Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Forsker på hvitvasking trenger hjelp fra deg som er regnskapsfører

Hvilke «røde flagg» er det regnskapsførere oppfatter som rapporteringsverdige til Økokrim?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/forsker-pa-hvitvasking-trenger-hjelp-fra-deg-som-er-regnskapsforer/

Nye regler om bærekraftsrapportering foreslått

Regnskap Norge støtter forslag om harmonisering av rapporteringspliktige foretak samt at en annen revisor eller en alternativ attestant også skal kunne attestere bærekraftsrapportering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/nye-regler-om-barekraftsrapportering-foreslatt/

Dropp regnskapsføreren! Eller? Fiken-sjefen svarer

Hør Fiken-sjefens kjærlighetserklæring til regnskapsføreren.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/dropp-regnskapsforeren-eller-fiken-sjefen-svarer/

Frister for registrering i Foretaksregisteret 2023

9. oktober og 4. desember er i år de sentrale datoene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/frister-for-registrering-i-foretaksregisteret-2023/

Overskuddet som gir overskudd leverte igjen!

Overskudd ble svært vellykket også i 2023. Hvis du har kolleger som kommer hjem fra dette arrangementet med hendene jublende høyt over hodet, kan vi her fortelle deg hva det skyldes.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/overskuddet-som-gir-overskudd-leverte-igjen/

Vinneren av Årets Overskudd 2023 er kåret

Geir Braathe i Abacus Ratio er Årets Overskudd 2023. Han mottok prisen under regnskapskonferansen Overskudd.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/vinneren-av-arets-overskudd-2023-er-karet/

Ett hederstegn ble utdelt på Overskudd 2023

Vi gratulerer May-Britt Westreng med hederstegnet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ett-hederstegn-ble-utdelt-pa-overskudd-2023/

U35-nettverket varmer opp til Overskudd 2023

Rekordmange unge regnskapsførere var denne uken samlet til U35s høstsamling hvor de tjuvstarter høstens store høydepunkt for regnskapsbransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/u35-nettverket-varmer-opp-til-overskudd-2023/

Rekruttering, spesialisering og utvikling i bransjen

Hva er mulighetene og utfordringene i regnskapsbransjen? Hør nytt styremedlem fortelle om sitt engasjement og utviklingen i bransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/rekruttering-spesialisering-og-utvikling-i-bransjen/

Husk å avslutte sommervikarer

Arbeidsgiver har flere oppgaver når vikariatet er over, og dersom disse glemmes kan det få konsekvenser.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/husk-a-avslutte-sommervikarer/

Årets Overskudd 2023: Her er finalistene

Stolthet over yrket, kompetanseutvikling og omstillingskompetanse kjennetegner årets finalister.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/arets-overskudd-2023-her-er-finalistene/

Har foretaket fått forsinkelsesgebyr fra Regnskapsregisteret?

Det er mulig å søke om ettergivelse. Det er rekordstort antall forsinkede årsregnskap i år.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/har-foretaket-fatt-forsinkelsesgebyr-fra-regnskapsregisteret/

Dette er endringene i skattefrie diettsatser

Fra 1. september øker de skattefrie satsene for arbeidstakere som har yrkesreiser med overnatting og for langtransportsjåfører.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/dette-er-endringene-i-skattefrie-diettsatser/

Skattemeldingen 2023 - 33 000 selskaper varslet om at de må levere via system

Regnskapsførere må påregne økt etterspørsel etter regnskapsbistand de kommende månedene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-2023---33-000-selskaper-varslet-om-at-de-ma-levere-via-system/

Hvordan gjøre regnskapsbransjen attraktiv

Framsnakking av bransjen, tydelige karriereveier og employer branding kan ifølge ukens podcast-gjest bidra til økt rekruttering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hvordan-gjore-regnskapsbransjen-attraktiv/

