Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Søknadsportalen for utsettelse av skattemeldingen er åpen

Søknaden om utsettelse av skattemeldingen til 20. august må sendes i den nye søknadsportalen på skatteetaten.no.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/soknadsportalen-for-utsettelse-av-skattemeldingen-er-apen/

Hør på podkast i sommer

Trenger du noe å lytte til på late feriedager? Regnskap Norge-podden er aldri langt unna.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hor-pa-podkast-i-sommer/

Ytterligere utsettelse av skattemeldingsfristen

Finansdepartementet har gitt regnskapsførere og revisorer ny utsettelse av skattemeldingsfristen til 20. august for inntil fem pst. av kundemassen, etter søknad.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ytterligere-utsettelse-av-skattemeldingsfristen/

Utsatt skattemeldingsfrist til 4. juli

På grunn av tekniske problemer med innleveringstjenestene som oppsto 29. juni, utsettes leveringsfristen for skattemeldingen fra 30. juni 2022 til 4. juli 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/utsatt-skattemeldingsfrist-til-4-juli/

Redusert tvangsmulkt for skattemeldingen 2021

Skattedirektoratet bekrefter at maksimalbeløpet for tvangsmulkt ved manglende levering av skattemeldingen for 2021 blir redusert fra 61 150 kroner til 12 230 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/redusert-tvangsmulkt-for-skattemeldingen-2021/

Sommer, sol og svindel – hvordan unngå å bli lurt?

Fakturabedrageri utgjør en betydelig risiko for norsk næringsliv og ikke minst for regnskapsbransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/sommer-sol-og-svindel--hvordan-unnga-a-bli-lurt/

Kom i gang med åpenhetsloven

1. juli trer den nye åpenhetsloven i kraft. Hensikten er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kom-i-gang-med-apenhetsloven/

Regelendringer fra 1. juli

Her er en oversikt over endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 på Finansdepartementets ansvarsområde.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/regelendringer-fra-1.-juli/

Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren er bedriftens mann eller dame

Regnskapsføreren kontrollerer ikke bedriftene. Hen sitter på innsiden, bidrar til beslutningstakingen og utvikler virksomhetene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-regnskapsforeren-er-bedriftens-mann-eller-dame/

Ofte stilte spørsmål: Bokføring av kontantsalg

Få svar på ofte stilte spørsmål om bokføring og dokumentasjon av kontantsalg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/ofte-stilte-sporsmal-bokforing-av-kontantsalg/

Finansdepartementet har lagt frem proposisjon om ny regnskapsførerlov

Finansdepartementet følger i hovedsak opp regnskapsførerlovutvalgets forslag, men skjerper blant annet inn på sanksjonsbestemmelsene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/finansdepartemenet-har-lagt-frem-proposisjon-om-ny-regnskapsforerlov/

Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger

Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ofte-stilte-sporsmal-om-ferie-og-feriepenger/

Aktuelt å forby regnskaps- og revisjonstjenester til alle selskaper etablert i Russland

EU har besluttet å utvide sanksjonsområdet til alle juridiske selskaper mv etablert i Russland. Det må forventes at Norge slutter seg til de utvidede sanksjonene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/aktuelt-a-forby-regnskaps--og-revisjonstjenester-til-russiske-selskaper/

Regnskap Norges bærekraftsrapport 2021

Denne uken har Regnskap Norge publisert bransjeforeningens første bærekraftsrapport.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/regnskap-norges-barekraftsrapport-2021/

Nytt styre i Regnskap Norge

Vi gratulerer styret og ser frem til et godt samarbeid.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/nytt-styre-i-regnskap-norge/

Nytt mva-kaos på elbiler

I dag ble det klart at regjeringen likevel innfører mva-fritak på elbiler opp til 500 000 kr. Den nye løsningen skaper store utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/nytt-mva-kaos-pa-elbiler/

Påminnelser om betaling av tilsynsavgift

Regnskapsførere har fått påminnelse som kan gi inntrykk av at tilsynsavgift må betales før forfall. Påminnelsene skyldes en feil hos Skatteetaten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/paminnelser-om-betaling-av-tilsynsavgift/

Regnskap Norge-podden: Moms – er det så komplisert?

