Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

CSRD ønskes velkommen av globale virksomheter

Det viser en undersøkelse fra PwC. Respondentene mener bærekraftsrapportering vil gi flere forretningsfordeler.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/csrd-onskes-velkommen-av-globale-virksomheter/

Regelendringer fra 1. juli 2024

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli 2024 hos Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regelendringer-fra-1.-juli-2024/

Ingen endring av fristene for årsregnskapet 2023

Regnskap Norge har også i år bedt Regnskapsregisteret om å behandle anmodninger om ettergivelse av forsinkelsesgebyr med forståelse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/ingen-endring-av-fristene-for-arsregnskapet-2023/

Registeret over reelle rettighetshavere åpner opp for registrering 1. oktober

Faser inn plikten til registrering frem til 31. juli 2025.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/registeret-over-reelle-rettighetshavere-apner-opp-for-registrering-1.-oktober-2024/

Bli med oss på karriere- og utdanningsmesser

Regnskap Norge løfter regnskapsbransjen for fremtidens arbeidstakere. Blir du med?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bli-med-oss-pa-karriere--og-utdanningsmesser/

Dere er fornøyde, men vi gir full gass videre!

– Høye score fra medlemmene inspirerer oss i Regnskap Norge til å gjøre hverdagen enda bedre for nettopp dere – medlemmene våre, sier Rune Aale-Hansen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/dere-er-fornoyde-men-vi-gir-full-gass-videre/

Hva har regnskap og dragrace til felles?

Møt regnskapsføreren som går fra 0 til 250 km/t på 8,5 sekund i fersk podcast-episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hva-har-regnskap-og-dragrace-til-felles/

Ytterligere utsatt frist for innlevering av skattemeldingen

Skatteetaten utsetter iverksetting av tvangsmulkt ved sen innlevering av skattemeldingen. Dette gjelder for alle som har fått utsatt frist til 30. juni.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ytterligere-utsatt-frist-for-innlevering-av-skattemeldingen/

Utvidede krav fra 1. juli til arbeidsavtalen

Hvordan innholdet i arbeidsavtalene inkludert eventuelle vedlegg formuleres, vil være av avgjørende betydning for både arbeidsgiver og arbeidstaker.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/utvidede-krav-fra-1.-juli-til-arbeidsavtalen/

Lovregler om bærekrafts-rapportering er vedtatt

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven og flere andre lover i samsvar med EUs bærekraftsdirektiv CSRD.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/lovregler-om-barekraftsrapportering-er-vedtatt/

Stortinget har vedtatt forenklinger for små foretak

Økte terskelverdier for små foretak skal være balansesum på 84 millioner kroner og salgsinntekter på 168 millioner kroner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/stortinget-har-vedtatt-forenklinger-for-sma-foretak/

Skatt ved salg av overskuddsstrøm

Foreslår særregler med bunnfradrag på 10 000 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatt-ved-salg-av-overskuddsstrom/

Ferievikarer – hva må du huske på?

Få oversikt over viktige regler rundt bruken av ferievikarer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ferievikarer--hva-ma-du-huske-pa/

Ingebjørg Harto gjenvalgt som styreleder i Regnskap Norge

I dag ble Ingebjørg Harto (NHO) gjenvalgt som styreleder under generalforsamlingen. Styret har også fått ny nestleder og ett nytt styremedlem.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/ingebjorg-harto-gjenvalgt-som-styreleder-i-regnskap-norge/

Anti-hvitvasking - rapportering av mistenkelige forhold

Økokrim har laget en veiledning om regnskapsføreres rapportering av mistenkelige forhold.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/anti-hvitvasking---rapportering-av-mistenkelige-forhold/

Hvordan henger lønn, HR og regnskap sammen?

