Rådgivning innenfor lønn og personaladministrasjon - Lønningskontoret
Følg oss på facebook
Følg oss på linkedin
Følg oss på twitter
loenningskontoret
Meny

Rådgivning

Med vår kompetanse på lønn og personaladministrasjon kan vi også levere separate rådgivningstjenester. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap og har derfor god kompetanse på koblingen mellom lønnsregnskapet og finansregnskapet – og deler gjerne kunnskap og gode råd.
raadgivning-loeninngskontoret
Vi kan være en kompetent rådgiver bl.a. i forhold til valg av kontoplan for å lette utfyllingen av den pliktige avstemmingen av lønnsområdet. Denne skal leveres sammen med selskapet selvangivelse og skal underskrives separat av revisor for de som er revisjonspliktig eller har valgt å ha revisjon på frivillig basis.


Vår rådgivning kan i tillegg omfatte:

  • personalsaker
  • intern opplæring
  • valg av tekniske løsninger
  • gjennomgang og dokumentasjon av rutiner
  • avstemming av lønnsregnskapet mot finansregnskapet
  • budsjettering av lønn
  • valg av avlønningstyper
  • rådgivning ifm. arbeidsavtalens innhold, m.m.


Gode råd trenger ikke være dyre. Lønningskontoret er i så måte et godt valg.