Outsourcing av lønn og personaladministrasjon - Lønningskontoret

Hvorfor outsourcing

Lønn og personaladministrasjon er egne fagområder som krever bred kompetanse. En rekke lover, forskrifter og rutiner er helt nødvendig å kjenne godt til for alle som sitter med et arbeidsgiveransvar – enten du er en stor eller liten arbeidsgiver! Fagområdet er svært detaljregulert og i konstant forandring – og krever at man er oppdatert til enhver tid.
hvorfor-outsourching-loenningskontoret

Lønningskontoret kan gi deg den bistanden du trenger innenfor lønn/personaladministrasjon

Går bedriften med planer om outsourcing av tjenester? Vi kan bistå med å ta ansvar for en mengde oppgaver – og være et effektivt og kostnadsbesparende valg for bedriften. Eksempler på hva vi kan bistå med og sikre gjennomføringen av, i forbindelse med outsourcing:
 
 • Alt av arbeidsforholdsopplysninger, utbetalinger, fordeler og naturalytelser til ansatte, vikarer, styremedlemmer osv. rapporteres 100% korrekt til skatteetaten, NAV, SSB­ – og det skjer via den månedlige A-meldingen. 
 • Korrekt rapportering til pensjonsforsikringsselskapet, slik at man har den lovpålagte forsikringsdekningen for alle ansatte – til enhver tid. Sparedelen blir da også plasser i markedet på vegne av de ansatte til korrekt tid.
 • Manglede ajourføring kan medføre store etterfaktureringer fra forsikringsselskapet. Feil rapportering på lønnsområdet kan få store konsekvenser både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Fallgrubene er mange, og for mange bedrifter vil det være lønnsomt å kjøpe disse tjenestene eksternt. Lønningskontoret er et godt og trygt valg.
 

Outsourcing av lønn betyr at bedriften:

 • får en profesjonell lønnspartner
 • får en optmal programvareløsning
 • får faglig og sikker oppdatering på lønnsområdet
 • slipper å bruke tid på lønnskjøringer og rapportering
 • slipper eventuell fraværsproblematikk knyttet til egen lønnsmedarbeider
 • får alt tilrettelagt for effektiv revisjon
 • får tilgang til høy kompetanse på fagområdet
 • får all rapportering til bedriften og ansatte elektronisk
 • får tilgang til rådgivning knyttet til lønns- og personalområdet
 • får tilgang til rådgivning knyttet til regnskaps- og skatteområdet