordning-er-30.-juni/

Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementet

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. juli 2021 samt regelendringer trådt i kraft i løpet av våren.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/regelendringer-fra-1.-juli-2021-fra-finansdepartementet/

Rundskriv om kobling bank- og regnskapstjenester

I rundskrivet uttaler Finanstilsynet at det er i strid med kundens interesser å tilby banktjenester under forutsetning av at kunden må bruke bankens regnskapsforetak til å føre regnskapet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/rundskriv-om-kobling-bank--og-regnskapstjenester/

Regnskap Norge-podden: Bli kjent med ny styreleder

Ingebjørg Harto er ny styreleder i Regnskap Norge. Bli kjent med den ferske styrelederen i denne ukens podkast-episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-bli-kjent-med-ny-styreleder/

Alle foreldre vil få mulighet til å utsette foreldrepenger

Den vedtatte endringen i folketrygdloven fjerner tidligere krav for å kunne utsette foreldrepenger, og trer i kraft 1. oktober 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/alle-foreldre-vil-fa-mulighet-til-a-utsette-foreldrepenger/

Nasjonal strategi for sirkulær økonomi er lansert

– Målet er at Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/nasjonal-strategi-for-sirkular-okonomi-er-lansert/

Årsregnskapsfristen er utsatt med to måneder

Med utsettelsen blir fristen for foretak med ordinært regnskapsår 31. august.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/arsregnskapsfristen-er-utsatt-med-to-maneder/

Nytt styre i Regnskap Norge

Vi gratulerer styret og ser frem til et godt samarbeid.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/nytt-styre-i-regnskap-norge2/

Ett hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2021

Vi gratulerer Håkon Beltestad.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/ett-hederstegn-ble-utdelt-pa-regnskap-norges-arsmote-2021/

Kompensasjonsordning 2 og 3 - nye forskriftsendringer

Omfanget på hva som kan kreves kompensert av tapt varelager utvides for serveringssteder. I tillegg er en feil rettet opp.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2-og-3---nye-forskriftsendringer/

Ny digital løsning erstatter Samordnet registermelding del 2

Fra 10. juni skal alle typer registreringer, endringer og sletting i mva-registeret skje i Skatteetatens digitale løsning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-digital-losning-erstatter-samordnet-registermelding-del-2/

Ferie og feriepenger

Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ferie-og-feriepenger/

Kompensasjonsordning 3 – fra mars 2021 gjelder nye regler for tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader

Det blir mulig å sende søknader fra i dag klokken 12.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-3--fra-mars-2021-gjelder-nye-regler-for-tilskudd-til-dekning-av-faste-uunngaelige-kostnader/

Skatteetaten overtar tilsyn med obligatorisk tjenestepensjon

Fra 1. juni i år overtar skatteetaten ansvaret fra Finanstilsynet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/skatteetaten-overtar-tilsyn-med-obligatorisk-tjenestepensjon-fra-finanstilsynet/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.