Aktuelt - Lønningskontoret
Følg oss på facebook
Følg oss på linkedin
Følg oss på twitter
loenningskontoret
Meny

Nyheter fra regnskapnorge.no

Vil ha oppgjør med millimeterrapportering knyttet til reise og diett

Kan gi 550 millioner kroner i reduserte kostnader
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/vil-ha-oppgjor-med-millimeterrapportering-knyttet-til-reise-og-diett/

Regnskap Norge advarer mot mva-kaos på elbiler

Å innføre mva. på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye elbiler vil skape utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene selv.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/regnskap-norge-advarer-mot-mva-kaos-pa-elbiler/

Ny fagbok: Utsatt skatt-modellen

Regnskap Norges kursleder gjennom mange år, Jan Sørbø, har skrevet bok om midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ny-fagbok-utsatt-skatt-modellen/

Regjeringen foreslår å forlenge koronatiltak i arbeidslivet ut året

Regjeringen foreslår å forlenge koronaordninger for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og selvstendig næringsdrivende ut 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/regjeringen-foreslar-a-forlenge-koronatiltak-i-arbeidslivet-ut-aret/

Høyesterett om transaksjonskostnader – tilbake til start

Høyesterett har avsagt en ny dom om fradragsretten for mva. på transaksjonskostnader. Etter mange hypoteser om hva som gjelder på dette området, synes dommen å bringe oss tilbake til lovens grunnleggende vilkår for fradragsrett.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/hoyesterett-om-transaksjonskostnader--tilbake-til-start/

Regnskap Norge-podden: – Bedrifter som ikke leverer på bærekraft kan forsvinne

Sjefen i Revisorforeningen er sikker i sin sak; bærekraft er et konkurransefortrinn.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden--bedrifter-som-ikke-leverer-pa-barekraft-kan-forsvinne/

Ny standard for bærekraftsrapportering utvider tjenestepekteret til regnskapsbransjen

– Regnskapsførerne fører allerede det finansielle regnskapet for kundene. Hvorfor ikke også føre regnskap over ikke-finansiell informasjon, spør Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ny-standard-for-barekraftsrapportering-utvider-tjenespekteret-til-regnskapsbransjen/

Hurdalsplattformen – Ap og Sps regjeringserklæring

Ap/Sps nye regjeringsplattform (Hurdalsplattformen) løfter frem forenklinger og rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter som en satsning. Samtidig varsles økt skattetrykk på formue og høyere inntekter, mens inntektsskatten skal reduseres for de med inntekter under 750 000 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/hurdalsplattformen--ap-og-sps-regjeringserklaring/

Regnskap Norge om regjeringserklæringen: – Viktige løfter om forenkling, men bekymringsfull varsel om nye byrder

I den nye regjeringsplattformen legges det vekt på forenkling for næringslivet, med forpliktelser om å redusere næringslivets kostnader med 11 milliarder kroner innen 2025.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-om-regjeringserklaringen--viktige-lofter-om-forenkling-men-bekymringsfull-varsel-om-nye-byrder/

Statsbudsjettet 2022: Momsplikt for akupunktører – unntak for naprapater og osteopater

Det legges opp til alminnelig mva-plikt på akupunktur, samt et kronglete og delvis midlertidig unntak for osteopater og naprapater.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/statsbudsjettet-2022-momsplikt-for-akupunktorer--unntak-for-naprapater-og-osteopater/

Statsbudsjettet 2022: Endringer på lønn- og HR-området

Midlertidig feriepengeordning, endring i differensiert arbeidsgiveravgift, avvikling av særregler om dagpenger og unntak fra begrensning for arbeidsavklaringspenger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/statsbudsjettet-2022/

Kompensasjonsordning 2 og 3 - husk søknadsfristen 15. oktober

Søknadsfristen 15. oktober 2021 gjelder tilskuddsperioder fra september 2020 til og med juni 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2-og-3---husk-soknadsfristen-15.-oktober/

