Aktuelt - Lønningskontoret
Følg oss på facebook
Følg oss på linkedin
Følg oss på twitter
loenningskontoret
Meny

Nyheter fra regnskapnorge.no

Kompensasjonsordning 4 – regelverk på plass og søknadsportal er åpnet

Den nye kompensasjonsordningen for faste uunngåelige kostnader omfatter november 2021, desember 2021, januar 2022 og februar 2022. Det er viktige endringer i forhold til tidligere tilskuddsperioder.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-4--regelverk-pa-plass-og-soknadsportal-apnet/

Endring i særregler for hjemmekontor som ambulerende virksomhet

Når hoveddelen av arbeidet utføres fra hjemmekontor i en sone med lavere sats enn der arbeidsgiver er registrert er det ikke lenger anledning til å benytte lavere sats for arbeidsgiveravgift.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/endring-i-sarregler-for-hjemmekontor-som-ambulerende-virksomhet/

Forbud mot kontant utbetaling av lønn fra 1. januar 2022

Formålet med å kreve utbetaling via bank er å redusere svart økonomi ved å sikre sporbarhet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/forbud-mot-kontant-utbetaling-av-lonn-fra-1.-januar-2022/

Regnskap Norge-podden: Gullalderen til norsk økonomi er over

Sjeføkonom i NHO spår utfordrende år for norsk økonomi. De mange hundre milliardene brukt på krisetiltak er én av årsakene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-gullalderen-til-norsk-okonomi-er-over/

Viktig å få ny regnskapsførerlov på plass

Regnskap Norge ber om at myndighetene prioriterer arbeidet med loven, slik at vi også kan få gjennomført moderniseringen av god regnskapsføringsskikk.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/viktig-a-fa-ny-regnskapsforerlov-pa-plass/

Sammenstillingsoppgaven må sendes innen 1. februar

Arbeidsgivere og andre som har utbetalt lønn eller ytelser skal sende en årlig sammenstilling til hver inntektsmottaker.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/frist-for-a-sende-sammenstillingsoppgaven-er-1.-februar/

Smålig å oppfordre til å gi bort mat og skattlegge restaurantene for verdien

Regjeringen vil skattlegge restauranter som har gitt bort mat til veldedige formål under pandemien. Dette mener Regnskap Norge smaker vondt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/smalig-a-oppfordre-til-a-gi-bort-mat-og-skattlegge-restaurantene-for-verdien/

Idrett og mva. – et komplekst regelverk

Noe billettsalg er unntatt avgiftsplikt, men ikke alt. I tillegg eksisterer det en rekke spesialregler for salg av varer og tjenester.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/mva.-og-idrett--haplost-kronglete/

Regnskap Norge-podden: Etterlyser nettoregnskapet

Det hjelper lite å forenkle med den ene hånden hvis du forvansker med den andre. Det sier Hanne Opsahl, leder for Næringspolitikk i Regnskap Norge.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden--etterlyser-nettoregnskapet/

Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2022

Satsene gjelder både innlands- og utlandsreiser.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/satser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse-i-2021/

Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2022

Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2021-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattesatser-for-bilgodtgjorelse-og-firmabil-i-2021/

Kost og losji – sats for fordelsbeskatning i 2022

Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt litt fra 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/kost-og-losji--sats-for-fordelsbeskatning-i-2022/

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet forsterkes

Flere lovendringer trådte i kraft 1. januar 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/bekjempelse-av-arbeidslivskriminalitet-forsterkes/

Søknadsskjema for refusjon av sykepenger fra dag 6

Søknadskjemaet er nå tilgjengelig hos NAV.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/soknadsskjema-for-refusjon-av-sykepenger-fra-dag-6-er-na-tilgjengelig/

Reglene om pensjon fra første krone og dag trer i kraft 1. januar

Bedriftene gis tid til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/reglene-om-pensjon-fra-forste-krone-og-dag-trer-i-kraft-1.-januar/

Regnskap Norge-podden: – Jeg er på ingen måte redd for Fiken

Det sier Fredrik Aars-Rynning, daglig leder og autorisert regnskapsfører i Skatt & Regnskap AS.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden--jeg-er-pa-ingen-mate-redd-for-fiken/

Oversikt over regelendringer fra finansdepartementet

Viktige regelverksendringer fra 1. januar 2022 innen skatt, avgift, toll, skatteforvaltning og finans.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regelverksendringer-fra-finansdepartementet/

Tematilsyn: Etterlevelse av pliktene etter hvitvaskingsloven

Finanstilsynet gir overtredelsesgebyr til 19 av 22 kontrollerte foretak fra regnskaps- og revisjonsbransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/tematilsyn-etterlevelse-av-pliktene-etter-hvitvaskingsloven/

Endringer i NRS 8 GRS for små foretak for regnskapsåret 2021

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert som følge av forenklinger i notekravene for små foretak i regnskapsloven.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/endringer-i-nrs-8-grs-for-sma-foretak-for-regnskapsaret-2021/