Foreslår ti tiltak for enklere moms

Moms er et problemområde for alle virksomheter, men ikke alle besparelser fra enklere regler kan beregnes i penger. Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge håper likevel at næringsministeren vil ta tak i de ti forenklingsforslagene som de har meldt inn sammen med NHO og Revisorforeningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/pressemeldinger/foreslar-ti-tiltak-for-enklere-moms/

Slik avdekker du regnskapssvindel ved hjelp av Benfords lov

Husker du filmen «The Accountant» hvor Ben Affleck blir ansatt for å avsløre regnskapssvindel? Her får du oppskriften på hvordan han klarte det.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/okonomistyring/slik-avdekker-du-regnskapssvindel-ved-hjelp-av-benfords-lov/

ChatGPT er stokk dum

Det sier Regnskap Norges ekspert på teknologi og innovasjon. Hør hvorfor i ukens podcast-episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/chatgpt-er-stokk-dum/

Arendalsuka 2023 – Relevante arrangementer om bærekraft

Skal du på Arendalsuka? Her får du en oversikt over relevante arrangementer for deg som er interessert i bærekraft og sirkulærøkonomi.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/arendalsuka-2023--relevante-arrangementer-om-barekraft/

Skattereglene for ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskaper

Skattedirektoratet avklarer spørsmål i en fersk prinsipputtalelse. Betydningen av manglende innrapportering, er blant spørsmålene som besvares.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattereglene-for-ansatteopsjoner-i-oppstarts--og-vekstselskaper/

Arendalsuka 2023: Er bærekraftsrapportering kun skrivebordsarbeid eller faktisk omstilling?

Bli med på seminaret som tar et skråblikk på bærekraftsrapportering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/arendalsuka-2023-er-barekraftsrapportering-kun-skrivebordsarbeid-eller-faktisk-omstilling/

Hvordan få råd til kompetanseutvikling

Har du hørt om regnskapsforetaket hvor alle ansatte MÅ bruke minst én dag i uken på kompetanseutvikling?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hvordan-fa-rad-til-kompetanseutvikling/

Kvalitetsstyring i KS Komplett

I KS Komplett finner du nå mal for kvalitetsstyringssystem.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/kvalitetsstyring-i-ks-komplett/

Unngå tvangsmulkt for feilrapportering av permisjoner eller permitteringer

Fra og med august 2023 innføres tvangsmulkt når feilmelding F231 for manglende opplysninger om permisjon eller permittering i a-meldingen ikke rettes innen fristen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/unnga-tvangsmulkt-for-feilrapportering-av-permisjoner-eller-permitteringer/

Praksiskravet i regnskapsførerloven - overgangsregelen er utvidet

Personer som søker om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører senest 1. januar 2025 trenger ikke å oppfylle kravet til at minst ett år av praksisen skal være opparbeidet etter fullført utdanning, forutsatt at praksisen er opparbeidet de fem siste årene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/praksiskravet-i-regnskapsforerloven---overgangsregelen-er-utvidet/

Regelendringer fra 1. juli 2023

Her er en oversikt over noen viktige endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2023 på Finansdepartementets ansvarsområde
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regelendringer-fra-1.-juli-2023/

Utvikling i formuesskatten siste 10 år - noen utvalgte perspektiver

Er det riktig at formuesskatten er på samme nivå som i 2013, og at de formuende derfor helt fint “tåler” dagens skattenivå?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/utvikling-i-formuesskatten-siste-10-ar/

Veiledning om kvalitetsstyring og implementeringsplan

Den kanskje største nyheten i ny regnskapsførerlov handler om kvalitetsstyring. Vi har laget en veiledning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/veiledning-om-kvalitetsstyring-og-implementeringsplan/

Skattemeldingen 2022 - God nyhet om utsettelsesadgangen

De som kan søke om utsettelse til 21. august, økes fra 10 % til hele kundemassen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-2022---god-nyhet-om-utsettelsesadgangen/

Nå kan ikke-autoriserte regnskapskapsmedarbeidere bli medlem

Enda flere regnskapsmedarbeidere kan nå bli del av et viktig felleskap – og dra nytte av fordelene ved å være medlem i Regnskap Norge!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/na-kan-ikke-autoriserte-regnskapskapsmedarbeidere-bli-medlem/

Hvem skal angis som kjøper i et salgsdokument?

