Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

DNB og Sparebank 1-alliansen kjøper opp 2/3 av Uni Micro

Sterke bindinger mellom aktørene i bransjen kan være til hinder for en effektiv konkurranse og partenes uavhengighet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/dnb-og-sparebank-1-alliansen-kjoper-opp-23-av-uni-micro/

Kompensasjonsordning 2 – Start forberedelsene før jul

Næringsministeren oppfordrer bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor til å skaffe seg det.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2--start-forberedelsene-for-jul/

Regnskap Norge-podden: Om å bygge opp en virksomhet, kommunikasjon og omdømme

Møt Ole Christian Apeland, en av Norges mest erfarne kommunikasjonsrådgivere.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden/

Ny revisorlov trer i kraft 1. januar 2021

Lovens tittel er Lov om revisjon og revisorer (revisorloven).
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/revisjon/ny-revisorlov-trer-i-kraft-1.-januar-2021/

Kompensasjonsordning 1 – erfaringer fra saksbehandlingen

Skatteetaten har sendt større foretak oversikt over hyppig forekommende feil, og oppfordrer mottakerne til å gjennomgå egne søknader for eventuelt å korrigere disse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-1--erfaringer-fra-saksbehandlingen/

Digitale julebord for ansatte er skattefritt

Julebord er ett av flere skatterelaterte temaer som tas opp av Skattedirektoratet i egen uttalelse om arbeidstakere på hjemmekontor.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/digitale-julebord-for-ansatte-er-skattefritt/

Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall - OPPDATERT

Artikkelen er oppdatert med endringer fra forliket på Stortinget.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/ny-kompensasjonsordning-for-bedrifter-med-stort-omsetningsfall/

Snart reduseres oppbevaringstiden for tolldokumentasjon

Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og går inn for å redusere oppbevaringstiden for tolldokumentasjon fra ti til fem år.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/snart-reduseres-oppbevaringstiden-for-tolldokumentasjon/

Ytterligere utsettelse med nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav

Forliket på Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks måneder.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ytterligere-utsettelse-med-nedbetaling-av-forfalte-skatte--og-avgiftskrav/

Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet

Tvangsmulkt gjeninnføres fra november.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/korona---konsekvenser-for-skatte--og-avgiftsrelaterte-frister-satser-og-tvangsmulkt/

Enighet på Stortinget om nye korona-tiltak

Blant tiltakene er justeringer i den nye kompensasjonsordningen og videreføring av lav momssats på 6 prosent første halvår 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/enighet-pa-stortinget-om-nye-korona-tiltak/

Koronakrisen gir ikke alene grunnlag for forkortet varslingsfrist ved permitteringer

Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/varslingsfrist-ved-permitteringer/

Unntak for krav til kassasystem ved lavt kontantsalg

Bokføringspliktige som har kontantsalg under 50 000 kroner fra fast forretningssted i løpet av et regnskapsår, trenger ikke å benytte produkterklært kassasystem for å registrere og dokumentere kontantsalg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/unntak-for-krav-til-kassasystem-ved-lavt-kontantsalg/

SAF-T regnskapsfil skal kunne leveres

Skattedirektoratet forutsetter at bokføringspliktige har fått nødvendig funksjonalitet på plass.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/saf-t-regnskapsfil-skal-kunne-leveres/

Nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav

For de som har søkt om midlertidig utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav legges det opp til nedbetaling i 6 månedlige terminer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/nedbetaling-av-forfalte-skatte--og-avgiftskrav/

Grønne støtteordninger til morgendagens arbeidsliv

Regjeringen bevilger penger til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsutvikling/gronne-stotteordninger-til-morgendagens-arbeidsliv/

Vil dekke utgifter som skyldes innreisekarantene

Ny ordning skal dekke utgifter bedrifter har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/okonomistyring/vil-dekke-utgifter-for-innreisekarantene/

Egen støtteordning til store publikumsåpne arrangementer

Regjeringen foreslår å gi 300 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/okonomistyring/egen-stotteordning-til-store-publikumsapne-arrangementer/

Nytt drosjeregelverk trådte i kraft 1. november

Skatteetaten med klar anbefaling om å bruke regnskapsfører. Dette for å sikre at alt gjøres riktig.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatteetaten-med-klar-anbefaling-om-a-bruke-regnskapsforer/

Rundskriv fra Finanstilsynet om utkontraktering

Det er utarbeidet en veiledning om utkontraktering for foretak under tilsyn. Den påvirker ikke dagens rammer for regnskapsbedrifter, men det er flere forhold å tenke på.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/veiledning-om-utkontraktering/

Lønnstilskudd - oppdragsbekreftelse

Bistår dere kunder med å søke eller bekrefte søknader om lønnstilskudd? Her finner du en oppdragsbekreftelse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/lonnstilskudd---oppdragsbekreftelse/

Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren er næringslivets fastlege

Møt utfordrer, sivilingeniør, gründer og daglig leder i Sum, Roar Voll, om regnskapsførerens rolle og mulighetsrommet for bransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-regnskapsforeren-er-naringslivets-fastlege/

Har du rett overføringsgrunnlag for personopplysninger?

