Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Energitilskuddsordningen - merk deg kort søknadsfrist

Ordningen gir støtte til både energikostnader og investeringer i energisparetiltak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/energitilskuddsordningen---kontrollhandlingene-er-publisert/

Regjeringens budsjettforlik med SV lagt frem

Opphever femårsregelen i utflyttingsskatten med umiddelbart virkningstidspunkt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regjeringens-budsjettforlik-med-sv-lagt-frem/

Ny mva-justeringsmodell i Oslo kommune

Oslo kommune skal ha 70 % av justeringsretten som utbygger er pålagt å overdra til kommunen ifølge ny mva-justeringsmodell.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-mva-justeringsmodell-i-oslo-kommune/

Nytt i KS Komplett: Bytt mellom foretak

Du som er tilknyttet flere regnskapsforetak kan nå enkelt bytte mellom foretakene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/nytt-i-ks-komplett-bytt-mellom-foretak/

Nasjonal risikovurdering 2022 - hvitvasking og terrorfinansiering

Økokrim mener regnskapsførere har betydelig risiko for å bli utsatt for forsøk på hvitvasking.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/nasjonal-risikovurdering-2022---hvitvasking-og-terrorfinansiering/

Ny regnskapsførerlov - nok et skritt nærmere vedtak

Finanskomiteen innstiller på lovvedtak i tråd med forslaget i proposisjonen fra Finansdepartementet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/ny-regnskapsforerlov---nok-et-skritt-narmere-vedtak/

Ny skattemelding for mva-kompensasjon

Fra og med 1. januar 2023 kommer skattemelding for merverdiavgiftkompensasjon i ny versjon.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ny-skattemelding-for-mva-kompensasjon/

Slik kan regnskapsfører hjelpe kunden med bærekraft

Hvordan snakke med kundene om bærekraft? Og hvorfor bør regnskapsfører ta bærekraftssamtalen? Det svarer ukens podcast-gjest på.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/slik-kan-regnskapsforer-hjelpe-kunden-med-barekraft/

Slik fungerer halvt skattetrekk

Halv skatt betyr at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/slik-fungerer-halvt-skattetrekk/

Gaver i arbeidsforhold – hva gir skattefritak?

Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/gaver-i-arbeidsforhold--hva-gir-skattefritak/

Julebord – hvilke skatteregler gjelder?

Julebordsesongen er i full gang. Husker du reglene?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/julebord--hvilke-skatteregler-gjelder/

Nytt hvitvaskingsrundskriv publisert

Det nye rundskrivet - rundskriv 4/2022 - gjelder alle rapporteringspliktige underlagt Finanstilsynets tilsyn.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/nytt-hvitvaskingsrundskriv-publisert/

Har du kunder som ønsker å søke om strømstøtte?

Merk deg at søknadsfristen ligger an til å bli 9. desember.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/har-du-kunder-som-onsker-a-soke-om-stromstotte/

Årets Overskudd 2022 om kvinnelig gründerskap og utviklingen i regnskapsbransjen

Ny regnskapsførerlov kan øke andelen kvinnelige toppledere i regnskapsbransjen. Det tror Linda-Mari Hatmosøy. Hør hvorfor i ukens podcast-episode!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-arets-overskudd-2022-om-kvinnelig-grunderskap-og-utviklingen-i-regnskapsbransjen/

SV foreslår drastiske skatteøkninger i alternativt statsbudsjett

48 prosent utbytteskatt er ett av forslagene til SV.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/SV-foreslar-drastiske-skatteoekninger-i-alternativt-statsbudsjett/

A-meldingen: Skal landkode brukes ved tjenestereiser og kortvarige kurs i utlandet?