Kan selger utstede faktura til arbeidsgiver for tjenester levert til arbeidstaker? Og er det fradragsrett for inngående merverdiavgift?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/hvem-skal-angis-som-kjoper-i-et-salgsdokument/

Skattemeldingen 2022 - Mulig å søke utsettelse til 21. august

OPPDATERT 27. JUNI! Regnskapsførere og revisorer kan søke om utsettelse til 21. august for hele kundemassen. Merk deg søknadsbetingelsene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-2023---hva-skjer-nar-innlevering-skjer-etter-30.-juni/

10 tips for å unngå å bli hacket

It-sjefen trenger din hjelp. Lær deg selvforsvar med våre 10 tips og unngå å bli hacket eller svindlet på nett.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/10-tips-for-a-unnga-a-bli-hacket/

Innfører krav om kjønnsbalanse i styrene i norske foretak av en viss størrelse

De nye reglene innføres «gradvis» gjennom fem trinn, hvorav kravene etter første trinn må være oppfylt inn utgangen av 2024.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/innforer-krav-om-kjonnsbalanse-i-styrene-i-norske-foretak-av-en-viss-storrelse/

Regnskapsførernes rolle i kampen mot økonomisk kriminalitet

Hva opptar Økokrim for tiden? Hvordan samarbeider Økokrim og Regnskap Norge? Og hvordan kan regnskapsføreren bekjempe økonomisk kriminalitet? Det svarer Økokrim-sjefen på i denne ukens podcast-episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskapsforernes-rolle-i-kampen-mot-okonomisk-kriminalitet/

Ferievikarer – hva må du huske på?

Få oversikt over viktige regler rundt bruken av ferievikarer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ferievikarer--hva-ma-du-huske-pa/

Nytt styre i Regnskap Norge

Vi gratulerer styret og ser frem til et godt samarbeid.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/nytt-styre-i-regnskap-norge3/

Nye innstramninger for bemanningsbransjen

Fra årsskiftet må alle bemanningsforetak ha godkjenning fra Arbeidstilsynet for å drive lovlig utleie.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/nye-innstramninger-for-bemanningsbransjen/

Hvorfor er gode rutiner viktig når du jobber med lønn?

Effektivitet og kvalitetssikring er nøkkelord. Her får du tips til hvordan få mer ut av lønnsarbeidet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/hvorfor-er-gode-rutiner-viktig-nar-du-jobber-med-lonn/

Venter du lenge på kvittering for innlevert mva-melding?

Her er et tips som kan være til hjelp.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/venter-du-lenge-pa-kvittering-for-innlevert-mva-melding/

Mottok selskapet tilskudd under pandemien eller strømkrisen?

Husk krav om tilbakebetaling, dersom det deles ut utbytte eller foretas andre egenkapitaldisposisjoner. Kontroller pågår.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/mottok-selskapet-tilskudd-under-pandemien/

Hvordan jobber DFØ med forenkling og bærekraft?

Forenkling av økonomiregelverket og offentlige anskaffelsers rolle i det grønne skiftet, er blant temaene i ukens podcast-episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hvordan-jobber-dfo-med-forenkling-og-barekraft/

Skattemeldinger 2022 – store utfordringer med leveranser

Teknologien er årsaken.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingssesongen-2023--store-utfordringer-med-leveranser/

Systemfeil: Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for kunder

Det forekommer tidvis feil i Skatteetatens søknadsløsning ved valg av hvilket foretak du representerer. Hvis regnskapsforetaket ikke kommer opp, søk for eget navn.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/soknad-om-utsatt-frist-for-levering-av-skattemelding-for-kunder--systemfeil-hos-skatteetaten/

Folketrygdens grunnbeløp G økes til 118 620 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2023. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2023 blir dermed kr 116 239.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/folketrygdens-grunnbelop-okes-til-118-620-kroner/