Forslag til statsbudsjett 2022: Skatte- og avgiftsopplegget

Redusert skatt på arbeidende kapital samt ny opsjonsskatteordning er noe av det regjeringen foreslår. Her er vår oppsummering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/forslag-til-statsbudsjett-2022-skatte--og-avgiftsopplegget/

Regjeringen forvansker forenklingen for næringslivet

I statsbudsjettet for 2022 foreslås bevilgninger til et register som innebærer nye administrative byrder for næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regjeringen-forvansker-forenklingen-for-naringslivet/

Flere koronatiltak er avviklet fra og med 1. oktober 2021

Nå som vi går tilbake mot «normale» tider avsluttes flere koronatiltak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/flere-koronatiltak-er-avviklet-fra-og-med-1.-oktober-2021/

Regnskap Norge-podden: – En stille krig mellom regnskap-, bank- og softwarebransjen

Intunor-sjefen beskriver en krig mellom tre bransjer. Han mener regnskapsførerne stiller svakt i kampen mot bankene og ERP-systemene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden---en-stille-krig-mellom-regnskap--bank--og-softwarebransjen/

Stadig behov for forenkling!

Debattantene under Forenklingskonferansen var enige om at god samhandling er viktig for vellykket digitalisering i det offentlige, og at de som berøres må involveres i lovgivningsprosessene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/stadig-behov-for-forenkling/

Oppdatering – Lav sats i mva-meldingen for 5. termin 2021

Regnskap Norge har fått opplyst at det ikke skal komme feilmelding når avgiftsbeløpet i post 5 baserer seg på to mva-satser.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/oppdatering--lav-sats-i-mva-meldingen-for-5.-termin-2021/

Regnskap Norge effektiviserer fagsupporten

Fra og med 4. oktober tar vi imot henvendelser til fagsupporten vår via et webskjema.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-effektiviserer-fagsupporten-4.-oktober/

Regnskap Norge advarer: Fare for inndragning av flere hundre millioner koronakroner

Nærmere 2 500 bedrifter risikerer å måtte tilbakebetale koronastøtte som følge av at de ikke har oppfylt kravet om å sende inn bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-advarer-fare-for-inndragning-av-flere-hundre-millioner-koronakroner/

Tilskuddsordning innreisekarantene - husk søknadsfristen 30. september

Søknadsfristen 30. september 2021 gjelder tilskuddsperiodene mellom 1. november 2020 - 30. april 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/tilskuddsordning-innreisekarantene---husk-soknadsfristen-30.-september/

Utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger forlenges

Særreglene som forlenges får i første omgang varighet ut oktober 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/utvidet-rett-til-sykepenger-og-omsorgspenger-forlenges/

Kompensasjonsordning 3 - kravet til omsetningsfall økes til 40 %

Endringen får virkning for september-oktober 2021, som er den siste perioden kompensasjonsordningen vil virke.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-3---kravet-til-omsetningsfall-okes-til-40-/

Ny regjering må fullføre revidering av forskriften om hjemmekontor

For små og mellomstore bedrifter kan rettigheter rundt fysisk arbeidsmiljø på hjemmekontor bli økonomisk utfordrende.   
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ny-regjering-ma-fullfore-revidering-av-forskriften-om-hjemmekontor/

Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

Den midlertidige lave satsen endres tilbake fra og med 1. oktober 2021. Bransjen bør være oppmerksom på de praktiske utfordringene dette medfører.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/lav-mva-sats-pa-6-prosent-tilbake-til-12-prosent/

Regnskap Norge-podden: VIEW Ledger-sjefen om regnskapsbransjens utvikling

Sjefen i VIEW Ledger er sikker i sin sak; bransjen må innføre fastpris, regnskapsføreren må ta mer plass og eie rådgiverrollen – også når det gjelder bærekraft.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-view-ledger-sjefen-om-regnskapsbransjens-utvikling/

Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler

Enkelte særregler om permittering og dagpenger forlenges frem til 1. november i år.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/forlengelse-av-permitteringsordningen--og-midlertidige-dagpengeregler/

Enda viktigere å innrapportere pensjon riktig!