Skattedirektoratet forteller til Regnskap Norge at landkode på a-meldingen ikke skal brukes i slike tilfeller.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/a-meldingen-skal-landkode-brukes-ved-tjenestereiser-og-kortvarige-kurs-i-utlandet/

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen

Skatteetaten utvikler ny og enklere løsning for direkte registrering av A-meldingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ny-losning-for-direkte-registrering-av-a-meldingen/

Pensjonsinnretning skal rapporteres månedlig i a-meldingen

Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer (ni siffer) som skal oppgis.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/pensjonsinnretning-skal-rapporteres-manedlig-i-a-meldingen/

Sikkerhetsventilen for næringseiendom – Presiseringer av dokumentasjonsvilkåret fastsatt i skatteforskriften

Endringene får virkning fra og med inntektsåret 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/sikkerhetsventilen-for-naringseiendom--presiseringer-av-dokumentasjonsvilkaret-fastsatt-i-skatteforskriften/

Ingen salgs- og kjøpsmelding

En bisetning i statsbudsjettet for 2023 tilkjennegir at det ikke blir noe av forslaget om rapportering av salgs- og kjøpstransaksjoner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/ingen-salgs--og-kjopsmelding/

Statsstøtte og foretak i økonomiske vanskeligheter

Finansdepartementet har fulgt opp Regnskap Norges innspill om definisjonen av økonomiske vanskeligheter med Europakommisjonen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/statsstotte-og-foretak-i-okonomiske-vanskeligheter/

Regnskapsbransjen mangler søkere til ledige stillinger

Bransjen strever med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Er løsningen å utdanne medarbeiderne selv?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskapsbransjen-mangler-sokere-til-ledige-stillinger/

Regnskap Norge-podden: Spar tid på etterlevelsen av hvitvaskingsloven

RN Kundesjekk effektiviserer arbeidet med kundetiltakene, ifølge Kari Sletta i Accountor.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-spar-tid-pa-etterlevelsen-av-hvitvaskingsloven/

Løypemelding ny regnskapsførerlov

Finanskomiteen har fått frist til 22. november å avgi sin innstilling om regnskapsførerloven. Med det ligger det an til at Stortinget vil rekke å vedta loven før jul.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/loypemelding-regnskapsforerloven/

Oppdatert: Meldinger i altinn om levert mva-melding

Skatteetaten er klar over problemet og jobber med å endre denne praksisen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/meldinger-i-altinn-om-levert-mva-melding/

Overtar mottaker skatteposisjoner på aksjer fått som arv eller gave fra utlandet?

I en nylig publisert bindende forhåndsuttalelse er det lagt til grunn at skattemessig kontinuitet ikke gjelder ved overføring av aksjer eller andeler som arv eller gave fra utlandet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/overtar-mottaker-skatteposisjoner-pa-aksjer-fatt-som-arv-eller-gave-fra-utlandet/

Ny avtale for rådgivningsoppdrag i KS Komplett

Etterspurt avtale for rådgivningsoppdrag er nå tilgjengelig.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ny-avtale-for-radgivningsoppdrag-i-ks-komplett/

Regnskap Norge forklarer: Skatte- og avgiftsendringene i statsbudsjettet 2023

Arbeidsgiveravgiften og elbilmomsen er blant endringene som Regnskap Norges eksperter i mva og skatt går grundig igjennom i denne ekstra podcast-episoden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-forklarer-skatte--og-avgiftsendringene-i-statsbudsjettet-2023/

Få oversikt over elbilmomsen

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å innføre moms på elbiler. Her får du en innføring i hva forslaget innebærer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/fa-oversikt-over-elbilmomsen/

Regnskapsføreren som får kunder på TikTok

Har du vurdert om din bedrift skal være på TikTok? Få tips av regnskapsføreren som har 19 000 følgere det sosiale nettverket.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-regnskapsforeren-som-far-kunder-pa-tiktok/

Skatte- og avgiftsendringer i Statsbudsjettet 2023

Budsjettet innebærer flere vesentlige endringer. Blant annet foreslås det å innføre ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønn over 750.000 kroner i 2023.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsendringer-i-statsbudsjettet-2023/