Hør Regnskap Norges mva-ekspert gå igjennom de mest aktuelle og krevende momsreglene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-moms--er-det-sa-komplisert/

Ikke innlevert mva-melding vil ikke medføre sanksjoner

Det vil ikke ilegges tvangsmulkt eller beregnes forsinkelsesrenter til og med mandag 13. juni.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ikke-innlevert-mva-melding-vil-ikke-medfore-sanksjoner/

Oppdatert: Systemfeil i Skatteetatens mva-portal

Regnskap Norge har fått opplyst at den mest alvorlige systemfeilen er rettet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/systemfeil-i-skatteetatens-mva-portal/

Høyt engasjement på medlemsmøte om strategi

Rekruttering var ett av temaene som engasjerte medlemmene på møtet om Regnskap Norges strategiske plan.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/hoyt-engasjement-pa-medlemsmote-om-strategi/

Flere bør ta ansvar for pensjonsrapportering

Leverer du lønnstjenester uten å ha ansvar for å rapportere pensjonsgrunnlaget til pensjonsleverandøren?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/flere-bor-ta-ansvar-for-pensjonsrapportering/

Husk frist for pensjon fra første krone

Overgangsreglene innebærer at bedrifter med OTP må ha tilpasset pensjonsordninger innen 30. juni.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/husk-frist-for-pensjon-fra-forste-krone/

Ferievikarer – hva må du huske på?

Få oversikt over viktige regler rundt bruken av ferievikarer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ferievikarer--hva-ma-du-huske-pa/

Ofte stilte spørsmål: Oppdragsutførelse

Hva må oppdragsutførelsen omfatte? Les fagsupportens svar på ofte stilte spørsmål om oppdragsutførelsen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/ofte-stilte-sporsmal-oppdragsutforelse/

Må du fremdeles ha kontorsted nær kunden?

Eller har teknologiske løsninger gjort geografisk beliggenhet mindre viktig? Regnskap Norge har sett nærmere på hva adressedata kan fortelle om betydningen av lokalisering og kort reiseavstand.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ma-du-fremdeles-ha-kontorsted-nar-kunden/

Fortsatt lang saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene

Saksbehandlingstid for tiden på 14-15 virkedager.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/fortsatt-lang-saksbehandlingstid-hos-bronnoysundregistrene/

Regnskap Norge-podden: Slik takler du hersketeknikker

Har du opplevd å bli latterliggjort, skampålagt eller usynliggjort? Da har du kanskje blitt utsatt for hersketeknikker.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-slik-takler-du-hersketeknikker/

Ofte stilte spørsmål: Oppbevaring av regnskapsmateriale

Mange lurer på hvordan regnskapsmateriale skal oppbevares. Her svarer Regnskap Norges fagsupport på utvalgte spørsmål om oppbevaring av regnskapsmateriale.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/ofte-stilte-sporsmal-oppbevaring-av-regnskapsmateriale/

Historisk nordisk samling hos Regnskap Norge

For første gang er Danmark representert som fullverdig medlem i Nordic Accountant Federation (NAF).
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/historisk-nordisk-samling-hos-regnskap-norge/

Slik får du mer ut av fagsupporten

Regnskap Norges fagsupport gjør medlemmenes hverdag enklere og mer lønnsom. Vårt mål er å løfte kvaliteten i bransjen!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/slik_for_du_mer_ut_av_fagsupporten/

Er det forsvarlig å dele ut utbytte?

Utdeling av utbytte i 2022 påvirkes av etterdønningene fra koronapandemien og krigen i Ukraina.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/er-det-forsvarlig-a-dele-ut-utbytte/

Fristutsettelse for skattemelding

Regnskapsfører som søker om utsettelse på vegne av sine kunder innen 31. mai får utsatt frist til 30. juni.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/fristutsettelse-for-skattemelding/

Folketrygdens grunnbeløp økes til 111 477 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2022. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2022 blir dermed kr 109 784.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/folketrygdens-grunnbelop-okes-til-111-477-kroner/

Hvorfor blir NACE-koden plutselig viktig?

Fremover kan NACE-koden påvirke hvilke betingelser virksomheten får i banken, og om virksomheten i det hele tatt kan få kreditt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/hvorfor-blir-nace-koden-plutselig-viktig/

Regnskap Norge-podden: Hvorfor digger Accountor regnskap?

På grunn av den rivende utviklingen som innbefatter digitalisering og den grønne reisen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-hvorfor-digger-accountor-regnskap/

Fjerner momsfritak på elbiler og innfører tilskuddsordning

Regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler fra og med 2023, men samtidig innføre en tilskuddsordning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/fjerner-momsfritak-pa-elbiler-og-innforer-tilskuddsordning/

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2022

Økt formueskattesats for upersonlige skattytere og omlegging av støtten til kjøp av elbiler er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsendringer-i-revidert-nasjonalbudsjett-2022/

Snart kan det bli uaktuelt å ha enkelte formuesobjekter i virksomheten

Forslag til nye regler for skattlegging av privat konsum i selskap vil gjøre det uaktuelt å ha bolig og fritidseiendommer, båter, fly og helikopter i virksomheten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/snart-kan-det-bli-uaktuelt-a-ha-enkelte-formuesobjekter-i-virksomheten/

Tidlig ferieplanlegging lønner seg

Å fastsette ferietidspunkt i god tid gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver, som ofte må tenke på bemanning i ferieperioden, og for arbeidstaker, som skal planlegge ferien sin.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/tidlig-ferieplanlegging-lonner-seg/

