Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Hvordan håndtere mva. ved viderefakturering?

Viderefakturering av varer og tjenester er svært utbredt i næringslivet. Dessverre er det ingen tydelige retningslinjer for hvordan inngående og utgående mva. skal håndteres i denne sammenhengen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/hvordan-handtere-mva.-ved-viderefakturering/

Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Her får du en oversikt over de viktigste reglene knyttet til såkalte «røde dager».
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/lonn-og-arbeidstid--hva-gjelder-ved-bevegelige-helligdager/

Er regnskap kjedelig?

Neppe. Problemet er bransjens omdømme, ifølge ukens podcast-gjest som spår en lysende fremtid for regnskapsføreren – et yrke det er stort behov for.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/er-regnskap-kjedelig/

Egne og kjøpte FoU-utgifter – disse reglene gjelder fra og med 2022

Her får du oversikt over de nye reglene for balanseføring av egne og kjøpte FoU, som følge av endringen i regnskapsloven gjeldende fra regnskapsåret 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/egne-og-kjopte-fou-utgifter--disse-reglene-gjelder-fra-og-med-2022/

Skattemeldingen: Sikkerhetskravene for innlogging med MinID er skjerpet

Det er ikke lenger mulig å bruke MinID PIN-kodebrev for innlogging. PIN-kode erstattes med engangskode på SMS eller pushvarsel i MinID app.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-sikkerhetskravene-for-innlogging-med-minid-er-skjerpet/

Ny skattemelding for næringsdrivende - gratis webinar

I dette gratis-webinaret går vi gjennom den den nye skattemeldingen, både for innehavere av ENK og for selskaper.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ny-skattemelding-for-naringsdrivende---gratis-webinar/

Mr. Bitcoin: Dette må du vite om kryptovaluta

Hva er kryptovaluta, bitcoin og e-krone? Og hvordan fungerer det egentlig i praksis? Mr. Bitcoin svarer deg i denne ukens podcast-episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/mr.-bitcoin-dette-ma-du-vite-om-kryptovaluta/

Har du som driver i EPF registrert regnskapsforetaket ditt i Foretaksregisteret?

Statsautoriserte regnskapsførere som driver selvstendig skal ha registrert enkeltpersonforetaket sitt i Foretaksregisteret innen 1. mars.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/har-du-som-driver-i-epf-registrert-regnskapsforetaket-ditt-i-foretaksregisteret/

No Code-revolusjonen: Dropp IT-utvikleren!

No Code gjør det mulig for deg å lage apper og IT-løsninger helt selv. Og det uten å programmere en eneste kodelinje.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/no-code--revolusjonen-dropp-it-utvikleren/

Slik avskriver du biler i regnskapet

Hva er en «fornuftig avskrivingsplan» for biler?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/slik-avskriver-du-biler-i-regnskapet/

U35s vintersamling: En suksess! – kommer du neste år?

Nylig var nærmere 40 unge regnskapsførere til U35s første 2-dagessamling. Det blir ikke den siste!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/u35s-vintersamling-en-suksess--kommer-du-neste-ar/

Gjør en forskjell for bransjen!

Brenner du for regnskapsbransjen? Da er kanskje et verv i Regnskap Norge noe for deg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/gjor-en-forskjell-for-regnskapsbransjen/

Terskelverdiene for å kunne unnlate revisjon settes opp fra 1. mai

Terskelverdien for driftsinntekter øker fra seks til syv millioner kroner, mens terskelverdien for balansesum øker fra 23 til 27 millioner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/terskelverdiene-for-a-kunne-unnlate-revisjon-settes-opp-fra-1-mai/

Er det tillatt å reversere avsatt utbytte?

Blir det i så fall skatt likevel?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/er-det-tillatt-a-reversere-avsatt-utbytte/

Hvordan rekruttere og beholde unge i bransjen?

Nettverk er tingen, ifølge denne ukens podcast-gjest.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hvordan-rekruttere-og-beholde-unge-i-bransjen/

Høring – endringer i NRS 16 Årsberetning

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/horing--endringer-i-nrs-16-arsberetning/

Uendret medlemsavgift i 2023

Regnskap Norge øker ikke kontingenten og kontrollavgiften i år. Forsikringspremien er også i hovedsak uendret – og i noen tilfeller redusert.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/uendret-medlemsavgift-i-2023/

Nye mva-meldinger i 2023: Frister og viktig informasjon

Når skal de nye mva-meldingene innleveres? Her får du svar.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/nye-mva-meldinger-i-2023-frister-og-viktig-informasjon/

Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?