Utsetter nye regler for skattlegging av privat konsum til 2024

Det knyttet seg stor spenning til om det i statsbudsjettet ville komme endelig forslag til innføring av særregler for skattlegging av privat konsum i selskaper, den såkalte «monsterskatten».
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/utsetter-nye-regler-for-skattlegging-av-privat-konsum-til-2024/

Oppdaterte pensjonsforutsetninger pr 30.9.2022

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har publisert oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger pr 30.9.2022. Det er store endringer i alle forutsetninger sammenlignet med veiledning pr 31.12.2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/oppdaterte-pensjonsforutsetninger-pr-30.9.2022/

Hvor langt kan kunstig intelligens gå?

Er kunstig intelligens en trussel mot regnskapsbransjen, eller har vi noen ess i ermet som gjør at vi holder stand mot maskinene? Svaret er ikke helt rett frem, vi må være litt kloke - bokstavelig talt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/hvor-langt-kan-kunstig-intelligens-ga/

Mørketallsundersøkelsen 2022

Tilfeldigheter, uflaks og menneskelige feil oppgis som hovedårsaker til at virksomheter blir forsøkt hacket eller blir utsatt for phishing. Hendelser forårsaket av egne ansatte utgjør nå en mindre andel av sikkerhetshendelser i norske virksomheter. Dette oppsummerer mørketalls-undersøkelsen for 2022 fra Næringslivets sikkerhetsråd.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/morketallsundersokelsen-2022/

Energitilskudd med bekreftelse

Regjeringen legger opp til at søknad om energitilskudd skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor, etter samme modell som ble benyttet i kompensasjonsordningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/energitilskudd-med-bekreftelse/

Ny god regnskapsføringsskikk - viktig å starte forberedelser

Snart får vi ny regnskapsførerlov, og med den kommer også ny god regnskapsføringsskikk. Oppdatert utkast publiseres allerede nå.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/ny-god-regnskapsforingsskikk/

Regjeringen foreslår økt skatt på havbruk, vannkraft og landbasert vindkraft

Skatteøkningene anslås å tilføre staten 33 milliarder kroner i ekstra inntekter
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regjeringen-foreslar-okt-skatt-pa-havbruk-vannkraft-og-landbasert-vindkraft/

Ny mva-melding – erfaringer så langt

Andelen systeminnsending har allerede økt fra 13 % til hele 75 %.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-mva-melding--erfaringer-sa-langt/

NRS inviterer til åpent møte om fremtidig standardsetting

Fredag 30. september kan du gi innspill til kommende organisering av regnskapsstandardsetting.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/nrs-inviterer-til-apent-mote-om-fremtidig-standardsetting/

Hvordan sikre bedriften mot cyberangrep?

80-90 % av datainnbruddene skyldes feil blant ansatte, erfarer leder for Nasjonalt cyberkrimsenter. Kompetanse reduserer risikoen betydelig.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-hvordan-sikre-bedriften-mot-cyberangrep/

Styrket satsing på forenkling gir bedriftene et konkurransefortrinn

Det sa næringsministeren under Forenklingskonferansen 2022. Samtidig løftet han betydningen av nettotenkning knyttet til forenklingsarbeidet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/styrket-satsing-pa-forenkling-gir-bedriftene-et-konkurransefortrinn/

Merverdiavgift på oppkjøpskostnader – bedrift nektet fradragsrett

Oslo tingrett besluttet i sommer å ikke gi en bedrift fradragsrett for merverdiavgift på rådgivningstjenester i forbindelse med et industrielt oppkjøp.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/merverdiavgift-pa-oppkjopskostnader--bedrift-nektet-fradragsrett/

Historisk høy lønnsvekst i regnskapsbransjen

Autoriserte regnskapsførere tjener 5,9 % mer i 2022 enn i 2021. Det viser Regnskap Norges lønnsundersøkelse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/historisk-hoy-lonnsvekst-i-regnskapsbransjen/