Lønn eller utbytte i 2023 – oppsett og diagram i Excel

For eiere som er ansatt i eget aksjeselskap er det interessant å vite når man «tjener» på å ta ut utbytte i stedet for lønn. Vi har laget et oppsett i Excel som viser hvordan skattekart og terreng henger sammen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/lonn-eller-utbytte-i-2023--oppsett-og-diagram-i-excel/

Utredning fra Verdipapirlovutvalget om bærekraftsrapportering

Utredning tar for seg nødvendige lovendringer og en vurdering av ulike medlemslandopsjoner i direktivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/utredning-fra-verdipapirlovutvalget-om-barekraftsrapportering/

Ferie og feriepenger

Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ferie-og-feriepenger/

Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger

Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ofte-stilte-sporsmal-om-ferie-og-feriepenger/

Få tips til kvalitetskontrollen

Kvalitetskontrollen er essensiell for bransjens faglige kvalitet og utvikling, sier ukens podcast-gjest som deler sine erfaringer og gir tips til kontrollen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/fa-tips-til-kvalitetskontrollen/

Betydelig risiko for å bli utnyttet som ledd i hvitvasking

Finanstilsynet har publisert Risikovurdering 2023 – Hvitvasking og terrorfinansiering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/betydelig-risiko-for-a-bli-utnyttet-som-ledd-i-hvitvasking/

Er det forsvarlig å dele ut utbytte?

Utdeling av utbytte i 2023 påvirkes av etterdønningene fra koronapandemien og krigen i Ukraina.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/er-det-forsvarlig-a-dele-ut-utbytte/

Merverdiavgiftsloven – hvilke regler gjelder ved utførsel av tjenester?

Regelverket for utførsel av tjenester i merverdiavgiftsloven er endret. En fersk rettsavgjørelse er relevant for forståelsen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/merverdiavgiftsloven-hvilke-regler-gjelder-ved-utforsel-av-tjenester/

Kan vi forutsi hvor mange investorer Norge vil miste til Sveits?

Norske investorer har allerede tatt med seg 43 milliarder til Sveits. Hvor mange formuende Norge vil miste til Sveits de kommende årene vet vi ikke sikkert, men det finnes metoder for å se inn i spåkulen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/kan-vi-forutsi-hvor-mange-investorer-norge-vil-miste-til-sveits/

Skatte- og avgiftsforslagene i Revidert statsbudsjett

Grunnrenteskatten på vindkraft utsettes.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsforslagene-i-revidert-statsbudsjett/

Advarer mot svindel: Bekreftelse av aksjeinnskudd

Brønnøysundregistrene har nylig avdekket en rekke tilfeller der regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd i nystiftede selskaper, basert på falsk eller forfalsket dokumentasjon av aksjeinnskudd.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/advarer-mot-svindel-bekreftelse-av-aksjeinnskudd/

Høring om endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 8 som følge av endringer i regnskapsloven.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/horing-om-endringer-i-nrs-8-god-regnskapsskikk-for-sma-foretak/

Få tips til hvordan lykkes med læring

Hvordan lære effektivt? Og hvordan motivere seg selv og andre? Det svarer ukens podcast-gjest på.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/fa-tips-til-hvordan-lykkes-med-laring/

Foreslår regelendring: Krav om konto for å få utbetalt tilgodebeløp

Regnskap Norge støtter Finansdepartementets forslag om krav om bankkonto for at skattyter skal få utbetalt tilgodebeløp på skatt og avgift.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/foreslar-regelendring-krav-om-konto-for-a-fa-utbetalt-tilgodebelop/

Ny regel om mva for omtvistede krav i tilvirkningskontrakter

Fra 1. januar 2023 skal mva tas med i mva-meldingen først når kravet er avklart eller betalt. Her går vi igjennom hva ny regel betyr for kjøper og selger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-regel-om-mva-for-omtvistede-krav-i-tilvirkningskontrakter/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.