Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Revidert nasjonalbudsjett 2021 – kompensasjonsordninger forlenges

Støtteordningene for næringslivet foreslås forlenget, og insentivene i ordningene foreslås forbedret.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/revidert-nasjonalbudsjett-2021---kompensasjonsordninger-forlenges/

Krisetiltak knyttet til lønn og HR i revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen vil normaliserepermitteringslengen, og foreslår å forlenge ordninger knyttet til sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/krisetiltak-knyttet-til-lonn-og-hr-i-revidert-nasjonalbudsjett-2021/

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021

Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats, forlengelse av unntak fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati, samt skattelette for pensjonister og justeringer av reglene om kildeskatt på renter og royalty er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsendringer-i-revidert-nasjonalbudsjett-2021/

Skattepliktige naturalytelser – oppdateringer og endringer

Skattedirektoratet har oppdatert sin spørsmål- og svarside med eksempler på bruk av reglene for naturalytelser.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattepliktige-naturalytelser--oppdateringer-og-endringer/

Regnskap Norge-podden: Digitalisering, konsolidering og bærekraftsrapportering

Hvordan beskriver ukens gjest regnskapsbransjen? Sexy! Digitalisering, konsolidering og bærekraftsrapportering er tema når Ronny Thomas Jenssen i Sparebank 1 Regnskapshuset gjester Regnskap Norge-podden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-digitalisering-konsolidering-og-barekraftsrapportering/

Et steg nærmere utsatt årsregnskapsfrist

Finansdepartementet har avgitt proposisjon til Stortinget som følger opp det tidligere høringsforslaget om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/et-steg-narmere-utsatt-arsregnskapsfrist/

Ikke levert årsregnskap 2019 – tvangsoppløsning iverksettes 11. juni 2021

Aller siste frist for innsendelse, før tingretten blir orientert om at tvangsoppløsning kan iverksettes, er satt til 11. juni 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/ikke-levert-arsregnskap-2019--tvangsopplosning-iverksettes-11.-juni/

Tilskuddsordning innreisekarantene – mandag 10. mai åpnes det for søknader

Betingelsene for å få kompensert utgifter ved innreisekarantene er offentliggjort.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/tilskuddsordning-innreisekarantene--mandag-10.-mai-apnes-det-for-soknader/

Kompensasjonsordning 2 - tapt varelager og andre endringer

Regjeringen varsler om nye endringer i kompensasjonsordningen. Rundt 20. mai skal det bli mulig å søke om kompensasjon for mars - april.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2---nye-endringer-pa-gang/

Ledig verv i Regnskap Norges kvalitetskontrollutvalg

Er du opptatt av kvalitet i bransjen, vil utvikle kompetansen og samtidig bidra inn i foreningen?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/vil-du-bidra-til-kvalitetsarbeidet-i-bransjen/

Det blir ingen arbeidsgiverperiode II

Det foreslås i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/det-blir-ingen-arbeidsgiverperiode-ii/

Hva er det egentlig greit å signere digitalt?

I denne artikkelen vil vi redegjøre nærmere for hva det er akseptabelt å signere digitalt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/hva-er-det-egentlig-greit-a-signere-digitalt/

Midlertidig ordning om rett til feriepenger på dagpenger er vedtatt

Det er vedtatt å innføre midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling sommeren 2021 og 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/midlertidig-rett-til-feriepenger/

Hvordan verdsette brukte materialer i regnskapet?

Regnskap Norge har deltatt i et europeisk samarbeid som har utviklet et forslag til en felles metode for verdsettelse av brukte materialer i balanseregnskapet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hvordan-verdsette-brukte-materialer-i-regnskapet/

Skattemeldingen 2020 – tips og råd

Hva må du passe på, og trenger du i det hele tatt å fylle den ut?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-2020--tips-og-rad/

Korona: Reglene for ferie og feriepenger i 2021

Svar på spørsmål om ferie og feriepenger knyttet til koronasituasjonen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/korona-reglene-for-ferie-og-feriepenger-i-2021/

Regnskap Norge-podden: Det er god business å tenke trippel bunnlinje

CEO i Amesto, Siri Nilssen, forteller i denne ukens episode om hvordan et av Norges største regnskapsselskaper jobber med den triple bunnlinjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-det-er-god-business-a-tenke-trippel-bunnlinje/

Søknad om lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Søknadsportalen åpner 3. mai, og endelig søknadsfrist er 30. september.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/soknad-om-lonnsstotte-for-a-ta-permitterte-tilbake-i-jobb/

Søknadsfristen for støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer forlenges

Regjeringen forlenger søknadsfristen til 20. mai, og viderefører ordningen for 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/soknadsfristen-for-stotteordningen-for-store-publikumsapne-arrangementer-forlenges/

