Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Oppdatering KS Komplett - hvitvaskingsrutine for EPF, opplæringsplan og avstemmingsskjema AGA

I KS Komplett finner du nå en hvitvaskingsrutine tilpasset regnskapsforetak organisert som enkeltpersonforetak. I tillegg kommer opplæringsplan på hvitvaskingsområdet og avstemmingsskjema tilpasset lavere arbeidsgiversavgift for tredje termin.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/ks-komplett---hvitvaskingsrutine-for-epf-opplaringsplan-og-avstemmingsskjema-aga/

Skattefri dekning av utgifter til arbeidstakere med avbrutt utenlandsopphold

Skattedirektoratet har konkludert med at arbeidsgivers dekning av kostnader til ytelser som bolig, transport, skole, barnehage mv. under midlertidig opphold i Norge på grunn av koronasituasjonen er skattefri.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattefri-dekning-av-utgifter-til-arbeidstakere-med-avbrutt-utenlandsopphold/

Permitteringer, ferieavvikling og nedbemanning i Regnskap Norge-podden

Denne ukens episode av Regnskap Norge-podden handler om permitteringer, ferieavvikling og nedbemanninger som følge av koronautbruddet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/permitteringer-ferieavvikling-og-nedbemanning-i-regnskap-norge-podden/

Forenklingskonferansen 2020

Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll? Vi tar debatten 23. september.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/forenklingskonferansen-2020/

NAV mangler opplysninger om lønnskompensasjon til permitterte

8 000 arbeidsgivere har fortsatt ikke levert nødvendige opplysninger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/nav-mangler-opplysninger-for-a-utbetale-lonnskompensasjon-til-permitterte/

Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/korona---konsekvenser-for-skatte--og-avgiftsrelaterte-frister-satser-og-tvangsmulkt/

Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020

Det doble antall omsorgsdager som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen falt bort fra 30. juni 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/endring-i-antall-omsorgsdager-fra-1.-juli-2020/

Kalkulator for å beregne tilskudd etter ordinær modell og sesongmodellen

Last ned vår kontantstøttekalkulator gjeldende for hele søknadsperioden
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-for-naringslivet---beregningsmodell/

Portalen lonnstilskudd.no er åpnet

I portalen finner arbeidsgivere informasjon om tilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb. Det åpnes for søknader i oktober. 
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/portal-for-lonnstilskudd-er-apnet/

Nytt styremedlem fra Regnskap Norge i Regnskapsstandardstyret

Hans Christian Ellefsen i Regnskap Norge er valgt inn som nytt styremedlem i Regnskapsstandardstyret (RSS).
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/nytt-styremedlem-fra-regnskap-norge-i-regnskapsstandardstyret/

Kompensasjon faste kostnader - nye beløpsgrenser innføres

Det innføres blant annet en beløpsgrense for når bekreftelse fra regnskapsfører og revisor skal kreves. I tillegg endres vilkåret om ansatte, slik at flere kan få kompensasjon.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjon-faste-kostnader---nye-belopsgrenser-innfores/

Full overgang til e-faktura kan spare samfunnet for 5,2 milliarder årlig

På initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics laget en oppdatert oversikt over bruken av elektronisk faktura.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/kartlegging-av-bruk-av-elektronisk-faktura/

Ny betalingsløsning lansert

DNB har lansert løsningen regnskapsgodkjente betalinger som innebærer at regnskapsførere kan godkjenne utbetalinger i sitt ERP-system. Sparebank 1 følger etter over sommeren.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/ny-betalingslosning-lansert/

Regelendringer fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har laget en oversikt over regelendringer som iverksettes fra 1. juli 2020. I år inneholder oversikten også viktige endringer vedtatt i løpet av våren.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regelendringer-fra-1.-juli-2020/

Kompensasjonsordning faste kostnader - ny veiledning for bekreftelse fra regnskapsfører og revisor

Den nye veiledningen gir føringer på hva skal kontrolleres for å avgi bekreftelse av forbedret gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 i forhold til ORFS.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-faste-kostnader---ny-veiledning-for-bekreftelse-fra-regnskapsforer-og-revisor/

Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere - søknadsfrist for juni utsettes til 6. august

Arbeids- og velferdsdirektoratet har forståelse for at ferieavvikling gir behov for noe lenger søknadsfrist.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjon-for-naringsdrivende-og-frilansere---fristen-for-juni-utsettes-til-torsdag-6.-august/

Godt samarbeid handler om mennesker

Avtroppende skattedirektør Hans Christian Holte er et menneske jeg har satt stor pris på å samarbeide med.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/godt-samarbeid-handler-om-mennesker/

Bli ordentlig kjent med bransjeorganisasjonen din og bli en del av fagsupporten vår

Høsten blir travel og Regnskap Norge trenger ekstra bistand til fagstøtte ut mot medlemmene våre.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/bli-ordentlig-kjent-med-bransjeorganisasjonen-din-og-bli-en-del-av-fagsupporten-var/

Kompensasjon faste kostnader - søknadsfrist for mars, april og mai utsettes til 31. juli

For juni, juli og august er søknadsfristen 30. september 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/soknadsfristen-for-kompensasjon-for-mars-april-og-mai-utsatt-til-31.-juli/

Kompensasjon faste kostnader - søknadsfrist og sesongbaserte virksomheter

Etter mye frem og tilbake om søknadsfristen for mars, april og mai, er det nå besluttet at fristen for disse tre månedene settes til 31. juli.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjon-faste-kostnader---forlenget-soknadsfrist/

Skattedirektøren gjester Regnskap Norge-podden

Skattedirektør Hans Christian Holte er denne ukens podkast-gjest. Sammen med Christine Lundberg Larsen snakker han om sin tid i Skatteetaten og rollen som ny NAV-sjef.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/skattedirektoren-gjester-regnskap-norge-podden/

Permittering – dette må du vite

Regler for permitteringer, fremgangsmåte, mal på permitteringsvarsel og informasjonsvideo.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/hva-gjelder-ved-permitteringer-som-folge-av-koronaviruset/

Fra september 2020 gjelder kun EHF 3.0

Muligheten for PDF-visningskopi gjennom "CommercialInvoice" stopper fra samme dato.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/Fra-september-2020-gjelder-kun-EHF-3.0/

Forsinkelsesrenten reduseres til 8 prosent fra 1. juli 2020 (Korrigert!)

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 430 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/forsinkelsesrenten-reduseres-til-8-prosent-fra-1.-juni-2020/

Lover grønn omstilling, forenklinger og kompetanseløft

Vår nye finansminister vil ha en sterk, privat sektor og ruste Norge for fremtidens utfordringer. For å sikre gode rammebetingelser for norsk næringsliv lover Jan Tore Sanner (H) forenklinger, grønn omstilling og kompetanseløft.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/lover-gronn-omstilling-forenklinger-og-kompetanseloft/

Kan regnskapsførerne redde kloden?

Den australske forfatteren Jane Gleeson-White slår fast at det er én yrkesgruppe som nå virkelig må trå til for å redde klimaet, kloden og menneskeheten: Regnskapsførerne.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/kan-regnskapsforerne-redde-kloden/

Tør småbedriftseierne å ta sjansen?

I 2021 er det stortingsvalg igjen, og selv om Ap ikke vil ha arveavgiften tilbake, snakker koalisjonspartnerne deres stadig høyere om mer skatt for de rike. Kan 2020 være SMB-eiernes siste sjanse for et skattefritt generasjonsskifte?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/tor-smabedriftseierne-a-ta-sjansen/

Forslag om innføring av skikkethetskrav for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap

Forslaget kommer etter at Finanstilsynet har erfart at regnskapsførere som er fratatt autorisasjonen, fortsetter å styre selskapet som eier eller styremedlem.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/forslag-om-innforing-av-skikkethetskrav-for-eiere-og-styremedlemmer-i-regnskapsforerselskap/