Modell for enkel beregning av forventet lønnstilskudd

Vi har laget en modell i Excel som hjelper deg med å beregne hvor mye et foretak kan forvente å få i lønnstilskudd ved avbrutt permittering (før 23. desember).
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/enkel-beregning-av-forventet-lonnstilskudd/

Arbeidsgiver kan kreve refusjon av sykepenger fra dag 6

Dette gjelder for koronarelatert sykefravær fra og med 1. desember 2021 og vil i første omgang gjelde ut januar 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/arbeidsgiver-kan-kreve-refusjon-av-sykepenger-fra-dag-6/

Ny lønnsstøtteordning - desember 2021 og januar 2022

Formålet er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i arbeid fremfor å bli permittert. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte at arbeidsgiver er støtteberettiget.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ny-lonnsstotteordning/

Mindre endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven

Fra 1. januar 2022 skal børsnoterte selskaper offentliggjøre deltakere på generalforsamlingen, og visse allmennaksjeselskaper kan kommunisere digitalt med sine aksjeeiere.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/mindre-endringer-i-aksjeloven-og-allmennaksjeloven-trer-i-kraft-fra-nyttar/

Viktig med betalingsutsettelse for skatter og avgifter – og renter bør droppes

De nye tiltakene regjeringen har vedtatt betyr i praksis nedstenging av store deler av næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/viktig-med-betalingsutsettelse-for-skatter-og-avgifter--og-renter-bor-droppes/

Tilpasser kompensasjonsordningen og forlenger flere koronatiltak

Regjeringen forlenger ordninger og kommer med flere tiltak for å motvirke effekten av nye smitteverntiltak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/forlenger-koronaordninger-ut-februar/

Regnskap Norge-podden: Kunstig intelligens og kundeopplevelsen vil prege regnskapsbransjen

Det mener denne ukens podkast-gjest, Charlotte Thjømøe, autorisert regnskapsfører og daglig leder i Sky Accounting AS.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-kunstig-intelligens-og-kundeopplevelsen-vil-prege-regnskapsbransjen/

Aksjonærregisteroppgaven 2021 – brevmal og sjekkliste

Leveringsfristen er fredag 31. januar.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/aksjonarregisteroppgaven-2021--brevmal-og-sjekkliste/

Fakta om økonomisystemer

De mest brukte systemene, pris og tilfredshet blant våre medlemmer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/fakta-om-okonomisystemer/

Prissammenligning av regnskapssystemer

For første gang er det gjort en omfattende undersøkelse som sammenligner prisene hos systemleverandørene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/prissammenligning-av-regnskapssystemer/

Ny utgave av Regelverk for regnskapsføring

I regelverksheftet finner du det mest sentrale regelverket om regnskapsføring.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ny-utgave-av-regelverk-for-regnskapsforing/

Koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende forlenges

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/koronaordninger-for-ledige-permitterte-og-selvstendig-naringsdrivende-forlenges/

Regjeringen foreslår flere økonomiske kompensasjonstiltak

Forslagene innebærer blant annet å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 og å forlenge støttetiltakene for kollektivtransport og fly ut mars.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/regjeringen-foreslar-flere-okonomiske-kompensasjonstiltak/

Ferieloven skal gjelde på Svalbard

Fra nyttår gjelder ferieloven også på Svalbard.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ferieloven-skal-gjelde-pa-svalbard/

Har du kontroll på reglene for overføring av feriedager?

Her er en oversikt over reglene som gjelder ved overføring av feriedager.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/har-du-kontroll-pa-reglene-for-overforing-av-feriedager/

Forbered deg til årsoppgjøret 2021

God planlegging er nøkkelen. Systematisk arbeid med en årsoppgjørsplan gjør det mulig å fange opp typiske tidstyver og utfordringer i forbindelse med et årsoppgjør.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/forbered-deg-til-arsoppgjoret-2021/

Bedriftenes sjekkliste til årsoppgjøret

Regnskap Norges sjekkliste gjør årsoppgjøret enklere – for bedrifter og regnskapsførerne.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/bedriftenes-sjekkliste-til-arsoppgjoret/

Budsjettforlik om statsbudsjettet 2022 : Ytterligere skatteøkninger

Budsjettforliket med SV inneholder ytterligere skjerpelser i formuesskatten og trinnskatten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/budsjettforlik-om-statsbudsjettet-2022--ytterligere-skatteokninger/

Regnskap Norge-podden: – Bort med regler som ikke kan etterleves

Det sier ukens gjest, Nils Fossum. Han er opptatt av forenklinger, særlig for de små virksomhetene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden--bort-med-regler-som-ikke-kan-etterleves/

Takseringsregler for 2021

Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2021 er publisert.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/takseringsregler-for-2021/

Enklere liv med Microsoft To-Do

Har du mye du skal huske? Dette lille programmet kan gjøre livet enklere for deg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/enklere-liv-med-microsoft-to-do/

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regelradet-viktig-for-naringslivet-bidrar-til-forenkling/

Utbytte før årsskiftet?