NRS utsetter oppdatering av veiledning om pensjonsforutsetninger

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) oppdaterer vanligvis veiledning om pensjonsforutsetninger pr. 30. august, men utsetter i år oppdateringen til 30. september.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/nrs-utsetter-oppdatering-av-veiledning-om-pensjonsforutsetninger/

Regjeringens strømstøtteordning for næringslivet er lagt frem

Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/regjeringens-stromstotteordning-for-naringslivet-er-lagt-frem/

Bransjeprisen Årets Overskudd 2022 til Linda-Mari Hatmosøy

Gratulerer til Linda-Mari Hatmosøy som mottok prisen under regnskapskonferansen Overskudd.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bransjeprisen-arets-overskudd-2022-til-linda-mari-hatmosoy/

Ett hederstegn ble utdelt på Overskudd 2022

Vi gratulerer Ellen Egenæs med hederstegnet. Bransjen og foreningen har i mange år nytt godt av hennes engasjement for kvalitet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ett-hederstegn-ble-utdelt-pa-overskudd-2022/

Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2022

10. oktober og 5. desember er i år de sentrale datoene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/frister-for-registrering-i-foretaksregisteret-i-2022/

Uttaksbeskatning av kunst – dyrt å donere

Det kan bli kostbart å donere kunst til veldedige formål, viser en BFU fra 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/uttaksbeskatning-av-kunst--dyrt-a-donere/

Husk å planlegge restferien

Det lønner seg å starte planlegging av restferien tidlig på høsten – både for arbeidsgiver og arbeidstaker.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/husk-aa-planlegge-restferien/

Ny regnskapsførerlov – hva innebærer den?

Et mer fleksibelt etterutdanningskrav og tittelendring er blant nyhetene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-ny-regnskapsforerlov--hva-innebarer-den/

Årets Overskudd 2022: Her er finalistene

Kundeorientering, teknologiforståelse og erfaringsutveksling kjennetegner årets finalister.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/arets-overskudd-2022-her-er-finalistene/

Skal omtvistede inngående fakturaer bokføres?

Skattedirektoratet har uttalt at kjøper både har rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for merverdiavgiften.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/skal-omtvistede-inngaende-fakturaer-bokfores/

Utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomheten

Når det er mottatt forskudd, skal det utstedes salgsdokument i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Dette uttaler Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse av 29.08.22.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/utstedelse-av-salgsdokument-i-bygge--og-anleggsvirksomheten/

Søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyr

Det er ikke gitt utsettelse for innsending av årsregnskapet til Regnskapsregisteret, men forsinkelsesgebyr kan søkes ettergitt hvis forsinkelsen skyldes «forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det».
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/soknad-om-ettergivelse-av-forsinkelsesgebyr/

Nytt i inkassoforskriften – endret maksimalsats for purregebyr

Hvor mye kan du nå ta for å sende gebyr? Hva er reglene for purregebyr og inkasso? Det svarer vi på her.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/nytt-i-inkassoforskriften--endret-maksimalsats-for-purregebyr/

Få et faglig fellesskap og sparringspartnere

Ved å engasjere deg i lokale medlemsnettverk får du faglig og sosialt påfyll. Geir Høydalsvik oppfordrer alle til å utveksle erfaringer i ERFA-grupper.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/fa-et-faglig-fellesskap-og-sparringspartnere/

Næringsbegrepet i skatte- og avgiftsretten til behandling i Høyesterett

Når driver man skatte- og avgiftsmessig næring? Det spørsmålet rammet Ramme Gård, som nå tar dommen til Høyesterett.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/naringsbegrepet-i-skatte--og-avgiftsretten-til-behandling-i-hoyesterett/

SkatteFUNN 2022 – Foretak i vanskeligheter basert på regnskapet for 2021

Prinsipputtalelse fra Skatteetaten vedrørende Skattefunnprosjekt for 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattefunn-2022---foretak-i-vanskeligheter-basert-pa-regnskapet-for-2021/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.