Personaladministrasjon - Lønningskontoret

Personaladministrasjon

Begrepet personaladministrasjon omfatter mye. Vi i Lønningskontoret bistår til daglig våre kunder med fraværsregistrering inkludert feriedagsregnskap, innsending av sykemeldinger og inntektsopplysningsskjemaer til NAV. Drifting av pensjonsordningen er også en vanlig tjeneste, og det innebærer bl.a. å foreta inn- og utmeldinger, rapportere endringer i arbeidsforhold og endringer i pensjonsgivende inntekt.
Personaladministrasjon samtale med tre personer

Lønningskontoret bistår bedrifter med personaladministrasjon

Utfordringene innenfor personaladministrasjon er mange. Vi gir bedriften en trygg håndsrekning på bl.a. følgende områder:
 
  • Selv om arbeidsgiver nå rapporterer inntekter månedlig til myndigheten via a-meldingen, må man likevel oppgi korrekt inntektsgrunnlag for beregning av sykepenger, foreldrepenger m.m. via en egen digital innrapportering. Refusjonskrav kan fort foreldes, så her det er viktig å ha sikre og gode rutiner.
  • I og med at arbeidsforholdsopplysninger nå rapporteres månedlig fra alle norske arbeidsgivere, har de som jobber med å kreve inn forfalte krav (inkassobyråer, skatteoppkreverne, Namsfogden, Statens innkrevingssentral) fått en mye enklere hverdag. For arbeidsgiverne medfører det imidlertid en administrativ byrde, da de også krever opplysninger om inntekt i forbindelse med iverksetting av  lønnstrekk. Det er i tillegg stadige endringer, midlertidige stans osv. i slike trekk. Det er flere ulike trekktyper man må klare å håndtere korrekt via lønnssystemet, og oppgjørsformen for disse trekkene er heller ikke lik.
  • En korrekt og god skriftlig arbeidsavtale er en forutsetning som må være på plass i alle arbeidsforhold.

Lønningskontoret kan bistå bedrifter med god og trygg personaladministrasjon.