Endringene vi fikk i regnskapsloven fra 2021 fokuserer langt mer på vesentlighet enn tidligere.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/hva-er-tilstrekkelig-noteinformasjon-for-sma-foretak/

Slik blir du en god rådgiver – og slik setter du riktig pris

Regnskapsførerne driver daglig med rådgivning – alt for ofte gratis.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/slik-blir-du-en-god-radgiver--og-slik-setter-du-riktig-pris/

Ny økonomiforskrift til barnehageloven

Forskriften legger til rette for innsyn og kontroll av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/ny-okonomiforskrift-til-barnehageloven/

Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter

ESA støtter Regnskap Norges synspunkter rundt forståelsen av foretak i økonomiske vanskeligheter, og bekrefter at reelle verdier kan hensyntas i vurderingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arbeidsgiveravgift/regnskap-norge-har-vunnet-frem-i-saken-om-foretak-i-okonomiske-vanskeligheter/

Regnskap Norge har fått ny forside

Den nye forsiden hjelper deg med å få oversikt over aktuelle kurs, nyheter, fagstoff og arrangementer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-har-fatt-ny-forside/

Etterutdanningskravet i den nye regnskapsførerloven

Den nye regnskapsførerloven øker totalkravet til etterutdanning fra 77 til 80 timer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/etterutdanningskravet/

Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke på Svalbard

Fastsettelsen om at 5 % ekstra arbeidsgiveravgift skal gjelde i alle soner, inkludert på Svalbard, er nå endret.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ekstra-arbeidsgiveravgift-gjelder-ikke-pa-svalbard/

PowerOffice har regnskapsbransjens mest fornøyde kunder

Hat-trick fra PowerOffice GO. For tredje år på rad havner de på topp i medlemmenes rangering av økonomisystemer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/hvem-har-regnskapsbransjens-mest-fornoyde-kunder/

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen er klar

Løsningen er foreløpig kun tilrettelagt for utenlandske opplysningspliktige. Norske opplysningspliktige får tilgang senere.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ny-losning-for-direkte-registrering-av-a-meldingen-er-klar/

Permisjonsbeskrivelsene i a-meldingen endres

Kodelisten for permisjoner endres fra og med 2023, slik at beskrivelsen viser om en permisjon er lovfestet eller ikke.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/permisjonsbeskrivelsene-i-a-meldingen-endres/

Har du kontroll på kvaliteten?

Kvalitet og kontroll er tema når Martine Aas Dale gjester Regnskap Norge-podden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/har-du-kontroll-pa-kvaliteten/

Husk å starte ferieplanlegging tidlig

Å fastsette ferietidspunkt i god tid gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/tidlig-ferieplanlegging-lonner-seg/

Sammenstillingsoppgaven må sendes innen 1. februar

Arbeidsgivere og andre som har utbetalt lønn eller ytelser skal sende en årlig sammenstilling til hver inntektsmottaker.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/frist-for-a-sende-sammenstillingsoppgaven-er-1.-februar/

Nye registreringsplikter for enkeltpersonforetak som driver regnskapsvirksomhet

Slike regnskapsforetak må innen 1. mars 2023 registreres i Foretaksregisteret og i Regnskapsførerregisteret.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/enkeltpersonforetak-som-driver-regnskapsvirksomhet-har-ny-plikt/

Veiledningen om pensjonsforutsetninger er oppdatert

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.22.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/veiledningen-om-pensjonsforutsetninger-er-oppdatert/

Disse regnskapsstandardene endrer seg

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har vedtatt flere endringer i regnskapsstandarder som følge av ny regnskapslov.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/disse-regnskapsstandardene-endrer-seg/

Ny god regnskapsføringsskikk er fastsatt

Den nye standarden er sanksjonert av styrene bak Bransjestandardutvalget. Standarden gjelder fra 1. januar 2023, likt som ikrafttredelsen av den nye regnskapsførerloven.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/ny-god-regnskapsforingsskikk-er-fastsatt/

Regnskap Norges bidrag til et netto nullutslippssamfunn – status 2022

Lave utslipp fra kontordrift og potensiale for reduserte utslipp fra kursgjennomføring og -produksjon er stikkord.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/regnskap-norges-bidrag-til-et-netto-nullutslippssamfunn--status-2022/

Reglene for innleie via bemanningsforetak strammes inn fra 1. april 2023

Faste og direkte stillinger skal være hovedregelen, ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/reglene-for-innleie-via-bemanningsforetak-strammes-inn-fra-1.-april-2023/

Ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr 750 000

Fra og med inntektsåret 2023 innføres det 5 % ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr. 750  000 per ansatt. Dette gjelder også for soner med nullsats, med unntak av Svalbard.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ekstra-arbeidsgiveravgift-for-lonnsinntekter-over-kr-750000/

Nye krav til praksis for å bli statsautorisert regnskapsfører

Praksistiden øker fra to til tre år for søkere med bachelorutdanning, men det er gitt overgangsregler.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/nye-krav-til-praksis-for-a-bli-statsautorisert-regnskapsforer/

Register over reelle rettighetshavere utsettes

En EU-dom har skapt usikkerhet om hjemmelsgrunnlaget for innsyn i registeret. Driftsetting er derfor utsatt inntil videre.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/driftsetting-av-register-for-reelle-rettighetshavere-utsettes/

Nye tollregler - viktig for alle som importerer varer

Tollregelverket er i endring, både når det gjelder teknisk oppbygging og innhold.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/nye-tollregler---viktig-for-alle-som-importerer-varer/