Informasjon og råd til arbeidsgivere om pliktig innrapportering av tjenestepensjon etter endringen i januar i år.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/enda-viktigere-a-innrapportere-pensjon-riktig/

1 100 deltok på Norges viktigste regnskapskonferanse

Rekordmange deltakere samlet seg onsdag på Overskudd 2021 for faglig påfyll, inspirasjon og kompetanseheving.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/1-100-deltok-pa-norges-viktigste-regnskapskonferanse/

Bransjeprisen Årets Overskudd 2021 til Yassin Azari

Yassin Azari, COO og partner i ECIT Hønefoss, mottok prisen under regnskapskonferansen Overskudd.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bransjeprisen-arets-overskudd-2021-til-yassin-azari/

Kompensasjonsordning 3 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager

Kalkulatoren er nå oppdatert med tilskuddsperioden juli og august 2021. Excel-dokumentet inneholder også oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. I denne artikkelen finner du i tillegg avtalemaler.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-3---kalkulator-inkl.-eierstruktur-og-kontrollhandlinger/

Årets Overskudd 2021: Her er finalistene!

Kundeorientering, teknologiforståelse og gode ideer som gjennomføres er stikkord som kjennetegner årets finalister.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/arets-overskudd-2021-her-er-finalistene/

Regnskap Norge-podden: Formuesskatt svekker små og mellomstore bedrifter

For at små og mellomstore bedrifter skal fortsette å eksistere, så må det gjøres noe med formuesskatten på arbeidende kapital, sier ukens gjest Julie Brodtkorb.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-formuesskatt-svekker-sma-og-mellomstore-bedrifter/

Kompensasjonsordning 1 - regnskapsfører får ikke automatisk tilgang til purringer

For foretak som mangler bekreftelse, er det kun foretakene selv som mottar purringen i Altinn.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-1---kun-foretak-som-mangler-bekreftelse-mottar-purring/

Lang saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene

Årsaken skyldes økt pågang og manglende kapasitet hos Brønnøysundregistrene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/lang-saksbehandlingstid-hos-bronnoysundregistrene/

Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet

Utvalget skal foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/utvalg-skal-vurdere-finanstilsynsloven-og-finanstilsynets-virksomhet/

Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2021

11. oktober og 6. desember er de sentrale datoene i år.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/frister-for-registrering-i-foretaksregisteret-i-2021/

MVA-meldingen blir ny fra 2022

Fra 2024 foreslås det i tillegg å utvide rapporteringsplikten til et omfang vi aldri har sett maken til. 800 millioner transaksjoner skal rapporteres til Skatteetaten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/mva-meldingen-blir-ny-fra-2022/

Kompensasjonsordning 1 – fare for innkreving av støtte

(Oppdatert 09.09.21) Foretak som ennå ikke har fått bekreftet søknad om kompensasjon fra enten regnskapsfører eller revisor, vil motta purring i Altinn i uke 37.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-1-fare-for-innkreving-av-stotte/

Søk om lønnsstøtte fra 1. september

Arbeidsgivere kan søke om støtte for perioden 15. mars til 30. juni 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/sok-om-lonnsstotte-fra-1.-september/

Regnskap Norge-podden: Regnskapsforetak får store hvitvaskingsbøter

Flere regnskapsførerforetak kan få bøter fra Finanstilsynet for manglende oppfølging av hvitvaskingsloven. Ukens gjest synes loven er for komplisert.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-regnskapsforetak-far-store-hvitvaskingsboter/

Vil heve grensen for revisjonsplikt

Forslaget om å heve grensen gjør at flere små aksjeselskaper kan spare ressurser ved å fravelge revisjon.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/revisjon/hever-grensen-for-revisjonsplikt-for-sma-aksjeselskaper/

Kompensasjonsordning 1 - husk å sende inn bekreftelse!

