Lønn - Lønningskontoret

Lønn

Lønningskontoret har mange års erfaring med lønns- og regnskapstjenester for bedrifter av ulik størrelse. Vi er fleksible og tilpasser oss hver enkelt kundes behov. Lønn omfatter i dag også i stor grad behandling av fravær, reiseregninger og rene utlegg av ulik art.
person som utfører lønn og lønnnigstjenester for lønningskontoret

Lønn er et eget fag – bruk en spesialist!

Outsourcing av lønn gir bedriften en langt enklere hverdag og gjør at bedriften kan fokusere på sin egen kjernevirksomhet. Vi bidrar med elektroniske løsninger og sørger for at jobben blir gjort på riktig måte og til rett tid. Dere slipper å bruke tid og ressurser på lønnskjøringer og rapportering, samt eventuell fraværsproblematikk knyttet til egen lønnsmedarbeider.

Lurer du på hva bedriften din kan spare av tid, ressurer og penger?
Ring oss på 67 06 43 10 eller send oss en uforpliktende forespørsel.

 

Outsourcing av lønn gir bedriften flere fordeler:

 • En profesjonell lønnspartner med høy kompetanse på fagområdet
 • En optimal programvareløsning
 • Faglig og sikker oppdatering på lønnsområdet
 • Alt tilrettelagt for effektiv revisjon
 • All rapportering elektronisk til bedriften og de ansatte
 • Tilgang til rådgivning innenfor lønns- og personalområdet, samt regnskaps- og skatteområdet

Bytte eller overføring av lønnskjøringer er svært enkelt – og bedriften din kan gjøre det når som helst i løpet av året.
 

Vi gir deg en enklere og tryggere hverdag!
Ring oss på 67 06 43 10 eller send oss en uforpliktende forespørsel.

 

Lønningskontoret kan også levere utvidede tjenester vedrørende lønn, personal og regnskap:

 • Lønnskjøring fra A – Å
 • App for reiseoppgjør og utlegg
 • App for registrering av ferie og fravær
 • App for mottak av lønnsslipp
 • Innsendelse av krav om refusjon av sykepenger til NAV, samt utarbeide lovpålagt sykefraværsstatistikk
 • Meldinger til forsikringsselskap, Statistisk Sentralbyrå og Altinn
 • Fordeling av personalkostnadene på avdeling og prosjekt
 • Bistand i arbeidet med utarbeidelse av personalbudsjett
 • Konsulentbistand vedrørende diverse personalspørsmål
 • Ordinære regnskaps- og forretningsføreroppdrag 
 

Lønnssystem der planlegging og timeregistrering i skyen gir store besparelser

I tilfeller der det finnes mange variable lønnsdata, og man har en elektronisk løsning for å holde orden på disse, vil normalt dataene kunne importeres rett inn i lønnssystemet. Her kan det ligge store besparelser for arbeidsgivere som benytter seg av timelønn og ulike tillegg til denne. Vi har lang erfaring med å importere data fra en av de ledende leverandørene av en slik skyløsning. Systemet er vel så viktig som et planleggingssystem for riktig bemanning.
 

Webbasert og brukervennlig lønnssystem

Våre kunder får tilbud om å bruke et webbasert system for reiseregninger og utlegg. Systemet har egne apper for å ta bilde av kvitteringer/bilag som da automatisk lastes opp til løsningen. Disse ligger da klar i systemet når jobben med å kreve refusjon skal fullføres.

Det er også mulig å bruke en egen app for å logge bilkjøring og bompenger. Man velger da selv hvilke turer man vil overføre til reiseregningsløsningen. Alt blir papirløst og vi setter opp de interne godkjenningsrutinene som er ønskelige. Man kan velge mellom å godkjenne via nett eller ved å kun bruke appen for mobil eller nettbrett. Systemet er selvfølgelig tett integrert med lønnssystemet, slik at det blir en optimal totalløsning.
 • Benytter man ofte kredittkort på sine reiser, kan løsningen også kobles opp mot flere ulike kortleverandører – slik at man kan hente inn utvalgte transer til den aktuelle reiseregningen.
 • Alt av satser for bilgodtgjørelse, diett, valuta osv. er selvfølgelig oppdatert i løsningen til enhver tid, og man sikrer at de formelle dokumentasjonskravene blir fulgt – med den enkle trinn for trinn-guiden i systemet. 

Outsourcing av lønn kan være både lønnsomt og smart.
Ring oss på 67 06 43 10 eller send oss en uforpliktende forespørsel.

 
 

Papirløst og praktisk

Småbedrifter kan selvfølgelig fortsatt rapportere ferie og fravær til oss på skjemaer – men det finnes en god løsning i form av en app som er tett integrert med lønnssystemet. Vi distribuerer normalt passordbeskyttede lønnsslipper på e-post – men disse kan imidlertid også distribueres til en app på mobilen – eller til den digitale postkassen Digipost.
 

Lønnsberedskap

I mange bedrifter er det bare én person som jobber med lønn, og man er sårbar om noe skulle skje med vedkommende. Har man på forhånd skrevet en avtale med oss om lønnsberedskap, vil vi kunne overta ansvaret for enkelte lønnskjøringer på relativt kort varsel. Ved slik avtaleinngåelse vil vi selvfølgelig måtte kartlegge og dokumentere deres lønnsrutiner nøye, slik at vi kan være i stand til å gjøre jobben ute hos dere i vedkommendes fravær.
Les mer om hvorfor outsourcing er smart, her.