Sandra Riise: Regelrådet, forenklinger og utviklingen i regnskapsbransjen

Hva gjør Regelrådet? Hva er smart regulering? Og, hvordan ser regnskapsbransjen ut i fremtiden? Det svarer tidligere Regnskap Norge-sjef på i denne podcast-episoden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/sandra-riise-regelradet-forenklinger-og-utviklingen-i-regnskapsbransjen/

Ramme gård – ikke krav på fradrag

19. desember fastslo Høyesterett at Ramme gård ikke har rett på fradrag for merverdiavgift eller skattefradrag.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ramme-gard--ikke-krav-pa-fradrag/

Forbered deg til årsoppgjøret 2022

Her får du en oversikt over hva som er viktig når du forbereder deg til årsoppgjøret. I tillegg får du en sjekkliste som du kan sende kundene dine.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/forbered-deg-til-arsoppgjoret-2022/

Skatteutvalgets utredning – Foreslår blant annet innføring av boligskatt

Utredningen er sendt på høring med frist 15. april 2023.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatteutvalgets-utredning--foreslar-blant-annet-innforing-av-boligskatt/

Aider-sjefen forteller: Konsolidering og rekruttering til bransjen

Hva er Aiders oppkjøpsstrategi? Det svarer Aider-sjefen, Andreas Vik, på i denne ukens podcast- episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/aider-sjefen-forteller-konsolidering-og-rekruttering-til-regnskapsbransjen/

Ny regnskapsførerlov er vedtatt

Loven trer i kraft fra 1. januar 2023. Alle autoriserte regnskapsførere vil fra samme dag få tittelen statsautorisert.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/ny-regnskapsforerlov-er-vedtatt/

Aksjonærregisteroppgaven 2022 – brevmal og sjekkliste

Leveringsfristen er tirsdag 31. januar 2023.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/aksjonarregisteroppgaven-2022--brevmal-og-sjekkliste/

Forsinkelsesrenten øker til 10,75 prosent fra 1. januar 2023

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 410 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/forsinkelsesrenten-oker-til-1075-prosent-fra-1.-januar-2023/

Ny strategisk plan er klar

Regnskap Norge styrker omdømmet og rekruttering til bransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/ny-strategisk-plan-er-klar/

Gamle d-nummer må reaktiveres for å bestille skattekort i januar 2023

Arbeidstakere med inaktivt d-nummer vil ikke kunne bestille skattekort i januar 2023.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/gamle-d-nummer-ma-reaktiveres-for-a-bestille-skattekort-i-januar-2023/

Ny veileder skal gjøre det enklere å rapportere riktig særavgift

Skatteetaten har laget en digital veileder, med sjekkliste, om hvordan særavgiftsregnskapet kan føres.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ny-veileder-skal-gjore-det-enklere-a-rapportere-riktig-saravgift/

Ny høyesterettsdom om uttaksmerverdiavgift

Ifølge Høyesterett skal det beregnes uttaksmerverdiavgift når en virksomhet benytter innleid arbeidskraft til å utføre oppussings- og ombyggingsarbeid i egenregiprosjekter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-hoyesterettsdom-om-uttaksmerverdiavgift/

Har du hørt om bamseMOMS-sjefen på LinkedIn?

Ukens gjest er sjef for bamseMOMS-feiringen. Han har et oppdrag: Å fortelle folk på LinkedIn om hverdagen som regnskapsfører. Den er nemlig langt mer spennende enn hva noen kanskje tror.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/har-du-hort-om-bamsemoms-sjefen-pa-linkedin/

Energitilskuddsordningen - merk deg kort søknadsfrist

Ordningen gir støtte til både energikostnader og investeringer i energisparetiltak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/energitilskuddsordningen---kontrollhandlingene-er-publisert/

Regjeringens budsjettforlik med SV lagt frem

Opphever femårsregelen i utflyttingsskatten med umiddelbart virkningstidspunkt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regjeringens-budsjettforlik-med-sv-lagt-frem/

Ny mva-justeringsmodell i Oslo kommune

Oslo kommune skal ha 70 % av justeringsretten som utbygger er pålagt å overdra til kommunen ifølge ny mva-justeringsmodell.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-mva-justeringsmodell-i-oslo-kommune/

Nytt i KS Komplett: Bytt mellom foretak

Du som er tilknyttet flere regnskapsforetak kan nå enkelt bytte mellom foretakene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/nytt-i-ks-komplett-bytt-mellom-foretak/

Nasjonal risikovurdering 2022 - hvitvasking og terrorfinansiering

Økokrim mener regnskapsførere har betydelig risiko for å bli utsatt for forsøk på hvitvasking.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/nasjonal-risikovurdering-2022---hvitvasking-og-terrorfinansiering/

Ny regnskapsførerlov - nok et skritt nærmere vedtak

Finanskomiteen innstiller på lovvedtak i tråd med forslaget i proposisjonen fra Finansdepartementet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/ny-regnskapsforerlov---nok-et-skritt-narmere-vedtak/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.