Schrems II-dommen i EU stoppet effektivt mange overføringer av personopplysninger til land utenfor EØS. Hva betyr dommen, skal jeg vente og se – eller brette opp ermene?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/har-du-rett-overforingsgrunnlag-for-personopplysninger/

Forlenger regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger

Regjeringen foreslår å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger, samt forhøyet dagpengesats.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/forlenger-regler-for-sykepenger-omsorgspenger-og-dagpenger/

Faktaside om regnskapsbransjen

Vi har satt opp en egen faktaside om regnskapsbransjen. Her finner du oversikt over omsetning, største aktører, markedsstruktur, konsolidering, priser,
https://www.regnskapnorge.no/link/c51e65e8a6964a928ed45915ea92a1a0.aspx

Lønnstilskuddsordningen – husk fristen 5. november

Fristen for å søke om lønnstilskudd for permitterte ansatte som ble tatt tilbake i arbeid i juli og august er 5. november.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/lonnstilskuddsordningen--husk-fristen-5.-november/

Kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen utvides

Ordningen utvides med to måneder, til ut februar. Kravet til omsetningsfall senkes til 30 prosent, støtteandelen økes til 60 prosent og det øvre taket på tilskudd heves.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordningen-for-reiselivsnaringen-utvides/

Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår

Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/rapportering-av-mellombalanser-til-regnskapsregisteret-innfores-fra-nyttar/

Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november

Endringen innebærer at alle henvendelser om skatt i fremtiden skal rettes til Skatteetaten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatteetaten-overtar-skatteoppkrevingen-fra-kommunene-1.-november/

Næringslivets adgang til å bruke digitale møter forlenges til 1. juni 2021

Myndighetene forlenger virketiden for midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/naringslivets-adgang-til-a-bruke-digitale-moter-forlenges-til-1.-juni-2021/

Kompensasjonssøknad faste kostnader – skjemamal til bekreftelsene

Vi har utarbeidet maler til bruk ved utarbeidelse av regnskapsførers bekreftelse til søknadene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonssoknad-faste-kostnader--skjemamal-til-bekreftelsene/

Kompensasjon faste kostnader - husk siste frist 31. oktober

Siste frist for å søke om tilskudd for månedene juni, juli og august er 31. oktober.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjon-faste-kostnader---siste-frist-31.-oktober/

Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – fra 80 til 60 prosent dekning

Reduksjonen får virkning for november og desember 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjon-for-naringsdrivende-og-frilansere--fra-80-til-60-prosent-dekning/

Streng tidsfrist for inngåelse av justeringsavtale

Høyesterett har slått fast at fristen for å inngå justeringsavtale samsvarer med fristen for å levere mva-meldingen for den mva-terminen overdragelse av kapitalvare skjer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/streng-tidsfrist-for-inngaelse-av-justeringsavtale/

Regnskap Norge-podden: Løsningen på fremtidens ressursproblem

Det finnes ikke søppel mer, hevder Norsk Gjenvinning. Hva mener de med det og hvordan jobber de med endring?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-norsk-gjenvinning/

DU kan få dobbeltarbeid fra 1. desember!

Du som er regnskapsfører og ikke har avklart tilganger og autorisasjoner for betaling i kundens bank før 1. desember, er i beste fall på vei til å få masse kjedelig dobbeltarbeid. Men tar du grep nå, kan du unngå problemer!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/du-kan-fa-dobbeltarbeid-fra-1.-desember/

Nyhet: RN fri

Vi lanserer abonnementsløsning for nettkurs.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/rn-fri/

Regnskap Norge inngår strategisk samarbeid med DIBkunnskap

Samarbeidet vil gi medlemmene et mer helhetlig tilbud, med ubegrenset tilgang til våre nettkurs og DIBkunnskaps oppslag- og rådgivningsverktøy.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-inngar-strategisk-samarbeid-med-dibkunnskap/

Signeringsrettigheter i ny registreringsløsning for mva

Regnskapsfører vil kunne bistå kunden med mva-registrering. Dette har Regnskap Norge jobbet for.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/signeringsrettigheter-i-ny-registreringslosning-for-mva/

Ny revisorlov snart klar

Den nye loven vil gi regnskapsførere med enkeltpersonforetak revisjonsplikt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/revisjon/ny-revisorlov-snart-klar/

Detaljer på plass for den nye støtteordningen for reiselivsnæringen

Foretaket må kunne vise til et omsetningsfall på minst 40 prosent. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte søknaden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/detaljer-pa-plass-for-den-nye-stotteordningen-for-reiselivsnaringen/

Forslag om at digitale og fysiske møter likestilles i boliglovgivningen

Midlertidig lov oppheves 1. november 2020
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/digitale-og-fysiske-moter-likestilles/

Har du brukt kalkulatoren på kompensasjonsordning.no?