Regjeringen vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift

Regjeringen foreslår at innbetaling av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/regjeringen-vil-utsette-og-forlenge-innbetalingsperioden-for-utsatt-skatt-og-avgift/

Aksjeoppgaven 2020 (RF-1088) – feilutsendt brev fra skatteetaten

Aksjeoppgave med feilaktig rekalkulerte formuesverdier er sendt ut til mange personlige aksjonærer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/aksjeoppgaven-2020-rf-1088--feilutsendt-brev-fra-skatteetaten/

Teknisk oppgradering og brukerdrevet utvikling av KS Komplett

Hva vi jobber med og hvordan du kan bidra til utviklingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/teknisk-oppgradering-og-brukerdrevet-utvikling-av-ks-komplett/

Nye veiledere og oppdaterte avstemmingsskjema i KS Komplett

På kskomplett.no kan du nå både oppdatere deg på nyheter om verktøyet og få hjelp om bruk i FAQ’en.  
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/nye-veiledere-og-oppdaterte-avstemmingsskjema-i-ks-komplett/

Permittering – utvidet avbruddsperiode fra 6 til 10 uker

Endring i permitteringsreglene gjør at permitterte arbeidstakere kan komme tilbake på jobb uten at bedriftene må ta stor risiko.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/permittering--utvidet-avbruddsperioden-fra-6-til-10-uker/

Kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere

Arbeidstakere fra EØS-området får kompensasjon for den tiden de er forhindret i å komme på jobb mens grensene i Norge er stengte.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-for-utenlandske-arbeidstakere/

Levering av mva-melding for 1. termin og 2. termin 2021

Skatteetaten presiserer at det er viktig å levere innen fristen – allerede få uker etter vil de starte med skjønnfastsettelse og tilleggsskatt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/levering-av-mva-melding-for-1.-termin-og-2.-termin-2021/

Valgkomiteens innstilling 2021

Valgkomiteen avgir veiledende innstilling til verv i styre og utvalg. Her presenterer vi valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 15. juni 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/valgkomiteens-innstilling-2021/

Skattemeldingen 2020 - næringsdrivende får anledning til å søke utsettelse til 20. august (OPPDATERT)

Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke. Utsettelse søkes på vanlig måte.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-2020---naringsdrivende-far-anledning-til-a--soke-utsettelse-til-20.-august/

Lær mer om bærekraftsrapportering 28.-29. april

Regnskap Norge er medarrangør for Sustainable Finance & Reporting Summit 2021. Meld deg på i dag og få halv pris.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/lar-mer-om-barekraftsrapportering-28.-29.-april/

Regnskap Norge-podden: Hvordan håndtere pandemier og andre kriser?

Hva er en krise? Hvordan kan vi forberede oss? Hva kjennetegner kriseledelse?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-hvordan-handtere-pandemier-og-andre-kriser/

Sykepenger under ventekarantene

Arbeidstaker kan få sykmelding og sykepenger under ventekarantene dersom øvrige vilkår er oppfylt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/sykepenger-under-ventekarantene/

Ny administrerende direktør i Regnskap Norge

Rune Aale-Hansen tiltrer 1. september 2021. Han er siviløkonom med flere års erfaring som toppleder og har god kompetanse innen næringspolitisk arbeid.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/ny-administrerende-direktor-i-regnskap-norge/

Kompensasjonsordning 2 - tapt varelager

Regjeringen går inn for at tap av varelager som skyldes pålegg om skjenkestopp eller stenging kompenseres gjennom den ordinære kompensasjonsordningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2---tapt-varelager/

Regnskap Norge-podden: Regnskapsbransjen – «the place to be»

Christine om sin tid i Regnskap Norge, erfaringer på veien, utviklingen i bransjen og hva som blir viktig fremover.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-regnskapsbransjen--the-place-to-be/

Skattefradrag for underskudd i koronaåret 2020 (OPPDATERT!)

Underskudd i virksomheten i 2020 kan tilbakeføres mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. (Artikkelen ble oppdatert 26.03.21, med bakgrunn i avklaringer fra Skatteetaten.)
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regelen-om-skattefradrag-for-underskudd-i-koronaaret-2020/

Nytt fra Skatteetaten om kosmetisk kirurgi og mva

Spørsmål knyttet særlig til underleverandører til klinikker som leverer kosmetisk kirurgi.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/skatteetaten-om-kosmetisk-kirurgi-og-mva/

Kompensasjonsordning 1 - frist for å bekrefte søknader

Det er to frister å være oppmerksom på, og merk deg at bekreftelser må leveres i portal.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-1---frist-for-a-bekrefte-soknader/

Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret

Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/nye-krav-til-innrapportering-av-arsregnskapsopplysninger-til-regnskapsregisteret/

Utenlandske arbeidstakere får d-nummer på grensen

Skatteetaten oppretter "skattekontor" på grenseoverganger som en midlertidig ordning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/utenlandske-arbeidstakere-far-d-nummer-pa-grensen/

Eventbransjen kan søke om omstillingsmidler

Søknadsfristen er 7. april 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/soknadsportalen-for-eventbransjen-er-apnet/

Har du husket å oppdatere kundenes omsetningsbaserte fordelingsnøkler for inngående mva?