Enkelt er vanskelig, men nødvendig

Koronakrisen har vist at myndighetene kan snu seg raskt når det trengs. Krisen har også vist at det er et løpende behov for innspill fra næringslivet og forenklinger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/enkelt-er-vanskelig-men-nodvendig/

Utsatt årsregnskapsfrist er vedtatt

Årsregnskapsfristen er utsatt med to måneder, til 31. august. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte er utsatt tilsvarende. Utsettelsen er gitt i en midlertidig lov som trer i kraft i dag.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/et-skritt-narmere-utsatt-arsregnskapsfrist/

Fristen for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier utsatt til 31. august

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov som forlenger muligheten til å avholde årsmøter og generalforsamlinger digitalt, og utsetter fristen for å avholde møtene til 31. august.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/fristen-for-generalforsamlinger-og-arsmoter-i-borettslag-og-sameier-utsatt-til-31.-august/

Purring på betaling av mva

For dere som har søkt om betalingsutsettelse er det bare å se bort fra purringen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/purring-pa-betaling-av-mva/

Tidsbruk på kompensasjonsordningene og forventninger til årets lønnsvekst

Resultater fra medlemsundersøkelsen i uke 22
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/tidsbruk-pa-kompensasjonsordningene-og-forventninger-til-arets-lonnsvekst/

Generalforsamling, påvirkningsarbeid og Peer i podcast

Tilbakemeldingene viser at vi når frem.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/generalforsamling-pavirkningsarbeid-og-peer-i-podcast/

Budsjettforlik om revidert nasjonalbudsjett 2020 - egenandelen i kompensasjonsordningen fjernes

Egenandelen blir fjernet fra og med mai måned.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/budsjettforlik-om-revidert-nasjonalbudsjett-2020---egenandelen-i-kompensasjonsordningen-fjernes/

Nytt styre i Regnskap Norge

Vi gratulerer styret og ser frem til et godt samarbeid.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/nytt-styre-2020/

Regnskap Norges generalforsamling 2020

Årets generalforsamling var av det heldigitale slaget, med innlegg fra skattedirektør Holte og Bellamy fra Finanstilsynet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norges-generalforsamling-2020/

Personer med d-nummer som ønsker å starte enkeltpersonforetak, må gjennom ID-kontroll

ID-kontrollen utføres hos skattekontoret.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/personer-med-d-nummer-som-onsker-a-starte-enkeltpersonforetak-ma-gjennom-id-kontroll/

Innsynsløsning for lånegarantiordningen er klar

En ny innsynsløsning gir tilgang til opplysninger om hvert enkelt lån som er gitt under ordningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/innsynslosning-for-lanegarantiordningen-er-klar/

Arbeidsgivere må gi informasjon om permitterte arbeidstakere

Løsningen for å utbetale lønnskompensasjon er klar.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/arbeidsgivere-ma-gi-informasjon-om-permitterte-arbeidstakere/

Søknad om betalingsutsettelse for mva 10. juni

Da er skattekontoret kommet med mer informasjon om muligheten for å søke betalingsutsettelse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/soknad-om-betalingsutsettelse-for-mva-10.-juni/

Peer Veiby gjester Regnskap Norge-podden

Ny episode er publisert! Christine Lundberg Larsen snakker med Peer Veiby, styreleder i Regnskap Norge, om utviklingen i regnskapsbransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/peer-veiby-gjester-regnkap-norge-podden/

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning, som innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/lonnsstotte-for-a-ta-egne-permitterte-tilbake-i-jobb/

Foreslår å utsette fristen for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier til 31. august

Regjeringen foreslår for Stortinget en midlertidig lov som forlenger muligheten til å avholde årsmøter og generalforsamlinger digitalt, og utsetter fristen for å avholde møtene til 31. august.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/foreslar-a-utsette-fristen-for-generalforsamlinger-og-arsmoter-i-borettslag-og-sameier-til-31.-august/