Vær oppmerksom på at den ikke tar høyde for alle faktorer som påvirker tilskuddet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/bruker-du-kalkulatoren-pa-kompensasjonsordning.no/

Permitterte arbeidstakere kan opprettholde medlemskap i pensjonsordning

Midlertidige regler om medlemskap for permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges frem til og med 30. juni 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/permitterte-arbeidstakere-kan-opprettholde-medlemskap-i-pensjonsordning/

Passord – til glede og besvær

Hvor vanskelig er det å lage gode passord som sikrer digitale ressurser på en effektiv måte?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/passord--til-glede-og-besvar/

Lav mva-sats på 6 prosent videreføres ut 2020

Stortinget vedtok fredag 9. oktober 2020 å utvide ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % ut året.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/lav-mva-sats-pa-6-prosent-viderefores-ut-2020/

Regnskap Norge kommenterer statsbudsjettet 2021

Opptak av Regnskap Norges webinar der fagpersoner kommenterer regjeringens statbudsjett for 2021. Webinaret ble sendt 08.10.2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/opptak-av-webinar-om-statsbudsjett/

Regnskap Norges gjennomslag i statsbudsjettet

Det er gledelig å se at det næringspolitiske arbeidet gir avkastning. At regjeringen tar opp igjen saken om naturalytelser er et bevis på det.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/statsbudsjettet--regnskap-norges-kommentarer-til-bransjerelaterte-endringer/

Statsbudsjettet 2021 - Vaksiner blir skattefrie

Regjeringen foreslår at influensavaksine og eventuelle pandemivaksiner dekket av arbeidsgiver, skal være skattefrie fra 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/statsbudsjettet-2021---vaksiner-skattefritt-fra-2021/

Statsbudsjettet 2021 - Utleggstrekk i a-meldingen

I statsbudsjettet fremmes det forslag om at utleggstrekk utstedt av skatteoppkrever skal innrapporteres gjennom a–meldingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/statsbudsjettet-2021---utleggstrekk-i-a-meldingen/

Statsbudsjettet 2021 – Endringer på formuesskatteområdet

Regjeringen foreslår flere endringer og justeringer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/statsbudsjettet-2021--okt-rabatt-pa-arbeidende-kapital/

Statsbudsjettet 2021 - Den skattefrie gavegrensen økes fra 2 000 til 5 000 kroner

Regjeringen lover å gjøre regelverket for naturalytelser enklere å praktisere for arbeidsgivere.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/den-skattefrie-gavegrensen-okes-fra-2-000-til-5-000-kroner/

Statsbudsjettet 2021 - Trapper ned permitteringsordningen

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gå tilbake til permitteringsperiode på 26 uker fra 1. juli 2021 dersom forholdene ligger til rette for det.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/trapper-ned-permitteringsordningen/

Skatte- og avgiftsopplegget 2021 – forslag til statsbudsjett

Grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes og de administrative pliktene skal forenkles.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsopplegget-2021--forslag-til-statsbudsjett/

Regnskap Norge-podden: Hvordan jobbe med hvitvaskingsregelverket?

Hvordan implementere hvitvaskingsregelverket? Hva betegnes som en mistenkelig transaksjon? Dette er spørsmål som besvares i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-hvordan-jobbe-med-hvitvaskingsregelverket/

Bidra til å forbedre skattemeldingen for næringsdrivende

Er du interessert i å delta i pilotdrift neste år?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/bidra-til-a-forbedre-skattemeldingen-for-naringsdrivende/

Lettere å flytte lån i lånegarantiordningen

Finansdepartementet har besluttet å gjøre det mulig for bedriftene å flytte garanterte lån fra én bank til en annen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/lettere-a-flytte-lan-i-lanegarantiordningen/

Nedsettelse av purregebyr og inkassosalærer

Endringene gjelder inndriving av pengekrav som forfaller etter 1. oktober 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/nedsettelse-av-inkassosalarer/

Julebord og skatt i koronatid – mindre grupper godtas

Skattefrihet beholdes uavhengig av om arbeidsgiver dekker middagen i form av gavekort eller refusjon av utgifter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/julebord-og-skatt-i-koronatid--mindre-grupper-godtas/

Den digitale hverdagen krever bevissthet

Data er verdifullt for bedriftene – og for kriminelle. Som regnskapsfører skal du ivareta sikkerheten rundt kundedata. Økt bevissthet om IT-sikkerhet er nøkkelen. 
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/den-digitale-hverdagen-krever-bevissthet/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.