Økt utbytteskatt for personlige aksjonærer fra 2022 innebærer at utbytte bør vurderes vedtatt før årsskiftet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/utbytte-for-arsskiftet/

Import av varer – hva med fradragsrett for mva?

Fradragsrett for inngående mva ved kjøp av varer fra utlandet må vurderes på samme måte som for kjøp i Norge. Et sentralt vilkår for fradragsrett er at varen er anskaffet til bruk i avgiftspliktig virksomhet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/import-av-varer--hva-med-fradragsrett-for-mva/

Ny MVA-melding 2022

Ny MVA-melding trer i kraft fra 01.01.2022 og skal baseres på SAF-T MVA-koder.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-mva-melding-2022/

Kompensasjonsordning 3 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager

Kalkulatoren er nå oppdatert med tilskuddsperioden september og oktober 2021. Excel-dokumentet inneholder også oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. I denne artikkelen finner du i tillegg avtalemaler.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-3---kalkulator-inkl.-eierstruktur-og-kontrollhandlinger/

Julebord – hvilke skatteregler gjelder?

Julebordsesongen er i full gang. Husker du reglene?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/julebord--hvilke-skatteregler-gjelder/

Gaver i arbeidsforhold – hva gir skattefritak?

Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/gaver-i-arbeidsforhold--hva-gir-skattefritak/

Slik fungerer halvt skattetrekk

Halv skatt betyr at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/slik-fungerer-halvt-skattetrekk/

Regnskap Norge-podden: – Regnskapsfører er hoffleverandøren av teknologi til AS Norge, sier Visma Software-direktøren

Oppkjøp, prising og samarbeid med kunden i sanntid er tema når administrerende direktør i Visma Software gjester Regnskap Norge-podden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden--regnskapsforer-er-hoffleverandoren-av-teknologi-til-as-norge-sier-visma-software-direktoren/

Lønnsstatistikk for autoriserte regnskapsførere 2021 (+)

Statistikken bygger på Regnskap Norges årlige lønnsundersøkelse, sist gjennomført høsten 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/lonnsstatistikk-2021/

Positiv markedsutvikling i regnskapsbransjen

Den årlige analysen viser en bransje i vekst. Samlet årlig omsetning per 2020 utgjør over 18,5 milliarder kroner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/positiv-markedsutvikling-i-regnskapsbransjen/

Økt skatt på formue og aksjeinntekter fra 2022

Her er Støre-regjeringens endringsforslag i tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/okt-skatt-pa-formue-og-aksjeinntekter-fra-2022/

Regjeringen har vedtatt å forlenge koronatiltak i arbeidslivet ut året

Koronaordninger for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og selvstendig næringsdrivende er forlenget ut 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/regjeringen-foreslar-a-forlenge-koronatiltak-i-arbeidslivet-ut-aret/

Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder

Regnskap Norge lanserer en ny forenklingsrapport med 39 tiltak til regjeringen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ny-forenklingsrapport-kan-spare-naringslivet-for-milliarder/

Ny plikt fra 1. november 2021: Oversikt over reelle rettighetshavere

Selskap, foreninger, stiftelser og andre omfattes av ny lov om å identifisere og dokumentere reelle rettighetshavere.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/ny-plikt-fra-1.-november-2021-oversikt-over-reelle-rettighetshavere/

Regnskap Norge-podden: Finans Norge-sjefen om statsbudsjettet 2022

– Statsbudsjettet er disiplinert og fritt for snubletråder, sier Idar Kreutzer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-finans-norge-sjefen-om-statsbudsjettet-2022/

Regjeringen forlenger regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger

De midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningene er forlenget til og med 31. desember 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/regjeringen-forlenger-regler-om-permitterte-ansatte-i-private-tjenestepensjonsordninger/

Regnskap Norge bidrar i nordisk bærekraftrevolusjon

Nylig ble en ny nordisk bærekraftstandard for små- og mellomstore bedrifter lansert. – Vi er stolte av den nye standarden vi har utviklet sammen med nordiske kollegaer. Dette vil bidra til å erstatte «grønnvasking» med reell bærekraftrapportering, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/regnskap-norge-bidrar-i-nordisk-barekraftrevolusjon/

Ny skattemelding for næringsdrivende

Er du regnskapsfører og leverer skattemeldingen på vegne av en kunde? Da er det viktig at du kjenner til hvilke endringer som kommer for innlevering av skattemeldingen til neste år.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ny-skattemelding-for-naringsdrivende/

Vil ha oppgjør med millimeterrapportering knyttet til reise og diett

Kan gi 550 millioner kroner i reduserte kostnader
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/vil-ha-oppgjor-med-millimeterrapportering-knyttet-til-reise-og-diett/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.