Brev fra a-ordningen om permitteringer

Mange arbeidsgivere har blitt bedt om å gi opplysninger om permitterte ansatte. Dessverre har også arbeidsgivere som har rapportert rett mottatt brevet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/brev-fra-a-ordningen-om-permitteringer/

Finanstilsynets rapport fra det dokumentbaserte tilsynet 2019 er publisert

Regnskapsbransjen kan vise til vekst i antall oppdrag, omsetning og sysselsatte.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/finanstilsynets-rapport-fra-det-dokumentbaserte-tilsynet-2019-er-publisert/

Betaling av mva 10. juni - det kan søkes om betalingsutsettelse

Ordning med betalingsutsettelse etter søknad kommer i stedet for ny og allmenn fristutsettelse. Ordningen vil gjelde generelt for skatte- og avgiftskrav ut 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/betaling-av-mva-10.-juni---det-kan-sokes-om-betalingsutsettelse/

Regnskap Norge gjør det enklere å rapportere på bærekraft

Regnskap Norge utvikler en nordisk standard for bærekraftsrapportering for SMB-markedet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-gjor-det-enklere-a-rapportere-pa-barekraft/

Ektefeller i felles bedrift - manuelle søknader til NAV

Mange møter manglende kjennskap hos NAVs kontaktsenter til rutine vedrørende kompensasjonsordning for tapt inntekt. Her er forslag til manuell skriftlig søknad.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/ektefeller-i-felles-bedrift---manuelle-soknader-til-nav/

Forklarbar kunstig intelligens gir tillit

Stadig flere regnskapsførere og teknologer tar til orde for at kunstig intelligens vil dominere bokføringen i den nære fremtiden. Men tør vi stole på maskinens beslutninger?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/forklarbar-kunstig-intelligens-gir-tillit/

Kartlegging av markedet for salg av regnskapssystemer

Resultater fra del to av teknologiundersøkelsen 2020
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/kartlegging-av-markedet-for-salg-av-regnskapssystemer/

Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere - fristen for april utsettes til onsdag 3. juni

Arbeids- og sosialdepartementet lyttet til innspill og gir noen ekstra dager til å sende inn søknader.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjon-for-naringsdrivende-og-frilansere---fristen-for-april-utsettes-til-onsdag-3.-juni/

Endringer i permitteringsordningen

Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/endringer-i-permitteringsordningen/

Ny krisepakke – endringer i både kompensasjonsordningen og skattereglene

Kompensasjonsordningen for næringslivet løper ut august, men nedtrappes. Skatteendringer skal stimulere investeringer i næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/ny-krisepakke--endringer-i-bade-kompensasjonsordningen-og-skattereglene/

Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke (OPPDATERT)

Fristen er derfor 31. mai (2. juni) for alle skattytere også i år.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/fristen-for-innbetaling-av-arets-tilleggsforskudd-utsettes-ikke/

Visma har fått meldeplikt

Vi følger hvordan utviklingen i markedet påvirker regnskapsbransjen og jobber kontinuerlig for gode rammebetingelser for næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/visma-har-fatt-meldeplikt/

Innbetaling av mva for 1. og 2. termin 2020

Det er foreløpig ikke kommet endringer i fristen for innbetaling av 2. termin 2020, og den er dermed fortsatt 10. juni. Det blir derimot mulig å søke betalingsutsettelse. (OPPDATERT)
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/innbetaling-av-mva-for-1.-og-2.-termin-2020/

Forlengelse av lånegarantiordningen fastsatt

Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at garantiordningen for lån til bedrifter inntil videre forlenges ut året.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/forlengelse-av-lanegarantiordningen-fastsatt/

Folketrygdens grunnbeløp fastsettes til høsten

Grunnbeløpet fastsettes i trygdeoppgjøret og endringen vil gjelde fra 1. mai 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/folketrygdens-grunnbelop-fastsettes-til-hosten/

Konkurransetilsynet pålegger Visma opplysningsplikt

Visma må informere tilsynet dersom de kjøper flere regnskapssystemer
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/konkurransetilsynet-palegger-visma-opplysningsplikt/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.