Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Nå kan ikke ENK og AS uten ansatte leie ut arbeidskraft

Fra og med 1. januar 2024 er det obligatorisk for alle som driver utleie av arbeidskraft å søke Arbeidstilsynet om godkjenning. ENK og AS uten ansatte kan ikke søke.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/na-kan-ikke-enk-og-as-uten-ansatte-leie-ut-arbeidskraft/

EU nærmer seg endelig vedtak om aktsomhetsdirektivet

Etter flere utsettelser og stor usikkerhet rundt aktsomhetsdirektivet (CSDDD) skal rettsakten endelig formelt vedtas av Rådet og Europaparlamentet på plenumsmøtet 24. april.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/eu-narmer-seg-endelig-vedtak-om-aktsomhetsdirektivet/

Økt bruk av offentlige sanksjoner truer bedriftenes rettssikkerhet

Staten pøser på med nye hjemler for å kunne gi bedrifter enda flere overtredelsesgebyrer. – Næringslivsledere føler seg rettsløse, fordi de ikke får vite hvordan beløpet er fastsatt. Nå ber vi de folkevalgte ta grep, før dette bærer galt av sted, sier adm.dir. Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/okt-bruk-av-offentlige-sanksjoner-truer-bedriftenes-rettssikkerhet/

Admento-sjefen: Rekk opp hånden, damer!

Ukens podcast-gjest er opptatt av kjønnsbalanse og mener at kvinner må være flinkere til å støtte hverandre til å ta lederstillinger. Hun spør også: Hvorfor heter det egentlig regnskapsførsel?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/admento-sjefen-rekk-opp-handen-damer/

Fører du oversikt over skattefrie gaver til ansatte?

God planlegging sørger for at du holder deg innenfor de skattefrie grensene. Her får du oversikt over hvordan du kan gi gaver til dine ansatte skattefritt!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/forer-du-oversikt-over-skattefrie-gaver-til-ansatte/

Har du planlagt sommerferien?

Nå haster det å planlegge sommerferien. Her går vi igjennom hvilke krav arbeidsgiver og arbeidstaker må forholde seg til ifølge ferieloven.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/har-du-planlagt-sommerferien/

Slik sikrer du regnskapssystemet ditt med to-faktorautentisering

Du må sikre regnskapssystemet ditt like godt som banken din gjør for at ingen andre skal få tilgang til kontoen din. Lær mer om to-faktorautentisering!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/slik-sikrer-du-regnskapssystemet-ditt-med-to-faktorautentisering/

Beholder kontroll med regnskapsbransjen

Tilsyn med regnskapsbransjen skal fortsatt ligge hos Finanstilsynet. Det ble kjent da regjeringens forslag til ny finanstilsynslov kom i dag.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/beholder-kontroll-med-regnskapsbransjen/

Årets Overskudd: Derfor er bransjeprisen viktig

For syvende gang skal Regnskap Norge dele ut bransjeprisen Årets Overskudd. Bli med oss og hei på regnskapsføreren som inspirerer, motiverer og engasjerer!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/arets-overskudd-derfor-er-bransjeprisen-viktig/

Foreslår lovendringer knyttet til nye regler for bærekraftsrapportering

Regnskapsloven og en rekke tilknyttede lover vil bli endret hvis Finansdepartementets forslag, knyttet til CSRD, godkjennes.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/foreslar-lovendringer-knyttet-til-nye-regler-for-barekraftsrapportering/

Topp 10 teknologiske trender i regnskapsbransjen

Cyberkriminalitet og AI topper listen, forteller Regnskap Norges teknologidirektør. Hør hvordan teknologiske trender påvirker regnskapsbransjen og mulighetene de gir i fersk podcast-episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/topp-10-teknologiske-trender-i-regnskapsbransjen/

Forslag om avvikling av krav om skattetrekkskonto

Til erstatning for skattetrekkskonto foreslås det at forskuddstrekket skal betales samtidig med lønnsutbetalingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/forslag-om-avvikling-av-krav-om-skattetrekkskonto/

Bli Regnskapsfører – Mer enn bare jobben

Regnskap Norge har nettopp lansert «Bli Regnskapsfører-prosjektet» for å motivere en ny generasjon til å velge faget vi brenner for!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bli-regnskapsforer--mer-enn-bare-jobben/

