Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Regnskap Norge-podden: Hvorfor digger Accountor regnskap?

På grunn av den rivende utviklingen som innbefatter digitalisering og den grønne reisen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-hvorfor-digger-accountor-regnskap/

Fjerner momsfritak på elbiler og innfører tilskuddsordning

Regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler fra og med 2023, men samtidig innføre en tilskuddsordning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/fjerner-momsfritak-pa-elbiler-og-innforer-tilskuddsordning/

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2022

Økt formueskattesats for upersonlige skattytere og omlegging av støtten til kjøp av elbiler er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsendringer-i-revidert-nasjonalbudsjett-2022/

Snart kan det bli uaktuelt å ha enkelte formuesobjekter i virksomheten

Forslag til nye regler for skattlegging av privat konsum i selskap vil gjøre det uaktuelt å ha bolig og fritidseiendommer, båter, fly og helikopter i virksomheten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/snart-kan-det-bli-uaktuelt-a-ha-enkelte-formuesobjekter-i-virksomheten/

Tidlig ferieplanlegging lønner seg

Å fastsette ferietidspunkt i god tid gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver, som ofte må tenke på bemanning i ferieperioden, og for arbeidstaker, som skal planlegge ferien sin.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/tidlig-ferieplanlegging-lonner-seg/

Ferie og feriepenger

Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ferie-og-feriepenger/

Digitalt medlemsmøte 7. juni

Gi dine innspill til Regnskap Norges strategiarbeid.
https://www.regnskapnorge.no/moteplasser/pamelding-til-innspillsmote-strategi/

Ingen fristutsettelse for årsregnskap og skattemelding

Finansdepartementet har avslått vår anmodning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ingen-utsettelse-av-fristen-for-arsregnskap-og-skattemelding/

Tematilsyn om kompensasjonsbekreftelser viser god kvalitet

Finanstilsynet har hatt tilsyn med hvordan regnskaps- og revisjonsbransjen har utført sine oppdrag med å bekrefte kompensasjonssøknader. Oppgaven er bestått.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/tematilsyn-om-kompensasjonsbekreftelser-viser-god-kvalitet/

Regnskap Norge-podden: Skatteekspert forklarer Carews tiltale om skatteunndragelse og Dæhlies skatteflukt

Hvorfor er Carew tiltalt for skatteunndragelse og hvorfor pakker Dæhlie langrennsskiene og drar? Hør Regnskap Norges egen skatteekspert ta for seg det siste årets mest omtalte skattesaker.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-skatteekspert-forklarer-carews-tiltale-om-skatteunndragelse-og-dahlies-skatteflukt/

Ny advokatlov: Slutt for rettsrådmonopolet

Stortinget vedtok loven 28. april. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/slutt-for-rettsradmonopolet/

Årsmelding 2021

Se Regnskap Norges årsberetning for 2021.
https://www.regnskapnorge.no/om-oss/arsmeldinger/

Krever momsfri reparasjon

Regnskap Norge og syv andre organisasjoner ber regjeringen om å innføre merverdiavgift med nullsats for reparasjoner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/krever-momsfri-reparasjon/

Slik skal el-bil med yrkeskjøring over 40 000 km verdsettes

El-bil med yrkeskjøring over 40 000 km skal verdsettes til 75 % av listepris som ny.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/slik-skal-el-bil-med-yrkeskjoring-over-40-000-km-verdsettes/

Dansk søsterorganisasjon besøker Regnskap Norge

Cereda reiser hjem med mye inspirasjon fra den norske regnskapsbransjen og deres bransjeforening.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/dansk-sosterorganisasjon-besoker-regnskap-norge/

20 000 arbeidsgivere risikerer tvangsmulkt

Arbeidsgivere som ikke oppfyller sin OTP-plikt, står i fare for å bli ilagt tvangsmulkt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/20-000-arbeidsgivere-risikerer-tvangsmulkt/

Kompensasjonsordning 4 - husk fristen 25. april

Fristen for tilskuddsperiodene november 2021, desember 2021 og januar 2022 løper ut 25. april. Det er ikke anledning til å søke utsettelse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-4---husk-fristen-25.-april/

Valgkomiteens innstilling 2022

Her er veiledende innstilling til Generalforsamlingen 14. juni 2022.
https://www.regnskapnorge.no/moteplasser/generalforsamling/valgkomiteens-innstilling-2022/

Regnskap Norge-podden: Dette bør du som skal rekruttere tenke på

Skal du ansette? Ukens gjest gir deg tips om rekruttering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-dette-bor-du-som-skal-rekruttere-tenke-pa/

Regnskap Norge følger opp differensiert arbeidsgiveravgift og foretak i økonomiske vanskeligheter

Regnskap Norge jobber med oppfølging både mot Skatteetaten og Finansdepartementet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/regnskap-norge-folger-opp-differensiert-arbeidsgiveravgift-og-foretak-i-okonomiske-vanskeligheter/