12. april er fristen for mva-melding for 1. termin.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/har-du-husket-a-oppdatere-kundenes-omsetningsbaserte-fordelingsnokler-for-inngaende-mva/

Ny registreringsløsning for merverdiavgift - nedstengning av samordnet registermelding del 2

Høsten 2020 lanserte skatteetaten en ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret via skatteetaten hjemmesider.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-registreringslosning-for-merverdiavgift---nedstengning-av-samordnet-registermelding-del-2/

Nye krav til redegjørelse om likestilling og diskriminering

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller annet offentlig dokument.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/nye-krav-til-redegjorelse-om-likestilling-og-diskriminering/

Skattemeldingen 2020 sendes ut puljevis over tre uker fra 16. mars

Fra 16. mars til 7. april blir skattemeldingen for inntektsåret 2020 sendt ut til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-2020-sendes-ut-puljevis-over-tre-uker-fra-16.-mars/

Regnskap Norge-podden: Fra liten til stor i regnskapsbransjen

Fra oppstart av egen virksomhet med én ansatt til fusjonering. Hva har vært suksessfaktorer og viktig å tenke på underveis?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-fra-liten-til-stor-i-regnskapsbransjen/

Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars

Den nye ordningen trer i kraft 15. mars og gjelder ut juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/lonnsstotte-til-bedrifter-fra-15.-mars/

Kalkulatorer til hjelp for beregning av tilskudd ifm koronapandemien

Vi har oppdatert Excel-kalkulatorene hvor du kan sjekke om søkere oppfyller kriteriene, beregne tilskudd og dokumentere utført arbeid.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kalkulatorer-til-beregning-av-tilskudd/

Kompensasjonsordning 2 – frist forlenges til 15. juni

Forskriften endres på tre sentrale områder.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2--frist-forlenges-til-15.-juni/

Velkommen til generalforsamling i Regnskap Norge 2021

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt tirsdag 15. juni kl. 13.00.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/velkommen-til-generalforsamling-i-regnskap-norge/

Byggeprosjekter og beregning av uttaksmerverdiavgift

Om uttaksreglene innenfor fast eiendom.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/byggeprosjekter-og-beregning-av-uttaksmerverdiavgift/

Tap på krav – merverdiavgift

Med varierende inntjening i mange bransjer på grunn av pandemien, er det flere kunder som ikke kan betale for seg. Dette aktualiserer reglene om tap på krav.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/tap-pa-krav--merverdiavgift/

Fortsatt drift i årsregnskapet for 2020

Koronapandemien medfører at flere regnskapspliktige må vurdere om forutsetningen om fortsatt drift fortsatt er til stede.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/fortsatt-drift-i-arsregnskapet-for-2020/

Kompensasjonsordning 2 - behov for å korrigere søknad?

Nå er det mulig å sende inn ny søknad.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2---behov-for-a-korrigere-soknad/

Kompensasjonsordning 2 - kommunale tilskudd påvirker ikke omsetningsfall likevel

Ny fortolkning kan få stor betydning for mange.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2---kommunale-tilskudd-pavirker-ikke-omsetningsfall-likevel/

Forslag om ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni 2021

Ordningen er primært rettet inn mot de som har vært hardt rammet i lang tid. Formålet er å få permitterte raskere tilbake i jobb.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/forslag-om-ny-lonnsstotteordning-for-perioden-15.-mars-til-30.-juni-2021/

Regnskap Norge-podden: Teknologiutvikling handler om mennesker og evnen til endring

Du må rigge butikken på en annen måte for å ta ut potensialet, sier Lene Diesen, administrerende direktør i Semine.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-teknologiutvikling-handler-om-mennesker-og-evnen-til-endring/

Stortinget med flere endringer i krisetiltakene

Blant annet gjøres det endringer i kompensasjonsordning 2, kontantstøtten fra NAV til selvstendig næringsdrivende og permitteringsperioden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/stortinget-med-flere-endringer-i-krisetiltak/

Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/anmodning-om-fristutsettelser-i-arsoppgjoret/

Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor - naturalytelser

Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/merverdiavgift-pa-anskaffelser-til-hjemmekontor---naturalytelser/

Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser

Mange medlemmer forteller om lange og krevende arbeidsdager. Det er utfordrende å kombinere daglig drift med årsoppgjør, nå må vi samtidig hjelpe kundene med kompensasjonsordningene, betalingsutsettelser og permitteringer - fra hjemmekontor.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/vedvarende-hoyt-arbeidstrykk-tilsier-at-bransjen-trenger-fristutsettelser/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.