Krav om attest for avgiftsfri utførsel av varer

Du slipper å betale 25 prosent moms på en vare du selger til utlandet, men bare hvis du er nøye med hva du kan dokumentere. Her gir vi deg et innblikk i hvilke regler som gjelder.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/krav-om-attest-for-avgiftsfri-utforsel-av-varer/

Høring om ytterligere innskjerpinger i utflyttingsskattereglene

Foreslår endringer med virkning fra 20. mars 2024
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/horing-om-ytterligere-innskjerpinger-i-utflyttingsskattereglene/

Er det mulig å få påskeferien betalt av arbeidsgiver – skattefritt?

Hvem kunne vel ikke tenkt seg en gratis og skattefri påskeferie på fjellet? Men det er vel for godt til å være sant. Eller er det? Bli med og løs årets påskemysterium!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/er-det-mulig-a-fa-paskeferien-betalt-av-arbeidsgiver--skattefritt/

Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?

Små foretak skal gi obligatoriske noteopplysninger samt tilstrekkelige noteopplysninger vurdert ut ifra vesentlighet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/hva-er-tilstrekkelig-noteinformasjon-for-sma-foretak/

Skattemeldingen 2023 - utsettelse for grupper av skattepliktige

Skattepliktige innen særskatteområder får utsatt frist med skattemeldingen. Utsettelsen gjelder også SDF og deltakere i disse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-2023---utsettelse-for-grupper-av-skattepliktige/

Cyberangrep har flere offer – ta vare på de ansatte

Det er en stor påkjenning å være den som slapp hackerne inn døren. Regnskap Norge anbefaler alle å inkludere hensynet til den utsatte ansatte i beredskapsplanen for IT-sikkerhet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/cyberangrep-har-flere-offer--ta-vare-pa-de-ansatte/

Finansdepartementet foreslår forenkling for mange små foretak

Departementet har lyttet til Regnskap Norge og foreslår økte terskelverdier for små foretak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/finansdepartementet-foreslar-forenkling-for-mange-sma-foretak/

Kvotert eller rekruttert?

Ubevisst rekruttering kan føre til kvotering og ikke rekruttering, mener ukens podcast-gjest og peker på kravet til kjønnsbalanse i norske styrer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/kvotert-eller-rekruttert/

Ny skattemelding – statusmøte

Formuesverdi på aksjer og treghet i systemene var blant temaene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ny-skattemelding--statusmote/

Driftsmeldinger for skatteetaten.no

Er du oppmerksom på at Skatteetaten og Digitaliseringsdirektoratet har etablert egne nettsider for kjente driftsutfordringer?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/statussider-for-driftsproblemer/

Slik samarbeider Regnskap Norge med systemleverandørene

Regnskap Norge møter systemleverandørene jevnlig og utfører årlig teknologi- og prisundersøkelsen. Dialogen er god, men vi savner mer innovasjon i løsningene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/slik-samarbeider-regnskap-norge-med-systemleverandorene/

Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Skatteplikt for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes med sikte på særregler fra 2025.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ingen-skatt-pa-strom-fra-solceller-i-private-hjem-for-inntektsaret-2023/

Velkommen til AIMday AASMPs Rekruttering

Bli med på hybridarrangement om rekruttering til regnskap og revisjon 3. juni. I en rekke workshoper vil forskere diskutere og finne løsninger på problemstillinger knyttet til rekruttering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/velkommen-til-aimday-aasmps-rekruttering/

Overdragelse av justeringsrettigheter kan være lønnsomt

Det kan være mye penger å hente for virksomheter som bygger infrastruktur for kommunen – hvis man vet hva en justeringsrett er.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/overdragelse-av-justeringsrettigheter-kan-vare-lonnsomt/

Finanstilsynet foreslår endringer i regnskapsførerregelverket

Utvidet virkeområde for loven og bruk av klientkonto er blant forholdene som drøftes.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/finanstilsynet-foreslar-endringer-i-regnskapsforerregelverket/

Rapporterer du pensjonsleverandør riktig?