Ikke gjør disse to feilene i ny mva-melding

Skatteetaten opplever utfordringer knyttet til KID ved utbetaling og bruk av merknader.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ikke-gjor-disse-to-feilene-i-ny-mva-melding/

Ofte stilte spørsmål om ny mva-melding

Mva-meldingen skal leveres i nytt format innen 11. april. Regnskap Norges fagsupport svarer her på spørsmål om den nye mva-meldingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ofte-stilte-sporsmal-om-ny-mva-melding/

Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Her er en oversikt over de viktigste reglene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/lonn-og-arbeidstid--hva-gjelder-ved-bevegelige-helligdager/

Regnskap Norge-podden: Bærekraftig business – hvordan sikre bedriften for fremtiden

Rekruttering og krav fra investorer setter bærekraft på agendaen til stadig flere virksomheter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-barekraftig-business--hvordan-sikre-bedriften-for-fremtiden/

Husk avdragsfristen 31. mars for betalingsutsatte skatter og avgifter

Retten til å betale i avdrag opphører dersom én enkelt betalingsfrist ikke overholdes.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/husk-avdragsfristen-31.-mars-for-betalingsutsatte-skatter-og-avgifter/

Skattedirektoratet snur om «Kruse-Smith-modellen»

Skattedirektoratet går tilbake på nylig innskrenkende skattemessig fortolkning av ofte benyttet aksjeincentivmodell.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattedirektoratet-snur-om-kruse-smith-modellen/

Kom i gang med åpenhetsloven

1. juli trer den nye åpenhetsloven i kraft. Hensikten er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kom-i-gang-med-apenhetsloven/

Her legger Arbeidstilsynet sine kontroller i 2022

Det er en del gjengangere i listen over bransjer som kan vente seg besøk.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/her-legger-arbeidstilsynet-sine-kontroller-i-2022/

Ukraina-krigen - regnskapstjenester omfattes av sanksjonsregelverket

Finanstilsynet legger til grunn at regnskapstjenester omfattes av sanksjonsregelverket. Dette inkluderer bistand med rapportering til offentlige myndigheter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ukraina-krigen---regnskapstjenester-omfattes-av-sanksjonsregelverket/

Dette er endringene i forskrift om hjemmekontor

Forskriften slår blant annet fast at generelle regler for arbeidstid også gjelder på hjemmekontoret.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/dette-er-endringene-i-forskrift-om-hjemmekontor/

Differensiert arbeidsgiveravgift - uttalelse om bruk av tilleggsskatt for foretak i økonomiske vanskeligheter

Uttalelsen kan vedlegges tilsvar/klager til Skatteetaten på varsler og vedtak om ileggelse av tilleggsskatt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arbeidsgiveravgift/differensiert-arbeidsgiveravgift---uttalelse-om-bruk-av-tilleggsskatt-for-foretak-i-okonomiske-vanskeligheter/

Strengere krav til midlertidig ansettelse

Arbeidstakers rett til fast ansettelse styrkes fra og med 1. juli 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ny-sid-strengere-krav-til-midlertidig-ansettelsee/

Styrking av fedres rett til foreldrepenger

Endringer i folketrygdloven gir mer fleksibilitet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/styrking-av-fedres-rett-til-foreldrepenger/

Feriepenger på dagpenger mottatt i 2021

Arbeidsledige og permitterte får 10,2 % feriepenger på dagpenger mottatt i 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/feriepenger-pa-dagpenger-mottatt-i-2021/

Regnskap Norge-podden: Oppstartsbedrifter kveles i byråkrati

Det sier Geir Høydalsvik. Han frykter at bedrifter drukner i kostbare og tidkrevende administrative byrder.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-oppstartsbedrifter-kveles-i-byrakrati/

Nye regler for hjemmekontor fra juli 2022

Regjeringen har fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres fra arbeidstakers hjem.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/nye-regler-for-hjemmekontor-fra-juli-2022/

Sykefravær skaper store regnskapsproblemer

Regnskap Norge ber om fristutsettelse for skattemelding og årsregnskap.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/sykefravar-skaper-store-regnskapsproblemer/

Regnskapsbransjen rocker

Er ikke regnskapsførere en utdøende rase, som vil sovne stille inn over permene sine?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskapsbransjen-rocker/

Krav til regnskapsforetak om å ha samlet oversikt over utkontrakteringsavtaler

Regnskapsforetak er fra og med 2022 pliktig til ha en oppdatert oversikt over avtaler om utkontraktering. Det omfatter bl.a. avtaler om ekstern IT-drift og programvare.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/krav-til-regnskapsforetak-om-a-ha-samlet-oversikt-over-utkontrakteringsavtaler/

Nå kommer skattemeldingen 2021

Skattemeldingen for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 16. mars og 4. april.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/na-kommer-skattemeldingen-2021/

Arbeidstilsynet krever godkjenning for flere virksomheter

Et nytt register for virksomheter innen bilpleie, hjulskift og hjullagring skal bidra til å redusere svart arbeid.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/arbeidstilsynet-krever-godkjenning-for-flere-virksomheter/

Krigen i Ukraina – hva betyr det for regnskapet og kundene dine?