Dersom bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører ikke sendes inn, vil det bli sendt ut krav om tilbakebetaling.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-1---husk-a-sende-inn-bekreftelse/

Regnskap Norge med i referansegruppe for Skatteutvalget

Gruppen vil bidra med sine synspunkt til skattesystemet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regnskap-norge-med-i-referansegruppe-for-skatteutvalget/

Kursmenyen 2021 – hvilke kurs bør du ta?

Koronatid, lovendringer og hvitvaskingstilsyn. Hva bør etterutdanningen inneholde i år?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/kursmenyen-2021--hva-skal-du-prioritere/

Lang saksbehandlingstid i Brønnøysund

Særlig uheldig at selskaper settes på hold under pandemien.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/lang-saksbehandlingstid-i-bronnoysund/

Regnskap Norge-podden: Spar penger ved å drive bærekraftig

60 % av CO2-utslippene i Europa stammer fra SMBene. NSRS gjør det enkelt for de små å drive bærekraftig.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-spar-penger-ved-a-drive-barekraftig/

Regnskap Norge-podden: Gode rutiner gir god likviditet

Har du opplevd at en regning har gått til inkasso? Eller har du hatt en kunde som ikke har betalt for seg og derfor sendt fakturaen til inkasso? Gode rutiner gjør det lettere å få betalt, mener ukens gjest.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-gode-rutiner-gir-god-likviditet/

Kompensasjonsordning 3 – ordningen videreføres i to nye perioder

Kompensasjon ytes også i perioden juli - oktober, men trappes ned.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-3--ordningen-viderefores-i-to-nye-perioder/

Bli med på Forenklingskonferansen 2021

Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen arrangeres digitalt 30. september.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/forenklingskonferansen-2021/

Hør på podkast i sommer

Trenger du noe å lytte til på late feriedager? Regnskap Norge-podden er aldri langt unna.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hor-pa-podkast-i-sommer/

Oppfordring: Hvem skal du nominere til Årets Overskudd?

Hva kreves, hvem vi ser etter – og hvorfor har vi denne prisen?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/oppfordring-hvem-skal-du-nominere-til-arets-overskudd/

Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har besluttet å videreføre statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands ut året.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/statens-saravtaler-for-reiser-innenlands-og-utenlands-viderefores/

Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

Når rabatter angis i ett beløp, må det klart fremgå hvilke varelinjer rabatten gjelder.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/angivelse-av-rabatter-i-salgsdokumentet/

Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift når det tas i bruk

De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/gavekort-pa-kosmetisk-behandling-solgt-for-lovendring-ma-tillegges-merverdiavgift/

Endringer for permitteringsperioden og koronarelaterte sykepenger og omsorgspenger

Permitteringsperioden tilbakestilles og særregler for sykepenger og omsorgspenger videreføres.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/endringer-for-permitteringsperioden-og-koronarelaterte-sykepenger-og-omsorgspenger/

Slutt for rettsrådmonopolet

Proposisjonen til Norges første advokatlov er fremlagt. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/slutt-for-rettsradmonopolet/

Sommeren er høytid for svindel og feilutbetalinger

Vær oppmerksom når kunden mener det haster å få betalt regningene. Da kan du være i ferd med å bli lurt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/sommeren-er-hoytid-for-svindel-og-feilutbetalinger/

Regnskap Norge-podden: Pass opp for svindel i sommer!

Sommeren er høytid for såkalt direktørsvindel. Ukens gjest forteller deg hva du skal være obs på når svindlerne slår til.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-pass-opp-for-svindel-i-sommer/

Resultater kvalitetskontrollen 2020

Kontrollresultatene viser fremgang, både for ordinære kontroller og etterkontroller. Kvalitetsutviklingen har fortsatt, også under korona.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/resultater-kvalitetskontrollen-2020/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.