Flere virksomheter oppgir feil organisasjonsnummer på sin pensjonsleverandør. Dette gjør at pensjonsselskapene ikke får «hentet» og oppdatert sine pensjonsavtaler med korrekt informasjon fra a-meldingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/rapporterer-du-pensjonsleverandor-riktig/

Bli kjent med Randi Regnskap

Er det virkelig Randi som fører regnskapet? Hvorfor fastpris? Og hvordan fungerer et heldigitalt regnskapsforetak? Det får du svar i denne ukens podcast-episode!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bli-kjent-med-randi-regnskap/

Skatteberegninger for lønn vs utbytte - oppsett og diagram i Excel

For eiere som er ansatt i eget aksjeselskap er det interessant å vite når man «tjener» på å ta ut utbytte i stedet for lønn. Vi har laget et oppsett som viser relevante terskelverdier basert på oppdaterte skattesatser for 2024.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatteberegninger-for-lonn-vs-utbytte---oppsett-og-diagram-i-excel/

Gjør en forskjell for bransjen!

Brenner du for regnskapsbransjen? Da er kanskje et verv i Regnskap Norge noe for deg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/gjor-en-forskjell-for-regnskapsbransjen/

Hva skjer med RF-1022 i ny skattemelding?

Skjema RF-1022 er erstattet med kontrolloppstilling. Se hvem som skal levere kontrolloppstilling i skattemeldingen og hva den skal inneholde her.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/hva-skjer-med-rf-1022-i-ny-skattemelding/

Hva må regnskapsforetaket gjøre for å oppfylle skikkethetskravet?

Få en innføring i hva kravet innebærer og tips til hvordan du kan ivareta kravene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/hva-ma-regnskapsforetaket-gjore-for-a-oppfylle-skikkethetskravet/

Bli med på U35-samling i april

Trivsel, tall og teknologi – det er temaet for vårens samling.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bli-med-pa-u35-samling-i-april/

Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Her får du en oversikt over de viktigste reglene knyttet til såkalte «røde dager».
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/lonn-og-arbeidstid--hva-gjelder-ved-bevegelige-helligdager/

Alt du må vite om uttaksmerverdiavgift i egenregiprosjekter

Hvilke virksomheter må beregne uttaksmerverdiavgift? Hva utløser uttaksplikt? Og hvordan beregne merverdiavgiftsgrunnlaget? Dette og mer får du svar på her.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/alt-du-ma-vite-om-uttaksmerverdiavgift-i-egenregiprosjekter/

Hvordan dokumentere, bokføre og rapportere mva ved innførsel av varer

Næringsdrivende og offentlige virksomheter som kjøper varer fra utlandet må som hovedregel betale merverdiavgift ved innførsel til Norge.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/hvordan-dokumentere-bokfore-og-rapportere-mva-ved-innforsel-av-varer/

Hvordan lykkes med rekruttering – og slik får du jobben!

Skal du rekruttere regnskapsførere? Eller søker du jobb? Få tips av hodejegeren!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hvordan-lykkes-med-rekruttering--og-slik-far-du-jobben/

Skattemeldingen 2023 – Slik skal du rapportere internprising

Tidligere rapporteringsskjema RF-1123 er erstattet med temaet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværende». Temaet har flere felt enn det selskapene skal bruke for inntektsåret 2023. Enkelte felter er frivillig å fylle ut.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-2023--slik-skal-du-rapportere-internprising/

Utsetter vedtak om EUs åpenhetslov etter uventet u-sving

EUs aktsomhetsdirektiv Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD eller CS3D) skulle vedtas i Rådet 9. februar 2024, men ble brått utsatt etter tyske og italienske innvendinger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/utsetter-vedtak-om-eus-apenhetslov-etter-uventet-u-sving/

Skal omtvistede inngående fakturaer bokføres?

Skattedirektoratet har uttalt at kjøper både har rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for merverdiavgiften.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/skal-omtvistede-inngaende-fakturaer-bokfores/

Regnskap Norge - kundesjekk

https://www.regnskapnorge.no/produkter/rn-kundesjekk/

Hvem jobber med anti-hvitvaskingsarbeid i deres regnskapsforetak?