Stadig flere regnskapsforetak tilbyr lønns- og HR-tjenester til kundene. Men hvordan henger egentlig lønn og HR sammen med regnskap? Få svar i fersk podcast-episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hvordan-henger-lonn-hr-og-regnskap-sammen/

Regnskap Norge støtter forslag om å avvikle skattetrekkskonto

Direkte innbetaling av forskuddstrekk er en forenkling i lønnsprosess og avstemming.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regnskap-norge-stotter-forslag-om-a-avvikle-skattetrekkskonto/

Foreldrepenger: Nå blir utbetalingen ved 80 og 100 % dekning lik

Fra og med 1. juli 2024 forlenges permisjonsordninga for de som velger 80 prosent foreldrepenger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/foreldrepenger-na-blir-utbetalingen-ved-80-og-100--dekning-lik/

Høringssvar om utflyttingsskatten

Regnskap Norge støtter ikke at utflyttingsskatten må betales innen 12 år, og mener forslaget kan være EØS-stridig.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/horingssvar-utflyttingsskatten/

Årets Overskudd: Booster karrieren, gir anerkjennelse og stolthet

Møt Bente Sjøbakk! Hun er den aller første vinneren av regnskapsbransjens egen bransjepris: Årets Overskudd.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/aarets-overskudd-booster-karrieren-gir-anerkjennelse-og-stolthet/

Folketrygdens grunnbeløp G økes til kr. 124 028 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2024. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2024 blir dermed kr 122 225
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/folketrygdens-grunnbelop-okes-til-118-620-kroner/

Hvordan bekrefte kontant innbetalt aksjeinnskudd?

Flere lurer på når regnskapsfører kan bekrefte et aksjeinnskudd, hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører må gjøre og hvordan bekreftelsen skal utformes og sendes inn. Få svar her!
https://www.regnskapnorge.no/utlopte-sider/artikler/forretningsjus/hvordan-bekrefte-kontant-innbetalt-aksjeinnskudd/

«AI er et verktøy, men vi må fortsatt tenke selv»

Hullemaskin, ringpermer og fysiske bilag hører fortiden til, men hvordan blir den teknologiske reisen videre for regnskapsførerne? Line og Ole Martin grugleder seg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/ai-er-et-verktoy-men-vi-ma-fortsatt-tenke-selv/

Nye regler i leasingvirksomhet

I forslag til revidert nasjonalbudsjett er det visse områder som berører mva. Her gir vi deg en liten oversikt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/nye-regler-i-leasingvirksomhet/

Fjerner den ekstra arbeidsgiveravgiften

Det reviderte nasjonalbudsjettet 2024 inneholder noen få forslag til lovendringer om skatt, samt enkelte omtalesaker hvor den viktigste er den varslede avviklingen av den ekstra arbeidsgiveravgiften fra 2025.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/fjerner-den-ekstra-arbeidsgiveravgiften/

Flere kan søke utsettelse med skattemeldingen

Det settes ikke noe tak på hvor stor andel av kundeporteføljen som kan inngå i utsettelsessøknad.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/flere-kan-soke-utsettelse-med-skattemeldingen/

Kravia om konkurser, inkasso og integrasjonsjungelen

Hvordan hjelpe SMBene med å unngå konkurs? Og hvordan navigere i integrasjonsjungelen? Benedikte Rasmussen gir råd!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/kravia-om-konkurser-inkasso-og-integrasjonsjungelen/

Årsregnskap for selskaper innen vannkraft og havbruk

Selskaper som har fått utsettelse til 30. august med levering av skattemeldingen, vil få ettergitt forsinkelsesavgift ved forsinket levering av årsregnskap.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/arsregnskap-for-selskaper-innen-vannkraft-og-havbruk/

«En gavepakke å sitte i utvalget»

Peer og Sveinung føler seg privilegerte som sitter i Fagutvalget. – Vi får tidlig vite om saker. Det gir oss muligheter til å drive påvirkning i forkant.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/en-gavepakke-a-sitte-i-utvalget/

Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger

Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ofte-stilte-sporsmal-om-ferie-og-feriepenger/

Arbeidsoppgaver viktigere enn bransjebredde

Regnskapsfører som søker om autorisasjon, skal kunne vise til variert praksis. Finanstilsynet ønsker praksis fra seks bransjer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/autorisasjon/arbeidsoppgaver-viktigere-enn-bransjebredde/

Jeg vet hvor skoen trykker

Hun ledet regnskapsforetak i 11 år og har erfart hvor utfordrende det er å rekruttere og beholde ansatte. Den erfaringen bruker Rakhee Malhotra i utviklingen av onboardingprogrammet RN Intro.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/jeg-vet-hvor-skoen-trykker/