Hvordan kan krigen i Ukraina påvirke regnskapet, styrets aktsomhetsplikt og behovet for å ivareta ansatte?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/krigen-i-ukraina--hva-betyr-det-for-regnskapet-og-kundene-dine/

Netthandel i regnskapet – er det så vanskelig?

Netthandelen er høyere enn noen gang og står for all vekst i norsk handel. Dette medfører mange spørsmål om dokumentasjon og bokføring.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/netthandel-i-regnskapet--er-det-sa-vanskeligt/

KS Komplett er raskere og har fått ny drakt

Du som har logget deg på etter 1. mars, har sikkert sett at kvalitetssikringsverktøyet vårt både oppfører seg og ser annerledes ut.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ks-komplett-er-raskere-og-har-fatt-ny-drakt/

Forenklingsarbeidet operasjonaliseres!

Næringsministeren er på offensiven, og vi er fornøyde med at myndighetene har lyttet til rådene våre om operativt forenklingsarbeid.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/pressemeldinger/forenklingsarbeidet-operasjonaliseres/

Anti-hvitvasking – oppdaterte lister over høyrisikoland

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak ved geografisk risiko. EU og FATF har oppdatert sine lister over høyrisikoland.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/anti-hvitvasking--oppdaterte-lister-over-hoyrisikoland/

Skatteetaten kontrollerer bruk av differensiert arbeidsgiveravgift

Særlig utfordrende er kravet om at selskapet ikke kan ha vært i økonomiske vanskeligheter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arbeidsgiveravgift/skatteetaten-kontrollerer-bruk-av-redusert-arbeidsgiveravgift/

Velkommen til generalforsamling i Regnskap Norge 2022

Generalforsamlingen gjennomføres tirsdag 14. juni.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/velkommen-til-generalforsamling-i-regnskap-norge/

Lik lønn, men ulik ledelse

Regnskap Norges lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flere menn enn kvinner sitter i ledende posisjoner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/lik-lonn-men-ulik-ledelse/

Regnskap Norge-podden: @Regnskapsstudenten landet drømmejobben på Instagram

Ukens gjest brukte sosiale medier til å fortelle om hverdagen som regnskapsstudent. Det resulterte i jobbtilbud før siste eksamen var avlagt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-regnskapsstudenten-landet-drommejobben-pa-instagram/

Regjeringens rentekrav ruinerer bedriftene

For andre måned på rad øker konkursene. – Uakseptabelt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge, og peker blant annet på forsinkelsesrenten mange virksomheter har fått som følge av koronatiltakene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regjeringens-rentekrav-ruinerer-bedriftene/

Lovverket står i veien for bærekraftige valg

Regnskap Norge oppfordrer regjeringen se på hvordan skatte- og og avgiftsregler kan bidra til bærekraft fremfor å motarbeide det.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/lovverket-star-i-veien-for-barekraftige-valg/

Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger

Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ofte-stilte-sporsmal-om-ferie-og-feriepenger/

Konkurransen i systemleverandørmarkedet

Konkurransetilsynet har forlenget meldeplikten for Visma med to nye år.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/konkurransen-i-systemleverandormarkedet/

Nytt avstemmingsskjema for merverdiavgift i KS Komplett

Det nye avstemmingsskjemaet er tilpasset ny MVA-melding, som fra 2022 baseres på standard SAF-T MVA-koder og ikke er skjemabasert med faste poster som tidligere.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/nytt-avstemmingsskjema-for-merverdiavgift-i-ks-komplett/

Regnskap Norge-podden: Kompensasjonsordningen – et magisk samarbeid

Private og offentlige aktører har viet store ressurser på å bistå næringslivet med kompensasjonsordningene. Ordningen har ført til en spennende utvikling for offentlig forvaltning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-kompensasjonsordningen--et-magisk-samarbeid/

Hans Christian Ellefsen er nytt medlem i Verdipapirlovutvalget

Finansdepartementet har oppnevnt seks nye medlemmer som skal utrede regler om bærekraftsrapportering. 
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hans-christian-ellefsen-er-nytt-medlem-i-verdipapirlovutvalget/

Hvordan innovere i regnskapsbransjen

Hva er innovasjon, hvor kan virksomheten begynne og hva skal til for å lykkes?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hvordan-innovere-i-regnskapsbransjen/

Gjør en forskjell for bransjen!

Brenner du for regnskapsbransjen og vil være med å påvirke bør du vurdere et verv i foreningen din.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/gjor-en-forskjell-for-regnskapsbransjen/

Nye nasjonale risikovurderinger for 2022

Trusselbildet mot Norge blir stadig mer sammensatt og alvorlig – norske virksomheter tar ikke situasjonen nok på alvor.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/nye-nasjonale-risikovurderinger-for-2022/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.