Det er ikke bare hvitvaskingsansvarlig som har ansvar for hvitvaskingsarbeidet. Her får du en oversikt over de ulike rollenes ansvar.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/hvem-jobber-med-anti-hvitvaskingsarbeid-i-deres-regnskapsforetak/

Ny skattemelding: Slik skal du rapportere på «Bruk av bil»

Skatteetaten har i ny skattemelding gått fra vedleggsskjema til næringsspesifikasjon. Dette betyr det for informasjon som tidligere ble rapportert via skjema RF-1125.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/ny-skattemelding-slik-skal-du-rapportere-pa-bruk-av-bil/

Husk å beregne årlig justering

Fristen for å foreta årlig justering av inngående merverdiavgift er 10. februar. For skattepliktige som har fått innvilget årstermin er fristen 10. mars.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/husk-a-beregne-arlig-justering/

NAV sender post til norske virksomheter digitalt

Fra og med 15. januar sender NAV i de fleste tilfeller post til norske virksomheter digitalt, og ikke på papir.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/nav-sender-post-til-norske-virksomheter-digitalt/

Husk å starte ferieplanlegging tidlig

Å fastsette ferietidspunkt i god tid gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/tidlig-ferieplanlegging-lonner-seg/

Kalkulasjonsfaktoren for inntektsåret 2023 endelig kunngjort

Flere viktige presiseringer og avgrensninger følger av den tilhørende veiledningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/kalkulasjonsfaktoren-for-inntektsaret-2023-endelig-kunngjort/

Denne uken kan du levere skattemeldinger for selskaper

8. februar og 11. mars er de mest sentrale datoene å merke seg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/denne-uken-kan-du-levere-skattemeldinger-for-selskaper/

Når er utleie av fritidsboliger mva-pliktig?

Hvorvidt utleie av fritidsboliger er mva-pliktig, beror på en konkret vurdering av flere forhold. Her belyser vi de viktigste vurderingstemaene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/nar-er-utleie-av-fritidsboliger-mva-pliktig/

Trenger regnskapsbransjen en Petter Stordalen?

Ukens podcast-gjest skulle absolutt ikke følge pappas fotspor. Allikevel endte Charlotte Søvik opp som statsautorisert regnskapsfører.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/trenger-regnskapsbransjen-en-petter-stordalen/

EU utsetter sektorspesifikke bærekraftsrapporteringsstandarder

Europaparlamentet utsetter innføringen av bærekraftsrapporteringsstandarder for visse sektorer i to år for at virksomheter skal kunne fokusere på de generelle standardene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/eu-utsetter-sektorspesifikke-barekraftsrapporteringsstandarder/

Hvilke økonomisystemer har de mest fornøyde brukerne, eller tilbyr lavest pris?

Dette og mer til finner du svar på i resultatene fra årets teknologi- og prisundersøkelse.
https://www.regnskapnorge.no/teknologi-og-innovasjon/okonomisystemer/

Er du forberedt til årets årsoppgjør?

Vi gir deg ulike tips og triks du kan ta med deg inn i årets årsoppgjør. Se vårt opptak fra webinaret 25. januar.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/webinar-forberedelse-til-arsoppgjoret/

Dette tjener ferske regnskapsførere

Startlønnen til ferske regnskapsførere er i gjennomsnitt 514 140 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/dette-tjener-ferske-regnskapsforere/

Er du rustet mot cyberangrep?

Hvordan forhindre cyberangrep? Hva skal du gjøre hvis du blir angrepet? Og hvorfor er det viktig å politianmelde? Regnskap Norges ekspert på IT-sikkerhet svarer!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/er-du-rustet-mot-cyberangrep/

Dette er fristene for tredjepartsrapportering

En rekke bedrifter og organisasjoner må levere tredjepartsopplysninger til Skatteetaten. Her får du en oversikt over fristene i 2024.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/dette-er-fristene-for-tredjepartsrapportering/

Beskytt deg mot svindel på e-post

E-post blir i stadig økende grad misbrukt av hackere for å svindle bedrifter. Det finnes en enkel løsning som styrker IT-sikkerheten, og som koster lite! Til tross har kun 3 av 10 bedrifter i Norge tatt denne i bruk.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/beskytt-deg-mot-svindel-pa-e-post/

Derfor bytter ikke regnskapsførerne jobb

Regnskap Norges lønnsundersøkelse viser at 63 % regnskapsførerne IKKE vurderte å bytte jobb i 2023. Trivsel, fleksibilitet og godt arbeidsmiljø er årsaken.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/derfor-bytter-ikke-regnskapsforerne-jobb/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.