VOEC: Enklere mva på e-handel fra utlandet

VOEC-ordningen forenkler betaling av mva på netthandel fra utlandet. Lær mer om hvordan ordningen fungerer her.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/voec-enklere-mva-pa-e-handel-fra-utlandet/

Kurset som hjelper deg å ta etiske valg

Med lanseringen av nettkurset Etikk løfter Regnskap Norge bevisstheten rundt etikk og etiske dilemmaer for regnskapsførere. Kurset har en form som inneholder flere interaktive elementer som innebærer at deltakerne må være aktive for å kunne gjennomføre det digitale kurset.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/kurset-som-hjelper-deg-a-ta-etiske-valg/

Alle piler peker oppover for regnskapsbransjen

Regnskap Norges ekspert på analyse spår en lys fremtid for regnskapsførerne.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/alle-piler-peker-oppover-for-regnskapsbransjen/

U35 gir meg nettverket jeg trenger

Sally Hussein (33) er fersk regnskapsfører og har deltatt på U35 for første gang. - Jeg bygger et nettverk for å utvikle meg til det beste for kundene mine, sier Sally.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/u35-gir-meg-nettverket-jeg-trenger/

Nå kan ikke ENK og AS uten ansatte leie ut arbeidskraft

Fra og med 1. januar 2024 er det obligatorisk for alle som driver utleie av arbeidskraft å søke Arbeidstilsynet om godkjenning. ENK og AS uten ansatte kan ikke søke.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/na-kan-ikke-enk-og-as-uten-ansatte-leie-ut-arbeidskraft/

Dette er reglene for lønn for 1. og 17. mai

Timelønnede arbeidstakere får vanligvis kun betalt for faktisk arbeidede timer, men det er spesielle regler for 1. og 17. mai. Her gjennomgår vi hva du må ta hensyn til ved lønnsberegningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/dette-er-reglene-for-lonn-for-1.-og-17.-mai/

EU nærmer seg endelig vedtak om aktsomhetsdirektivet

Etter flere utsettelser og stor usikkerhet rundt aktsomhetsdirektivet (CSDDD) skal rettsakten endelig formelt vedtas av Rådet og Europaparlamentet på plenumsmøtet 24. april.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/eu-narmer-seg-endelig-vedtak-om-aktsomhetsdirektivet/

Økt bruk av offentlige sanksjoner truer bedriftenes rettssikkerhet

Staten pøser på med nye hjemler for å kunne gi bedrifter enda flere overtredelsesgebyrer. – Næringslivsledere føler seg rettsløse, fordi de ikke får vite hvordan beløpet er fastsatt. Nå ber vi de folkevalgte ta grep, før dette bærer galt av sted, sier adm.dir. Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/okt-bruk-av-offentlige-sanksjoner-truer-bedriftenes-rettssikkerhet/

Admento-sjefen: Rekk opp hånden, damer!

Ukens podcast-gjest er opptatt av kjønnsbalanse og mener at kvinner må være flinkere til å støtte hverandre til å ta lederstillinger. Hun spør også: Hvorfor heter det egentlig regnskapsførsel?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/admento-sjefen-rekk-opp-handen-damer/

Fører du oversikt over skattefrie gaver til ansatte?

God planlegging sørger for at du holder deg innenfor de skattefrie grensene. Her får du oversikt over hvordan du kan gi gaver til dine ansatte skattefritt!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/forer-du-oversikt-over-skattefrie-gaver-til-ansatte/

Har du planlagt sommerferien?

Nå haster det å planlegge sommerferien. Her går vi igjennom hvilke krav arbeidsgiver og arbeidstaker må forholde seg til ifølge ferieloven.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/har-du-planlagt-sommerferien/

Slik sikrer du regnskapssystemet ditt med to-faktorautentisering

Du må sikre regnskapssystemet ditt like godt som banken din gjør for at ingen andre skal få tilgang til kontoen din. Lær mer om to-faktorautentisering!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/slik-sikrer-du-regnskapssystemet-ditt-med-to-faktorautentisering/

Beholder kontroll med regnskapsbransjen

Tilsyn med regnskapsbransjen skal fortsatt ligge hos Finanstilsynet. Det ble kjent da regjeringens forslag til ny finanstilsynslov kom i dag.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/beholder-kontroll-med-regnskapsbransjen/