Ferie og feriepenger

Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ferie-og-feriepenger/

Digitalt medlemsmøte 7. juni

Gi dine innspill til Regnskap Norges strategiarbeid.
https://www.regnskapnorge.no/moteplasser/pamelding-til-innspillsmote-strategi/

Ingen fristutsettelse for årsregnskap og skattemelding

Finansdepartementet har avslått vår anmodning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ingen-utsettelse-av-fristen-for-arsregnskap-og-skattemelding/

Tematilsyn om kompensasjonsbekreftelser viser god kvalitet

Finanstilsynet har hatt tilsyn med hvordan regnskaps- og revisjonsbransjen har utført sine oppdrag med å bekrefte kompensasjonssøknader. Oppgaven er bestått.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/tematilsyn-om-kompensasjonsbekreftelser-viser-god-kvalitet/

Regnskap Norge-podden: Skatteekspert forklarer Carews tiltale om skatteunndragelse og Dæhlies skatteflukt

Hvorfor er Carew tiltalt for skatteunndragelse og hvorfor pakker Dæhlie langrennsskiene og drar? Hør Regnskap Norges egen skatteekspert ta for seg det siste årets mest omtalte skattesaker.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-skatteekspert-forklarer-carews-tiltale-om-skatteunndragelse-og-dahlies-skatteflukt/

Ny advokatlov: Slutt for rettsrådmonopolet

Stortinget vedtok loven 28. april. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/slutt-for-rettsradmonopolet/

Årsmelding 2021

Se Regnskap Norges årsberetning for 2021.
https://www.regnskapnorge.no/om-oss/arsmeldinger/

Krever momsfri reparasjon

Regnskap Norge og syv andre organisasjoner ber regjeringen om å innføre merverdiavgift med nullsats for reparasjoner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/krever-momsfri-reparasjon/

Slik skal el-bil med yrkeskjøring over 40 000 km verdsettes

El-bil med yrkeskjøring over 40 000 km skal verdsettes til 75 % av listepris som ny.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/slik-skal-el-bil-med-yrkeskjoring-over-40-000-km-verdsettes/

Dansk søsterorganisasjon besøker Regnskap Norge

Cereda reiser hjem med mye inspirasjon fra den norske regnskapsbransjen og deres bransjeforening.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/dansk-sosterorganisasjon-besoker-regnskap-norge/

20 000 arbeidsgivere risikerer tvangsmulkt

Arbeidsgivere som ikke oppfyller sin OTP-plikt, står i fare for å bli ilagt tvangsmulkt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/20-000-arbeidsgivere-risikerer-tvangsmulkt/

Kompensasjonsordning 4 - husk fristen 25. april

Fristen for tilskuddsperiodene november 2021, desember 2021 og januar 2022 løper ut 25. april. Det er ikke anledning til å søke utsettelse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-4---husk-fristen-25.-april/

Valgkomiteens innstilling 2022

Her er veiledende innstilling til Generalforsamlingen 14. juni 2022.
https://www.regnskapnorge.no/moteplasser/generalforsamling/valgkomiteens-innstilling-2022/

Regnskap Norge-podden: Dette bør du som skal rekruttere tenke på

Skal du ansette? Ukens gjest gir deg tips om rekruttering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-dette-bor-du-som-skal-rekruttere-tenke-pa/

Regnskap Norge følger opp differensiert arbeidsgiveravgift og foretak i økonomiske vanskeligheter

Regnskap Norge jobber med oppfølging både mot Skatteetaten og Finansdepartementet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/regnskap-norge-folger-opp-differensiert-arbeidsgiveravgift-og-foretak-i-okonomiske-vanskeligheter/

Ikke gjør disse to feilene i ny mva-melding

Skatteetaten opplever utfordringer knyttet til KID ved utbetaling og bruk av merknader.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ikke-gjor-disse-to-feilene-i-ny-mva-melding/

Ofte stilte spørsmål om ny mva-melding

Mva-meldingen skal leveres i nytt format innen 11. april. Regnskap Norges fagsupport svarer her på spørsmål om den nye mva-meldingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ofte-stilte-sporsmal-om-ny-mva-melding/

Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Her er en oversikt over de viktigste reglene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/lonn-og-arbeidstid--hva-gjelder-ved-bevegelige-helligdager/

Regnskap Norge-podden: Bærekraftig business – hvordan sikre bedriften for fremtiden

Rekruttering og krav fra investorer setter bærekraft på agendaen til stadig flere virksomheter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-barekraftig-business--hvordan-sikre-bedriften-for-fremtiden/

Husk avdragsfristen 31. mars for betalingsutsatte skatter og avgifter

Retten til å betale i avdrag opphører dersom én enkelt betalingsfrist ikke overholdes.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/husk-avdragsfristen-31.-mars-for-betalingsutsatte-skatter-og-avgifter/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.