Årets Overskudd: Derfor er bransjeprisen viktig

For syvende gang skal Regnskap Norge dele ut bransjeprisen Årets Overskudd. Bli med oss og hei på regnskapsføreren som inspirerer, motiverer og engasjerer!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/arets-overskudd-derfor-er-bransjeprisen-viktig/

Foreslår lovendringer knyttet til nye regler for bærekraftsrapportering

Regnskapsloven og en rekke tilknyttede lover vil bli endret hvis Finansdepartementets forslag, knyttet til CSRD, godkjennes.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/foreslar-lovendringer-knyttet-til-nye-regler-for-barekraftsrapportering/

Topp 10 teknologiske trender i regnskapsbransjen

Cyberkriminalitet og AI topper listen, forteller Regnskap Norges teknologidirektør. Hør hvordan teknologiske trender påvirker regnskapsbransjen og mulighetene de gir i fersk podcast-episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/topp-10-teknologiske-trender-i-regnskapsbransjen/

Forslag om avvikling av krav om skattetrekkskonto

Til erstatning for skattetrekkskonto foreslås det at forskuddstrekket skal betales samtidig med lønnsutbetalingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/forslag-om-avvikling-av-krav-om-skattetrekkskonto/

Bli Regnskapsfører – Mer enn bare jobben

Regnskap Norge har nettopp lansert «Bli Regnskapsfører-prosjektet» for å motivere en ny generasjon til å velge faget vi brenner for!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bli-regnskapsforer--mer-enn-bare-jobben/

Krav om attest for avgiftsfri utførsel av varer

Du slipper å betale 25 prosent moms på en vare du selger til utlandet, men bare hvis du er nøye med hva du kan dokumentere. Her gir vi deg et innblikk i hvilke regler som gjelder.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/krav-om-attest-for-avgiftsfri-utforsel-av-varer/

Høring om ytterligere innskjerpinger i utflyttingsskattereglene

Foreslår endringer med virkning fra 20. mars 2024
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/horing-om-ytterligere-innskjerpinger-i-utflyttingsskattereglene/

Er det mulig å få påskeferien betalt av arbeidsgiver – skattefritt?

Hvem kunne vel ikke tenkt seg en gratis og skattefri påskeferie på fjellet? Men det er vel for godt til å være sant. Eller er det? Bli med og løs årets påskemysterium!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/er-det-mulig-a-fa-paskeferien-betalt-av-arbeidsgiver--skattefritt/

Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?

Små foretak skal gi obligatoriske noteopplysninger samt tilstrekkelige noteopplysninger vurdert ut ifra vesentlighet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/hva-er-tilstrekkelig-noteinformasjon-for-sma-foretak/

Skattemeldingen 2023 - utsettelse for grupper av skattepliktige

Skattepliktige innen særskatteområder får utsatt frist med skattemeldingen. Utsettelsen gjelder også SDF og deltakere i disse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-2023---utsettelse-for-grupper-av-skattepliktige/

Cyberangrep har flere offer – ta vare på de ansatte

Det er en stor påkjenning å være den som slapp hackerne inn døren. Regnskap Norge anbefaler alle å inkludere hensynet til den utsatte ansatte i beredskapsplanen for IT-sikkerhet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/cyberangrep-har-flere-offer--ta-vare-pa-de-ansatte/

Finansdepartementet foreslår forenkling for mange små foretak

Departementet har lyttet til Regnskap Norge og foreslår økte terskelverdier for små foretak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/finansdepartementet-foreslar-forenkling-for-mange-sma-foretak/

Kvotert eller rekruttert?

Ubevisst rekruttering kan føre til kvotering og ikke rekruttering, mener ukens podcast-gjest og peker på kravet til kjønnsbalanse i norske styrer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/kvotert-eller-rekruttert/

Ny skattemelding – statusmøte

Formuesverdi på aksjer og treghet i systemene var blant temaene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ny-skattemelding--statusmote/

Driftsmeldinger for skatteetaten.no

Er du oppmerksom på at Skatteetaten og Digitaliseringsdirektoratet har etablert egne nettsider for kjente driftsutfordringer?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/statussider-for-driftsproblemer/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.